Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 7. ledna, 2018Montague Keen - 7. ledna, 2018

Veronika:

Když jsem v 31. prosince 2017 ve 23.50 procházela kuchyní, objevilo se ve směru od garáže Montyho světlo, aby mi ukázal, že je se mnou, abychom spolu uvítali Nový rok 2018. Láme mi to srdce, že začíná další rok a on fyzicky nestojí po mém boku. Přeji všem lidem, aby mohli žít v lásce na všech úrovních. Bez Montyho lásky bych nemohla přežít, abych dokončila svou práci. Vše, co dělal, dělal s láskou. I ty nejjednodušší věci udělal nádherně, protože je dělal s láskou. Jeho láska stále žije, on mi to stále připomíná. Když se probudí láska, opatrujte ji, protože je to ten nejkrásnější dar a je to ona, která dělá život cenným. Přeji všem šťastný Nový rok.

Volali mi, že má drahá přítelkyně Bronwen odešla k Duchu. Zůstane v mých vzpomínkách. Uvědomila jsem si, že jsem o ní hodně mluvila. Po smrti chtěla odejít pracovat s Montym, aby urychlili naši misi na záchranu lidstva před Kabalou.

Monty mě navedl k tomu (lépe řečeno, postaral se, abych se podívala) na:

David Wilcock - UNDERGROUND BASES NUKED - YouTube

Je tam diskuse mezi Davidem Wilcockem a Benjaminem Fulfordem o tom, jak nás Kabala ovládá, jak chce převzít úplnou nadvládu nad lidstvem, aby ho mohla vyhubit. Připomněl jsem své drahé ženě, že jsem jí tyto informace předal před mnoha lety. Naši přátele z Andromedy vysvětlili, jak Kabala vystoupí s tzv. PROJECT BLUEBEAM (Projektem modrý paprsek); s falešnou invazí, aby lidstvo vyděsili a ono předalo veškerou vládu Kabale. Chtějí vybít 90% lidstva. Kolikrát jsem vám to řekl? Teď si poslechněte Bena, jak vám říká přesně to samé. Všichni jste ve velmi vážné situaci. Kdo je připraven, není zaskočen.

Tyto plány se připravovaly několik let. Teď, když Kabala vidí, jak je odhalována a p. Trump ji žene k odpovědnosti, zoufale se snaží udržet u moci. Věřte mi, když vám říkám, že p. Trump je dobrý člověk, který vystoupil vpřed, aby lidstvo chránil. Nedůvěřujte těm, kdo vám říkají něco jiného. Ti pracují pro Kabalu. P.Trump odhalí veškerou korupci. Doporučuji vám, abyste si dobře rozmysleli, než se přidáte ke Kabal tím, že budete p. Trumpa kritizovat. Je to muž, který má dost odvahy na to, aby vás zachránil. Těch, co patří ke Kabale je málo, ale ovládají vás za pomoci strachu a neznalostí toho, jak operují. Teď, v této poslední fázi, je důležité, abyste otevřeli oči, stáli společně a odmítli nechat se vést jako ovce na porážku. Pro Kabalu jste havěť, kterou je třeba zničit. Pro nikoho z vás nemají ani za mák respektu, takže si nenamlouvejte, že je to jinak. Kdyby tomu bylo jinak, cožpak by Kabala vyráběla všechny ty chemické léky a zajistila, aby vás s jejich pomocí lékaři pomalu a bolestivě zabíjeli? Copak by otravovali váš vzduch, vodu a potraviny, kdyby se vás nechtěli zbavit? Kolikrát to ještě potřebujete slyšet, než budete ochotni se probudit a podniknout nějakou akci? Pomalu vás vraždí. Všechny důkazy máte po ruce. Tak málo vám na tom záleží, že budete jenom sedět a necháte se likvidovat, aby vám Kabala, která není ze Země, Zemi vzala? To je ten boj, který Kabala připravila, zatímco se postarala o to, abyste o ničem nevěděli.

Je to téměř 14 let, co jsem odešel k Duchu. Po celou dobu jsem se snažil otevřít vám mysl, abyste so uvědomili vážnost situace. Kolik vás poslechlo a vzdělávalo se? Pravda je venku, pro všechny, kdo ji hledají.

Vše, co je zapotřebí je, aby se Irové zvedli, postavili se svým utiskovatelům a DOVĚDĚLI SE FAKTA O TOM, KÝM JSOU A JAKÁ JE JEJICH PRAVÁ HISTORIE. Pak, a jedině pak, VYJDOU NA SVĚTLO A BUDOU ODHALENY VŠECHNY LŽI KABALY. Je toho pro Iry příliš, když po nich žádáme, aby zachránili lidstvo?

Práce Michaela Tsariona nemá obdoby. Je to expert na Irsko. V duši zná pravdu. On udělal pro to, aby se Irové probudili, víc než kdokoli jiný. Temné skutky Vatikánu se v mnoha ohledech týkají Irska, toho krásného malého ostrova, který v sobě drží všechny odpovědi. Kdo bude tím odvážným člověkem, který zničí tu formu, kterou Vatikán pro Iry vytvořil a který BUDE POŽADOVAT PRAVDU? Každá, i poslední stopa po Vatikánu by měla být a musí být z té posvátné půdy odstraněna. V okamžiku, kdy bude Irsko osvobozeno, bude váš svět osvobozen do tří hodin. Musí to začít v Irsku; má drahá žena ví, proč to tak musí být. Proto na ni Kabala útočí. Další, který je zapojen do tohoto projektu, je zavřen ve vězení v USA. Všichni, kdo se nějak pokusí jejich poslání zmařit, budou vážně potrestáni jak ve vašem světě, tak i v tom dalším. V této době má nejvyšší důležitost záchrana lidstva a znalost vaší pravé historie. Vás je 99%. Proč se bojíte říct NE jednomu procentu lidstva a proč jim neřeknete, že si nemohou váš svět přivlastnit?

Má drahá, problémy s počítačem vznikly, aby ti přivodily stres. Je stresující, že tvé tělo trpí mrazivým chladem, i když jsi v posteli s elektrickou přikrývkou. I to ti způsobili oni. Kdyby práce, kterou máš zde udělat, nebyla důležitá, neztráceli by s tebou čas.

Buď silná, má drahá, jejich moc rychle mizí. Světlo pravdy je děsí. Je odhalováno, kdo a co jsou.

Láska je všechno. Má láska tě obklopuje.

Tvůj oddaný Monty.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

(Spravedlnost pro Davida Mc Canna, Ira, zadrženého v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdajů pomocí GeGetFunding.)


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge