Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 7. srpna, 2016Montague Keen - 7. srpna, 2016

Pravda se šíří do všech koutů světa jako tsunami. Nelze ji zastavit. Vše, co bylo přijímáno jako fakt, je podrobováno prověřování. Víte, že vše co vás naučili prostřednictvím vzdělávání bylo jen to, co parazité dovolili, abyste věděli. Tak vám bylo vnuceno falešné vnímání reality. Byla vám předložena zfalšovaná historie, abyste se nikdy nedověděli, kým jste. Vynalezli náboženství, aby kontrolovali vaši mysl, a vládli nad vašimi životy prostřednictvím STRACHU. Vytvořili farmaceutický průmysl, aby zajistili, že vás jejich léky přivedou ještě víc pod jejich kontrolu. Zničili vše, co bylo čisté, dobré a přirozené a jejich medicína založena na chemii se stala velkým byznysem a byla vám vnucena.

Všechny vlády jsou ovládány Kabalou prostřednictvím jejího bankovního systému. Teď jsou nejnebezpečnější, protože jsou pod tlakem. Vidí, že jejich hra končí. Lidé se teď pídí po pravdě ve všem a jsou šokování rozsahem toho, co odhalují. Přátelé, a to jste se jenom dotkli povrchu těch zločinů, kterých se na vás dopustili. Lidstvo na Zemi nemělo nikdy trpět, stalo se to až poté, co přišli paraziti a ukolébali vás tak, že jste se vzdali svých práv a znalostí v jejich prospěch. Tehdy začalo utrpení.

Celé lidstvo znalo Starobylé kódy, znalosti byly předávány z otce na syna. Toto starobylé vědění bylo lidstvu násilím odebráno a to vás vydalo na milost utlačovatelům. Vše, co Kabala má, si vzala od vás a dělá to až do dneška. Brzy bude mít lidstvo sílu na to, aby řeklo DOST, chceme vrátit vše, co jste nám vzali. Ten den je blíž než si myslíte. Buďte připraveni na správné činy, když nastane okamžik pravdy a vy se navždy osvobodíte od parazitů.

My na této straně života se pokaždé radujeme, když se vás víc probudí k pravdě. Nedávno jste viděli šok a nevoli, když anglický národ hlasoval pro odchod ze zkorumpované EU. Evropská unie je OTEVŘENÝM VĚZENÍM národů Evropy, ovládá každou zemi, ale před lidmi je to tajeno. Anglie se rozhodla, že nechce být součástí Spojených států evropských, její lidé chtějí být Angličany. To mezi parazity vyvolalo velký poprask; stále se snaží vyrovnat s výsledky hlasování. Vše, o co se ti paraziti snaží, je udržet si moc a bohatství. Lidstvo je jim na obtíž, je zde pouze, aby jim sloužilo.

Je vzrušující vidět, jak si ti, co se probudili, berou svou moc zpátky. Jejich hlas je teď slyšet a lidé jsou připraveni naslouchat a konat. Teď vidíte všechny ty zinscenované události takové, jaké jsou - vytvořeny pouze proto, aby byla nad lidstvem větší kontrola. Již se nenecháte opít jejich LŽEMI. Máš pravdu, má drahá, potřebujete VŮDCE, který by vystoupil do popředí a ukázal cestu k lepšímu světu pro všechny. Politické strany se musí stát záležitostí temné minulosti a v ní musí být ponechán také jejich systém kontroly. Do budoucnosti nemůžete s sebou brát korupci z minulosti. Je třeba nového myšlení. V době velké nouze vystoupí do popředí dobří lidé.

Přátelé, moc vás prosím, abyste se modlili za jednoho člověka, který potřebuje vaši pomoc. Zadržuje ho Kabala. Má velké poslání při osvobození lidstva z otroctví. I když ho nemohou zabít, způsobili mu vážné srdeční problémy. Chtějí mu způsobit i srdeční infarkt. Jejich TEMNÁ MAGIE způsobuje slepotu a nádory na mozku. Omezila mu zásobován kyslíkem a uzavřela lymfatický systém. Lidstvo toho mladého muže potřebuje, aby splnil na Zemi svůj úkol. Prosím, pomozte, protože společně můžeme prokázat, že síla modlitby je větší, než moc Kabaly nad ním. Kabala mu zničila podnikání, domov, vše, co měl. Teď je bez peněz, chycen a potřebuje vaše modlitby. Společně s modlitbou, správnými kroky a záměry může být osvobozen. Veronika se mu snaží pomoct a Kabala nemá ráda otázky, které jim pokládala v této věci. Minulé pondělí byl na ni podniknut útok skalární zbraní. Bylo to strašné a bolelo to tři dny.

Ovládání vašich životů a vašeho světa Kabalou musí skončit a také všechna její korupce. VRCHOL PYRAMIDY BUDE BEZ OKOLKŮ SVRŽEN.

Má drahá, tvá starost o našeho bratra v nouzi je upřímné. Nesmírně potřebuje dobrou právní pomoc. To v USA stojí neskutečně moc peněz. Musí se najít způsob jak to vyřešit a musí být odhalena pravda.

Opatruj se, drahá, je po tobě žádáno mnoho.

Vždy po tvém boku. Tvůj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge