Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 15. listopadu, 2015Montague Keen - 15. listopadu, 2015

PRAVDA NIKDY NEPOTŘEBOVALA NA SVOU OCHRANU ZÁKONY, ALE LEŽ ZCELA JISTĚ ANO.

Přátelé, budete si muset připomínat tato slova v nadcházejících měsících. Mnohokrát jste byli upozorněni, že „oni“ zajdou jakkoliv daleko a udělají vše, co budou moct, aby začali Třetí světovou válku. Musíte se na to připravit. Vězte, že nebude útočeno na jednu zemi, je to pouze prostředek k pokračování až do konce. Je třeba, abyste posílali vaši lásku do Paříže, abyste pomohli Francii vzpamatovat se z odporného útoku na její lid. Francie byla již podruhé použita na vytvoření strachu v Evropě. Vždy je použita stejná strategie. Jděte do historie a sami si to najděte. Masy se nechají lehce ošálit, takže je to na těch, co jsou probuzeni, abyste zajistili, že se nenecháte dotlačit k přijetí dalších zákonů, které omezí vaši svobodu, lépe řečeno, tu trochu svobody, která vám ještě zbyla.

Všimněte si, jak rychle vám LOUTKY řekly, že to byl Islámský stát. Doufají, že to bude chápáno jako válečný čin. TY SAMÉ LOUTKY, KTERÉ ISLÁMSKÝ STÁT VYTVOŘILY a také ho vyzbrojily a stále mu dodávají zbraně. Chtějí po vás, abyste věřili, že Islámský stát je tak hloupý, aby nechal na místě zločinu pas. Tomu byste měli věřit?

Ve zmatku a chaosu 11. září byl nalezen pas jednoho z pilotů v bezchybném stavu. Pilota, o němž jste měli věřit, že nasměroval letadlo přes ocelové sloupy přímo do budovy.

V události týkající se Charlie Hebdo jste ve filmu viděli muže na zemi, který byl střelen do hlavy, ale z hlavy nevystříkla žádná krev. Opět byl na místě nalezen pas. Proč by zabijáci nechávali na místě činu pasy jako vizitky?

Evropa je obléhána. Naslouchejte slovům BARBARY LERNER SPECTRE, která vám jasně řekne, kdo je odpovědný za to, co se děje v Evropě a ví, kdo jste. Je mi velmi smutno, když vidím, co udělali ti, kteří ani nepatří na Zemi.

Lidé Evropy, pamatujte, že máte za sebou silnou historii. Spojte se a podpořte se vzájemně v této traumatické době. Vaši skuteční nepřátelé se projevili. Vy se musíte spojit a chránit se.

Vždy docházelo k zabíjení, k dosažení politických cílů. Jen se podívejte na vaši historii. Taková zabíjení vždy předcházejí válce. 11. září bylo obětováno 3000 lidí, aby „oni“ mohli zaútočit na Irák, aby zničili všechny historické důkazy, které tam byly. Když došlo k útoku v Paříži, loutky byly velmi aktivní a řekly, že JE TO VÁLEČNÝ ČIN. VÁLKU VELMI POTŘEBUJÍ A CHTĚJÍ.

Jste dostatečně probuzeni a vidíte, co vám dělají? Vědí, že jste ovce, které je lehké vést. Když jste probuzeni, jasně vidíte, co se děje a kdo to dělá. Postavte se a odmítněte být zataženi do války anebo abyste se vzdali té trochy svobody, která vám ještě zbyla. Buďte probuzeni, buďte vědomi, buďte na pozoru ohledně toho, co je navrhováno, a co vám pak bude dále zasahovat do života.

Je to pro všechny těžká doba. Před svítáním je vždy největší tma. Bez ohledu na to, co dělají, aby rozeseli STRACH, vězte, že ztrácejí moc a vy se každým dnem stáváte silnější. Vaše světlo odhaluje a omezuje jejich temnou moc. Již nemohou skrývat, co dělají. Nyní jste prohlédli jejich podvody a útoky, takže se cítí odhaleni. Ti, kdo jim slouží a podporují je, by měli myslet na svou vlastní budoucnost. Kabala může podvádět některé lidi po nějakou dobu, ale ne všechny lidi a ne pořád.

Pro ty z vás, kdo chtějí znát svůj skutečný původ:

Michael Tsarion: THE IRISH ORIGINS OF CIVILISATION (Irský původ civilizace). lze vidět na YouTube, doba 9 hodin 33minut. Je tam všechno, co lidstvo potřebuje znát.

My, v duchu, máme velkou úctu k Michaelovi Tsarionovi. Rozumí vaší dávné historii jako nikdo jiný. Je to jeden z velikánů vaší doby, kterému byste měli naslouchat. Vy všichni potřebujete pomoc, abyste pochopili, proč jsou věci v této době na Zemi takové, jaké jsou.

Nemůžete se schovávat a předstírat, že se nic neděje. Je to všude kolem vás. Nemáte se kam schovat. Čelte tomu a něco s tím dělejte. Slibuji vám, že se vás bojí, protože vás je 99%. Nic nepřijímejte jen tak, bez rozmyslu. Sami zkoumejte fakta. Někteří lidé jsou placeni za to, aby vám dávali falešné informace prostřednictvím televize a novin. Velmi brzy nebudou schopni žít sami se sebou a se LŽEMI A PROPAGANDOU, KTEROU SERVÍRUJÍ VEŘEJNOSTI A ZA KTEROU JSOU ODPOVĚDNI. Komu můžete věřit? Věřte jenom sobě, poté, co si sami prověříte fakta. Vaše budoucnost je ve vašich rukách. Zacházejte s ní opatrně, je cenná.

Komunikujte přímo se Stvořitelem. Spojte se s vaší duchovní stranou a nechte, aby vás vždy vedlo srdce, při každém rozhodnutí, které činíte. Vraťte se k osobě, o níž víte, že jí jste, dříve, než byste vstoupili do kontaktu s těmi, kdo převzali kontrolu nad Zemi a svedli vás z cesty. Vaše duše měla mnoho životů; jako herec, hráli jste v mnoha rolích. Někdy jste se museli něčemu naučit, jindy jste byli učitelem. Jste vaší duší, a ne převlečníkem, který máte na sobě teď. Vaše duše je mnoho tisíc let stará. Když váš život na zemi skončí, vrátíte se k tomu, kým opravdu jste. Pak a jenom pak, budete znát odpovědi.

Snažíme se vás inspirovat, abyste se stali, kým jste schopni se stát a pomohli vám osvobodit Zemi od těch, kteří ji chtějí zničit. Buďte silní, přátelé.

Má drahá, věci jsou teď snadnější. Je pro mne velmi těžké vidět, co bylo uděláno, aby tě zastavili. Buďte silní, podporujte se vzájemně a dívejte se do budoucnosti.

Tvůj navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge