Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 13. března, 2016Montague Keen - 13. března, 2016

ČEHO SE SYSTÉM BOJÍ NEJVÍC?
Nebezpečné je vlastní já; je nebezpečné pro zavedenou CÍRKEV, nebezpečné pro STÁT, nebezpečné pro DAV, nebezpečné pro TRADICI. Protože jakmile ČLOVĚK jednou zná své PRAVÉ JÁ, STANE SE INDIVIDUALITOU."
Osho

Probuzený člověk vidí věci, jaké jsou. Své znalosti sdílí a stává se terčem Kabaly. To, co v dnešní době zažíváte je, že vás Kabala denně zaplavuje STRACHem v mnoha podobách. RAKOVINA je pro ně velmi produktivní odvětví. Bombardují vás obavami z této nemoci. V televizi je plno dokumentárních filmů o nebezpečí rakoviny. Jejich léčení ji nevyléčí. Má drahá žena ví, že vše, co je třeba udělat, abyste se chránili před rakovinou, je soda bikarbona. Veronika si jí dává trochu do horké vody a citronového džusu každý den. Tak jednoduché je chránit se před rakovinou. Aby mohla Kabala existovat, potřebuje vás udržovat ve strachu a utrpení. Přestaňte hrát jejich hru. Na lidskou rasu je podnikán útok. Začalo to před mnoha staletími. Teď zažíváte závěrečnou hru. Doufají, že svého cíle dosáhnou. Vzhledem k tomu, že se vás mnoho probudilo a uvědomujete si jaká je situace a odmítáte přijímat nepravdivé informace, je vaší povinností sdílet pravdu s vašimi bližními. Pochopte, že ti, co se snaží ovládnout váš svět, do něj nepatří. Nemají vůbec žádné právo být na Zemi. Vy jste dětmi Stvořitele. Mocné bytosti světla, které neúmyslně daly svou sílu Temné straně. Musíte si svou sílu vzít zpátky. Odmítněte se zúčastnit odstraňování lidské rasy ze Země. Vyvažte se ze všech zákonů, které vám Kabala vnutila.

Kabala vytvořila jazyk, aby vás rozdělila a zmátla. Vzali lidstvu znalosti, dle kterých jste v dávných dobách žili. SÍLA ZVUKU: jen samotný zvuk může pohybovat velkými předměty. Musíte si VIZUALIZOVAT vaši budoucnost a vytvořit ji. Budoucnost, kde všichni lidé žijí na Zemi v míru a harmonii. Můžete to udělat. Je ve vašich silách to udělat. V r. 2014 si Veronika předsevzala, že toho spolu s dalšími dosáhne a bylo na ni brutálně zaútočeno. Na projekt se snesla moc Kabaly a postarala se o to, že byl odložen. Stane se to, když vystoupí dost odvážných lidí. Veronika ví, že brzy, jednoho dne, se lidé spojí, aby to uskutečnili.

Mnozí z vás jsou stále připoutáni k Vatikánu a dalším náboženstvím. Vatikán slouží Luciferovi. Ve Vatikánu je otevřeně uctíván. Významnou součástí toho je pití krve. Vidíte to dokonce i na mši, kdy po vás chtějí, abyste PILI KREV a JEDLI MASO. Pravdivé dějiny římské církve by mnoho z vás vyděsily! Vše je založeno na strachu a kontrole, od narození až do smrti. V jejich učení není žádná pravda.

Na základě osobní zkušenosti vás mohu ujistit, že smrt je nejúžasnější věc. Jednoduše přejdete z jednoho stavu bytí do druhého. Osvobodí vás to ode všech traumat života na Zemi. Jediné trauma, které zažijete, bude, když se podíváte zpátky a uvidíte zločinné ovládání a korupci, které zotročují lidstvo. Můžete se osvobodit. Je správný čas to udělat. Rok 2016 je velkou příležitostí, abyste se osvobodili od otroctví minulosti. Ptáte se, zda jste dostatečně probuzeni, abyste to udělali? Odpovědí je hlasité ano! Chce to jenom odvahu vzít si zpátky svou suverenitu. Na webových stránkách ADREWa BARTZISe najdete Revokace/zrušení smluv duše; některé jsou i na mých stránkách.

(V češtině viz http://bod-zlomu.blogspot.cz/p/deprogramovani.html nebo http://www.galacticchannelings.com/cesky/Andrew_Bartzis.html - pozn.překl.)

Když odmítnete vyhovět Kabale, nemůže uspět a vy se opět vynoříte jako suverénní bytosti. Kabala se vás bojí víc, než se vy bojíte jí. Když by nepili vaši krev a nejedli vaše maso, zmizeli by. Ztratili by svou lidskou formu. Vzali vám vše, a dělají to stále. Kdy řeknete, že to stačilo a že to musí přestat?

Otevřete oči a podívejte se, co vám udělali. Přestaňte věřit tomu, co vám říkají. Jsou to PARAZITI. Obelhali vás. Učili vás, abyste je měli v úctě a dovolili jste jim, aby vám vládli, aby vás zotročili. Postarali se, že vše ve vašem světě bylo vytvořeno, aby vás zotročilo a ovládalo. Neodkládejte na později, abyste spojili síly a obnovili váš svět. Vše je pro vás přichystané, abyste to udělali. Přestaňte být pasivní a poddajní. Ptejte se sami sebe: co mohu udělat?

Společně jste silní. Jděte ke každé LEY LINII, každému OBELISKU, KOSTELU a STÁTNÍ BUDOVĚ a vezměte si zpátky svou sílu. Přečtěte tam zrušení smluv duše (revokace) a odstraňte vše, co je zkažené a zlé. Vytvořte pro lidstvo lepší svět. Víte, co dělat. Chce to pouze spojit se a udělat to. Je to na každém z vás, aby se zapojil. Považujte se za Armádu Světla, která ve vašem světě obnovuje lásku a mír. Jaro je nádherná doba, abyste to udělali, tak do toho. Já vás pouze mohu vést z této strany života. Na vaší straně života jsou mnozí, kteří tuto výzvu přijmou.

Chtěl jsem, aby irský lid vedl cestu. Irsko je klíčem, který vše odemkne. Buďte opět vůdci. Tolik toho bylo uděláno, aby byl irský duch zničen; ale, přátelé, vidíme, jak se opět vynořuje. Nebude poražen. Je po vás žádáno hodně. Zvolili jste si, že budete v této době na Zemi, abyste zregenerovali lidstvo a odstranili všechnu korupci. Vizualizujte si výsledek, který si přejete. To umožní, že se to stane. Když lidstvo vyšle výzvu, stane se to.

Obracím se na ty, kteří stále žijete ve strachu prostřednictvím náboženství: prosím, neútočte na moji ženu, my strachem nežijeme. Vy také uvidíte pravdu, když budete připraveni ji přijmout. Náboženství by nemohlo existovat beze strachu. Vatikán zničil náboženství lásky, které Irové ve starých dobách sdíleli se světem.

Ti, kteří si zvolili, že budou sloužit, otravují vaši vodu, vaše potraviny a vzduch, který dýcháte. Víc nepotřebuji říkat. Vy jim sloužíte. Vy jim pomáháte to dělat. Oni docela otevřeně vyrábějí roboty, které vás nahradí. Co budete dělat pak? Musíte se spojit a snažit se obnovit dobrou energii. Vytvořte tolik světla, že tma beze stopy zmizí. Nahraďte strach láskou a světlem. Můžete to udělat.

Veroniko, má drahá, není snadné vyrovnávat se s neustálými útoky. Tvá vůle dosáhnout našich cílů tě pohání, má drahá. Uspějeme. My, v duchu, Ti posíláme lásku a sílu.

Tvůj navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge