Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 26. dubna 2015

Montague Keen - 26. dubna 2015

IRSKO /ANGLIE

Žijete ve velmi zajímavé a vzrušující době. Prostřednictvím ley linií uvolňujete Energii/Pravdu. Vše vyplouvá na povrch.

Žili jste své životy, uvězněni v systému kontroly, který byl velmi dobře ukryt, a prezentoval se jako LÁSKA a SVĚTLO. Nic nemohlo být vzdálenější pravdě. Veronika a já jsme s vámi odhalovali, že Irsko bylo centrem vaší civilizace předtím, než bylo násilně převzato Římem. Všechny důkazy jsou zde:

JAK JE BIBLE IRSKOU KNIHOU - POZMĚNĚNOU A PŘEDĚLANOU BRITSKÝMI A ŘÍMSKÝMI PŘEKLADATELI

je kniha, kterou napsal CONOR MAC DARI.

"Bible je irská kniha z předřímské doby a byla ukradena bez souhlasu Irské církve IESA:“

"Podvod stále pokračuje a to velké tajemství je před světem velmi žárlivě střeženo římskou církví a Brity, ale je střeženo zejména před irským lidem, který toho od těchto dvou neblahých sil tolik vytrpěl.“

„Je ohromující, jak to, co se teď zdá být jasně podvodné, mohlo unikat odhalení po tak dlouhou dobu.“

Vyžadovalo si to hluboký pohled na minulost Irska a na zločinné intriky římských a britských kněží a na vliv, který to mělo na formování událostí se závažnými důsledky pro světové dění. Aby se tato fakta skryla pře dalšími generacemi, uchýlili se k plánu FALŠOVÁNÍ DĚJIN SVĚTA a nahradili je předivem LŽÍ a VÝMYSLů."

"Příslušníci jádra britské státnosti a vysocí hodnostáři britské církve, stejně tak jako římské církve v Británii a Irsku jsou si samozřejmě této pravdy vědomi a tajemství svého podvodu pečlivě střeží.“

"Dějiny Irska" od Thomasa Moore-a, slavného básníka a spisovatele - v této knize odhalil, že při každém pokusu o získání informací a bádání o faktech se setkal s hradbou mlčení a s tutláním. Své dílo napsal za těchto demotivujících podmínek.“

"I když zavedení Ježíše Spasitele a to, že on byl náhražkou za IESA, přineslo římské církvi velké bohatství, vyžádalo si to velké a mimořádné úsilí, aby se světu úspěšně prezentovalo, že byl skutečnou historickou postavou.“

„Odhaduje se, že kvůli realizaci plánu vyvést v desátém a jedenáctém století mohamedány ze Sýrie, byly zmařeny 2 miliony životů. Během okupace tzv. SVATÉ ZEMĚ křižáky po dobu 87 let tam Řím pojmenoval místa, která jsou zmiňována v písmu, ale taková jména předtím ta místa neměla.“

"V té době dělali vše, co považovali za potřebné anebo co jim dovolily okolnosti, aby připravili půdu a umístili identifikační údaje ohledně každé lokality, která byla vybrána, že bude MÍSTEM NAROZENÍ ANEBO MÍSTEM UDÁLOSTI TÝKAJÍCÍ SE VŠECH VYMYŠLENÝCH MÝTICKÝCH POSTAV, KTERÝM MĚL BÝT PŘIKLÁDÁN ZVLÁŠTNÍ VÝZNAM.“

ANGLIE

Dle bádání PETERa OfEngland:

Anglie je majetkem římské církve od 15. května 1213, přesněji, anglikánská církev je katolickou koncesí.

Toto video je darem VŠEM Angličanům při příležitosti 800. výročí toho, kdy vám byla vaše země ukradena.

Toto video říká, že král John, ovlivněn templářskými šlechtici, předal suverenitu Anglie a Irska papežskému legátu Pandolfovi tím, že vydal „chartu trvalého poddání se Papeži Inocentu III“ v chrámu poblíž doverského hradu dne 15. května 1213. Je to zapsáno ve svitku č. 66 Magny Charty.

Vězte také, že země předal a musel platit 10 000 stříbrných marek ročně- 7000 za Anglii a 3000 za Irsko, aby mohl zůstat vládcem! Máte nějaké pochyby o tom, že Irsko je katolické? Nepochybujte o tom, že Anglii stále vlastní církev římská - jak stanoví „dohoda o změkčené koncesi“.

" Prohlášení v kánonu anglikánské církve uvádí VELMI PODROBNĚ, že je součástí “ Jediné, svaté, katolické a apoštolské církve“ a jsou to čtyři charakteristiky takové Církve…ne nějaké církve, ale Církve. Maltézský kříž je znakem koncese. V církvi žádná významnější není. Je to copyright a abyste kříž mohli používat, musíte za to zaplatit.

Peter také vysvětluje, proč na volební lístek nemáte nikdy psát X. Dle práva to znamená, že jste blázen, delikvent, nezletilý, cizinec, žebrák nebo svěřená osoba anebo pod kuratelou z důvodu, že jste mentálně postiženi, mdlé mysli či nezpůsobilí k řešení svých záležitostí. Svěřené osoby jsou, pokud jde o volby, psychiatrickými pacienty. Podívejte se na video. Never place a Cross - X - on a Ballot Paper (Nikdy nekřížkujte volební lístek).

Lidé se probouzejí. Tuto informaci poslala Veronice tento týden Alison. Dokazuje, že lidé dělají svá vlastní bádání a jak vám vždy připomínám, nic není, jak se zdá. Je čas, abyste se dověděli o svých vlastních dějinách. Vše ve vašich životech bylo kontrolováno touto mocenskou strukturou. Každá země by měla hledat svou vlastní pravdu, svou vlastní historii. Najdete souvislosti - bez ohledu na to, kdy se to odehrálo. Všechny cesty vedou do Říma.

Na Veroniku byl vyvíjen velký nátlak, aby se mnou nepracovala. Prosím, pokračujte ve své práci na ley liniích, uvolňujte všechnu jejich energii. Také posílejte lásku a světlo třem centrům moci: Londýnu, Římu a Washingtonu. Vaše svoboda je ve vašich rukách.

Chci poděkovat mimořádnému médiu - paní z Belgie, která mi umožnila, že jsem mohl Veronice poslat k jejím narozeninám velkou kytici růžových růží.

Temné síly slábnou. Útočí na všechny, kdo hledají pravdu a spravedlnost. Bez ohledu na rasu či vyznání, potřebujete a zasloužíte si pravdu a spravedlnost. PRAVDA je všude kolem vás. Není skryta, protože oni nikdy nepředpokládali, že se probudíte. Je čas odhalit vše, co bylo skryté, aby lidstvo mohlo pokračovat v pravdě a lásce.

Má drahá, tvá práce přinese ovoce. Nikdy o tom ani na okamžik nepochybuj. Probouzet mysle k pravdě nikdy není lehký úkol. Mnozí se ještě stále pravdy bojí. Nastal čas na velkou změnu. Buď připravena.

Tvůj navždy oddaný Monty.Website: The Montague Keen Foundation

Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge