Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 6. března, 2016Montague Keen - 6. března, 2016

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ ODHALENÍ NEJSOU TAKOVÁ, KTERÁ VŠE ROZHODÍ A JSOU DŮVODEM, ŽE SE V ULICÍCH OBJEVÍ KREV, ALE TAKOVÁ, KTERÁ NIC NEZMĚNÍ, ZATÍMCO JE JEJICH PRAVÝ VÝZNAM LSTIVĚ NAPLŇOVÁN BEZVÝZNAMNOSTÍ.
Kierkegaard

Přátelé, v duši víte, že se ve vašem světě děje něco docela hrozného. Občas zachytíte náznaky či pohledy, ale není to nic, na co byste mohli poukázat. Ve svém zmatení se pokoušíte zavírat před tím oči, ale ono to nezmizí. Duch se vás snaží probudit, abyste těm věcem čelili. Váš svět obsazují síly, které si nepřejí sdílet ho s vámi. Jsou u moci všude kolem vás. Své plány neskrývají. Otevřeně vám říkají, že vás chtějí odstranit. Chtějí, aby Země byla jenom jejich. Nalezněte svůj hlas, svou sílu a převezměte, co je vaše. Země je domovem lidstva. Ti, co se sem vloudili, nemají právo ji chtít. Jejich hamižnost zničila kvalitu života na Zemi pro všechny lidi.

Zvítězíte, pouze pokud budete stát bok po boku v lásce, spojeni ve víře, že společně zachráníte Zemi od vetřelců. Odhalte všechny léčky, které existují, aby vás držely v pozici rukojmích. PENÍZE a NÁBOŽENSTVÍ jsou dvě zločinné věci, odpovědné za všechno utrpení. Když říkám náboženství, myslím také ty, kdo používají náboženství jako značku. Ve skutečnosti to není náboženství, je to politika.

Čas se krátí. Existuje skupina lidí, která ODSTRAŇUJE ze Země klíčové lidi. Vypadá to jako srdeční infarkt anebo sebevražda nebo cokoliv, co se jim zdá vhodné. Naši přátelé, má drahá, byli odstraněni tímto způsobem. S těmi, kdo se jí postaví do cesty, nemá Kabala žádné slitování. Ty, má drahá, se zrovna vzpamatováváš z jejich posledního a nejsmrtelnějšího útoku. Přátelé, neseďte nečinně a neodmítejte vidět a uznat, co máte před očima. Do všeho ve vašem světě je zasahováno a vše je kontrolováno Lidstvo bude vydáno na milost těmto vetřelcům, dokud si nevezme zpátky svou sílu a svou moc a dokud neodmítne tomu pomáhat a umožňovat, aby toto zlo převzalo Zemi.

Snažně prosím irský lid, aby neuctíval nejďábelštější osobu, zvanou Patrik, který tím, že obsadil Irsko, zavedl lidskou rasu do boje o samotné přežití. Odmítněte být součástí programu na kontrolu mysli, který zničil lidstvo. Udělalo to rukojmí z vás všech. Věřte mi, vše začalo “Patrikem“ v Irsku. Vatikán a jeho kohorty od té doby ovládají váš svět. Buďte hrdí, že jste Irové, protože vy skutečně jste hrdá a vznešená rasa. Vrátíte se k tomu, kým jste, když odstraníte okovy Vatikánu.

Na vaše mysle a těla je stále útočeno. Prosím, najděte si čas, a chraňte se. Vyhýbejte se všem lékům založeným na chemii, geneticky modifikovaným potravinám, kontrole mysli, kterou představuje náboženství, televizi, vládám a novinám. Pamatujte, že vše je řízeno tak, aby vás to VYHUBILO.

Pro nás, v Duchu, je těžké sledovat, co vám bylo provedeno, a my jsme nemohli udělat nic, abychom vám pomohli. Veronika ví, co je třeba udělat. Neúnavně pracuje, aby vás zachránila. Proto na ni stále útočí. Dělá toho mnohem více, než že jenom píše se mnou, ale toto je vše, co vám teď můžeme říct. Je to boj o vaše přežití. Udržují vás ponořené do nevýznamných rozmíšek a handrkování, abyste neviděli větší obraz. Pokud byste si našli čas a podívali jste se na větší obraz, t.j. ZNIČENÍ LIDSKÉ RASY A JEJÍ ODSTRANĚNÍ ZE ZEMĚ, hned byste zpozorněli a dělali byste všemožné, abyste lidskou rasu zachránili a zachovali. Toto ZLO natáhlo svá chapadla všude. Vy jenom nevíte, komu můžete věřit, protože je vaše mysl kontrolována. Nemůžete věřit ani svému vlastnímu úsudku, aniž byste vše pořádně nezkoumali. Jste povinováni sami sobě, abyste prováděli vlastní šetření. Ti u moci jsou tam pouze proto, že je tam dosadila Kabala, aby jí sloužili. Oni se vás snaží přesvědčit, že je to jinak. Nenechte se obalamutit. Jejich plány je nutno zastavit. Nemohou je dokončit bez vaší pomoci. Odmítněte jim pomáhat.

Probuzení není nikdy jednoduché. Podívejte se na vše, co jste přijímali jako PRAVDU a SKUTEČNOST, podívejte se na to jako na LŽI, které vás měly zotročit a ovládnout a odstranit ze Země. Když se probudíte, uvidíte vše takové, jaké to doopravdy je. Budete SILNÍ a budete mít moc. Naleznete své pravé já. Ta loutka, kterou jste byli, zmizí. Až se probuzení spojí a odmítnou propagandu, Kabala skončí. Sami se odstraní ze Země, protože nemohou žít ve SVĚTLE. Jejich pozemská těla se rozpadnou.

Spojte se, protože dobrá energie, kterou vytváříte, když jste spolu, vymýtí zlo temnoty. Promění ji, pozvedne ji. Inspiruje lidstvo k tomu, aby se spojilo. Ti z vás, kdo jste byli na přednáškách Davida Icka, vědí, o čem mluvím. Odcházíte s pocitem povznesení, inspirace, s obnovenou sílou. To je to, co potřebujete.

Má drahá, ještě nejsi z toho venku. Málem tě dostali. Potřebuješ se zregenerovat. Užívej si chvíle, které dnes strávíš se svou rodinou a buď si jista, že tam budu s vámi, jako vždy.

Jsi tolik milována, má drahá.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge