Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 12. dubna 2015

Montague Keen - 12. dubna 2015

Přátelé, nastal čas, kdy je od vás žádána akce. Vedl jsem vás. Ukázal jsem vám, co se po vás žádá. My, na této straně života, děláme maximum. Nyní je potřeba, abyste podnikli společnou akci vy, na vaší straně života. Ukazujeme vám, jak se to stalo a pomáháme vám vidět, co vám bylo provedeno; co Kabale umožnilo vytvořit na planetě vězení, na které jste si zvykli a v němž žijete.

Svobodu máte ve svých rukách. Otevřete svá srdce a své mysle a obejměte světlo, které každým dnem sílí. Mnozí jste si vědomi toho, že se energie mění. Pociťujete vzrušení, a opravdu byste měli - systémy kontroly se hroutí. Nastal čas, aby od kontroly upustili. Světlo odhaluje vše zlé a nyní vidíte, jak jsou odhalovány struktury moci. Všechny jejich ďábelské plány jsou před vámi. Když budou zrušeny, (a budou), lidstvu bude poskytnuta pomoc. Nebude žádné rozdělování, žádný třetí svět, bude rovnost. Kabala dělala vše, co bylo v jejich silách, aby zničila a odstranila lidstvo, aby ona sama mohla zabrat Planetu Zemi pro sebe. To nebude dovoleno.

Abyste pochopili, jak lze převzít Zemi zpátky pro lidstvo, musíte vědět, jak probíhá kontrola a jak jste udržováni v nevědomosti a temnotě.

IRSKO JE KLÍČEM, KTERÝ VŠE ODEMKNE

To je fakt. Oblast 51 se pokusila spoutat energii Irska. CERN byl vytvořen, aby se pokusil spoutat a využít energii Irska. Když se Irové probudí a zjistí, co bylo jim a jejich zemi provedeno, odstraní navždy ze své vlasti vše, co má spojitost s Vatikánem.

Žádám vás, abyste se podívali na interview, která dělala Veronika s galaktickým historikem, ANDREW BARTZISem. Podívejte se zejména na č. 3, kde se dovíte pravdu. Veronika se zeptala Andrewa: Co je Irsko? Odpověděl: Irsko představuje nejdůležitější část původních základů pozemského systému, z doby předtím, než došlo k ovládání a kontrole.

"Technologie pod Irskem je jako úl. Jako mraveniště, které má tunely vedoucí k dalším soustavám tunelů, které vás zavedou k 12 - dimenzionálnímu systému opevnění. To je první KLÍČ k pochopení, co je Irsko. Irsko je klíčem k trezoru.“

"Všechny energetické tunely, které jsou napojeny na systém tvoření Země, vedou do Irska. Hluboko v podzemí pod irským kontinentem jsou hlavní ovládací komory.“

" KDYŽ VYNESEME NÁŠE ZÁMĚRY ZPĚT NA POVRCH A TÍM ZMĚNÍME ENERGIE POVRCHOVÝCH LINIÍ TAK, ABY PůVODNÍ ZEMSKÉ MŘÍŽKY ZAČALY PŘEBÍRAT ZEDNÁŘSKOU MŘÍŽKU ZALOŽENOU NA POSVÁTNÉ GEOMETRII. Po psychické stránce jsme protipóly tohoto falešného systému, který se pokoušejí na nás vložit.“

Veronika: "Co teď může obyčejný člověk udělat?“

Andrew odpověděl: " Jděte pěšky po krajině. Neste s sebou modlitby, vaše záměry, vaše představy ceremonií. Začněte praktikovat duchovní čištění. Začněte chápat, že svět, v němž žijete, zejména Londýn, je strašidelným místem. Bude potřeba lidi a jejich záměr a jejich srdce, aby se začala osvobozovat energie, která je tam chycena; energie, která tam byla polapena jejich předky, kteří vytvořili systém posvátné geometrie, protože dobře věděli, že jejich potomci v budoucnosti zdědí toxické spirituální prostředí“.

"Irsko reprezentuje skupinu nezávislých cestovatelů v čase, kteří mohou bodnout trn do boku církve na mnoha různých časových liniích a ve všech čtyřech paradoxech. Pokud Řím udělá vše, co může, aby zajistil, že samotné irské rodiny duše nežijí ve všech čtyřech časových liniích, ale že jsou na všech čtyřech časových liniích odděleny a že jsou uprchlíky po celém světe a jsou považováni za společenské párie; pak dělá svou práci dobře pro to, aby zajistil, že se tito dávní cestovatelé v čase nemohou manifestovat zpět do našeho světa, leda že by se manifestovali přes katolickou církev, která je v Irsku“.

"Irské dějiny jsou spojeny s dějinami Egypta, s faraony. Všude na irských ostrovech byly nalezeny egyptské mumie."

"Proč?" " Egypťané věřili, že do různých fází jejich podsvětí se lze dostat lodí z Irska“.

"Co by se stalo, kdyby se velmi mocný metafyzický učitel egyptské spirituality rozhodl, že se chce prostřednictvím své smrti dostat na NEJVĚTŠÍ KŘIŽOVATKU PORTÁLů?“

Veronica Keen: "Víte, že DNA Tutanchamona je z 98% irská?" Andrew, "Ano.“

"Irsko bylo předmětem tolika silných útoků na časové linie, že to téměř způsobilo dodatečné paradoxy. Bylo obrovským, obrovským bojištěm, jako zákopová První světová válka, ale šlo o časové linie.“

"Největší věcí, kterou lze stěží fyzicky dokázat, bylo postavení Titaniku v letech 1913 - 1917. Bylo postaveno mnoho lodí, protože tak se všichni velcí cestovatelé v čase manifestovali v Dublinu, manifestovali se na všech irských ostrovech, protože tam byli kvalifikovaní dělníci- kováci, protože Titanik byl v časových liniích velmi, velmi potřebný. Železo, které přišlo do Irska, byla naplněno ENERGIÍ irských ostrovů a když se lodě plavily po moři, mělo to pozitivní účinek. Proto byl Titanik potopen, se všemi bankéři, kteří na lodi byli. Byl to obrovský zásah do časových linií, který téměř zničil irský energetický odboj, pokoušející se propojit mřížky posvátné geometrie s obrovským plavidlem, vytvořeným irskými rukami“.

"Ty lodě přenášely přes oceány energii Irska a spojovaly ji s různými systémy posvátné geometrie a vlastně se pokoušely propojit systém posvátné geometrie s obrovským kovovým plavidlem. Vím, že je to bomba. Kluci z projektů časových linií na mne budou naštvaní, ale je na čase říct pravdu.“

"Irsko je místem, kde MI6 (britská zpravodajská služba) prováděla všechny okultní záležitosti. V průběhu Druhé světové války proběhlo na irských ceremoniálních místech na všech irských ostrovech mnoho tajných rituálů. Z tohoto pohledu vypadá vyjádření nacistů, že jsme znali okultní vědy, jako dětský blábol.“

V informacích, které přivedli Veronika a Andrew Bartzis do vaší pozornosti, je mnoho obsaženo, a potřebujete to zkoumat. Nafilmované rozhovory jsou na naší webové stránce a na YouTube.

Teď snad rozumíte, proč je potřebné, aby bylo naše první centrum v Irsku. Bohužel, mnozí z vás naslouchali trollům, kteří si loni předsevzali, že to zmaří. Mnoho finančních darů bylo na požádání vráceno. Tato práce musí být udělána pro lidstvo a znovu vás prosím, abyste zvážili, zda nechcete přispět, aby naše plány pro Centrum mohly co nejdříve pokročit, abychom byli všichni připraveni, když Kabala přestane kontrolovat lidstvo.

Moje lásko, jednoho dne pochopí, jak jsi těžce pracovala. Teď nebudeme dlouho čekat. Budu po tvém boku. Tvůj oddaný Monty.

Vzkaz od Veroniky

V úterý ke mně přijde účetní a poté bude na domovské stránce zveřejněna částka, určena pro Centrum.

Bylo na mně několikrát silně zaútočeno. Probíhají obrovské snahy zabránit mi v práci. Prosím, posílejte mi léčení. Teď na mne útočí. To musí přestat.

Website: The Montague Keen Foundation

Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge