Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 18. října 2015Montague Keen - 18. října 2015

Jak se světlo ve vašem světe zvětšuje, odhaluje vše, co je zlé a zkažené. Není žádné místo, kam by se mohli schovat všichni ti, co uskutečňují plány na zničení lidstva a převzetí Země pro své vlastní účely. Všechno na vrcholu pyramidy kontroly je ZCELA ZLÉ. Musí být odstraněno. Protože oni nemohou existovat bez vaší podpory, je vaší povinností okamžitě odmítnout podporovat tu ďábelskou strukturu. Nevšímejte si jejich falešné sliby, protože ničím jiným nejsou. Podařilo se jim ovládnout lidstvo tak, že poslouchá všechny jejich pokyny a zákony. Ptejte se, proč vás potřebují ovládat prostřednictvím vzduchu, vody, potravin a léků, když jste tak bezmocní? Protože SE BOJÍ, ŽE ZAČNETE POUŽÍVAT SVOU VLASTNÍ SÍLU. To je nutí, aby použili prostředky, jak vás udržet krotké, poslušné a pod kontrolou. Společně byste mohli převzít řízení Země pro dobro lidstva a ne pro pár příslušníků elit, kteří ukradli, co je právem vaše. Jsou tří sídla zkorumpované kontroly: Řím, Londýn a Washington. Jakmile se vypořádáte s těmi, kdo ovládají tato tři sídla korupce, vrátí se na Zemi mír.

SIONISTICKO/JEZUITSKÝ SYSTÉM KONTROLY POCHÁZEJÍCÍ Z ŘÍMA obelhával lidstvo již příliš dlouho. Je načase, abyste okamžitě odmítli být součástí jejich ĎÁBELSKÉ HRY. Odmítněte je podporovat a vysmějte se lžím, proudícím z jejich úst vždy, když promluví. Vše, za co se zasazují, je ZALOŽENO NA LŽÍCH A KORUPCI. To musí přestat. Jakmile navždy zavřete dveře Vatikánu, jejich ďábelské plány nebudou moct být provedeny.

Rothschildové jsou židovští jezuité

Enda Kenny, irský premiér, otevřel dveře satanskému zneužívání a zabíjení ze strany Vatikánu a pedofilii, které prováděli po generace. Cení si energie, kterou získávají ze strachu svých nebohých obětí. Irové v rukou Vatikánu mnoho trpěli. Irský HOLOKAUST naplánovali a provedli jezuité. Sadisticky zneužívali irský lid.(Také já jsem byla brutálně znásilněna farářem, z první ruky jsem viděla, jak zneužívali nebohé sirotky). Bylo to zločin, ale protože to byl Vatikán, pachatelé nebyli potrestáni. To, o čem kážou a co dělají, se diametrálně liší. Nyní máte úžasnou příležitost odstranit z vašeho světa zkaženost. Nepotřebujete je. Život na Zemi se stane radostí, když vše, co Vatikán před vámi skrýval, vám bude vráceno. Jsou jistí lidé, kteří půjdu do Vatikánu vašim jménem, když budou povoláni, aby tak učinili, aby vyzvedli, co je vaše.

Na pár týdnů to způsobí zmatek, dokud nevystoupí dobří lidé, aby přijali opatření pro obnovení dodávek energie, potravin a vody. Doporučuje se mít zásoby, abyste byli v tom období zásobeni. Když korupčníci ztratí svoji vládu nad lidstvem, bude obnoven mír. Můžete vše získat. To, co ztratíte, jsou zkorumpované úřady, které vás kontrolovaly.

My, na této straně života, jsme si vědomi, že je to pro Člověka významný krok. Také jsme si plně vědomi, co vše můžete tímto krokem získat. Musíte se zeptat sami sebe: „Dovolím, aby bylo lidstvo zničeno, anebo se toho odmítnu zúčastnit, protože já bych také přišel o život.“ V příštích čtrnácti dnech možná uvidíte korupčníky v akci. Neprojeví žádnou lítost, protože toho nejsou schopni. Pro ně jste havěť, které je třeba se zbavit a zničit ji. Svět ducha je s vámi při každém kroku na vaší cestě. Jakmile se jednou rozhodnete, že jim neulehčíte totální ovládnutí lidstva, zůstanete vztyčeni a budete dělat, co bude třeba, abyste se chránili. 99% Kabala nezvládne. Bez vaší podpory nemají naději, že budou úspěšní.

Ve vašem světě je patrna velká snaha potlačit odhalení satanistickéno zneužívání a zabíjení. Bude zpochybněna důvěryhodnost těch, kteří hledají pravdu. Budou pošpiněni v rámci snahy ochránit pedofily a zneuctitele. Je to velký byznys. Hledači pravdy potřebují vaši podporu a ochranu. Satanské zneužívání a zabíjení bylo součástí struktury kontroly po staletí. Až nyní je to identifikováno a odhalováno. Kabala se snaží ze všech sil, aby udržela své zlé skutky v tajnosti. V minulosti byli kvůli svým praktikám vyhoštěni z různých zemí. Je to součást jejich historie. V této době probuzení je nutno se na všechno podívat a vyhodnotit to. Temné skutky, které normálního člověka znechucují, musí být vyneseny na veřejnost a musí jim být zabráněno.

Dobří lidé počtem výrazně převyšují ty špatné, takže úkol, který je před vámi, není tak hrozný, jak byste se mohli obávat. Jakmile bude identifikována a odhalena hlava hada, zbytek ztratí rychle sílu. Věřte mi, JE TO DOMEČEK Z KARET. Máte schopnost, abyste jej bez velkého úsilí zbořili. To vše je založeno na černé magii, lžích a korupci. Když se na to zaměří pozornost a bude zkoumat, rozpadne se. NEEXISTUJE DŮKAZ, ŽE TO, O ČEM PROHLAŠUJÍ, ŽE JE PRAVDA, PRAVDA JE. Všechny skutečné důkazy potvrzují, že je to zcela nepravdivé.

Nakonec lidstvo našlo pravdu a bude za ní stát. Po celé generace jste toto zneužívání tolerovali. Je čas říct: stačilo a musí to přestat. Již ani na vteřinu nebudu zavírat oči před zneužíváním mého bližního. To, co jste přijímali jako normu, již více nebude přijímáno. Loutky které jsou u moci, vypadají velmi zranitelné a odhaleně. Pozorujte, jak se snaží vykroutit z pravdy a pokoušejí se vás zmást bezvýznamnými slovy a sliby. Jejich čas vypršel. Člověk rozpoznal jejich hru a již ji odmítá hrát.

Odstraňte všechny poslední bašty systému kontroly z vaší mysle. V srdci víte, co je správné a co ne. Žijte s tímto vědomím. Použijte svoji energii na požadování, aby byly uskutečněny ty správné akce. Uvolňujte božskou energii z ley linií a posvátných míst pro blaho lidstva. Žádejte, aby se vše, co se má stát, stalo tak, jak je to zapotřebí, aby to lidstvu pomohlo získat zpět kontrolu Země, aby mohli všichni žít v míru. Je to chvíle, abyste se spojili a aby se s vámi počítalo. Vše je zde, abyste si to vzali.

Má lásko, opravdu musíš odpočívat, kdykoli je to možné. Vím, že je vzrušující, když vidíš, jak je nyní vše odhalováno. Čekala jsi na to dlouho a hodně jsi přispěla k tomu, aby to bylo odhaleno.

Vždy po tvém boku. Tvůj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge