Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 4. března, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 4. března, 2018

Mnozí, kdo plánovali destrukci lidské rasy a pracovali na tom, jsou odstraňováni ze Země. Jsou hlášena některá “úmrtí” a mnozí další jsou odstřiženi, jako by nikdy neexistovali. Mnozí, jako Zuckerberg, ztratili miliony a protože peníze znamenají moc, jeho moc mizí. Bez ní není ničím.

Bublina praská. Vždy to byla bublina, nebylo v ní nikdy nic. Jejich nadvláda rychle mizí a důkazy jsou zde, všem na očích. Nemohou nic dělat, aby to zastavili. Jeden z jejich posledních bunkrů v hoře Torc v okrese Kerry v Irsku byl minulý týden zničen. Byla to pro ně velká rána.

Používejte vaši energii v meditacích, abyste svrhli všechny jejich bašty ve všech koutech světa. Když zacílíte svou energii a své myšlenky, budete ohromeni, co můžete udělat a čeho můžete dosáhnout. Odměna přesáhne vše, co jste si mysleli, že je vůbec možné. Když se mnoho z vás spojí s jednou myšlenkou v mysli, pak si uvědomíte svou vlastní moc. Věci se dějí rychle a musíte být připraveni a musíte chtít posunout se kupředu. Využijte okno příležitosti. Lži Kabaly jsou teď před vámi odhaleny. Když žádají o milost, musíte pečlivě posuzovat případ od případu. Přečtěte si jezuitskou přísahu uvedení do úřadu. Tou oni žijí. Proti tomu stojíte. Nezáleží na tom, jak si říkají: sionisté či jezuité, protože mají mnoho tváří. Skrývají se z dohledu, ale jsou všude.

Když budete držet při sobě, Kabala může být poražena a za dva týdny se od ní osvobodíte a také od jejích zlovolných zákonů. Vše je připraveno pro zahájení akce, když to vy v mysli připustíte. Máte odvahu přijmout nový způsob života, kde nebudou žádné války, chudoba, ani nemoci, vytvořené Kabalou? Na co čekáte?

Změny, které mnozí zaznamenají, se mohou stát 18. března 2018. To bude první krok vpřed. K druhému kroku vpřed dojde o 8 měsíců později.

Buďte připraveni posunout se do Nového věku, o němž mnozí z vás sníte. Vstoupíte do nejlepších let vašeho života, když odstraníte všechny bloky, které vás držely v temnotě. Budete zkoumat Zemi. Vše se vám otevře. Život bude vzrušující. Všechny nemoci budou odstraněny, protože to byly výtvory Kabaly, aby vás držela pod kontrolou.

Podívejte se do tváře Kabaly zblízka. Uvidíte, že se bojí. Vědí, že jejich budoucnost je ve vašich rukách. I když vědí, že by neměli očekávat milost, budou o ni stále žádat a budou ji očekávat. Oni nemají svědomí. Udělali by to klidně znovu, kdyby věděli, že jim to projde. Používali vás jako otroky a tak se na vás budou dívat vždycky. Oni se považují za vám NADŘAZENÉ. Vy jste to bláhově přijímali, ale to musí přestat. Zvyšujte svou sílu, abyste byli připraveni posunout se vpřed, když bude správný čas. Obě strany života pracují ruku v ruce na odstranění všeho, co je temné, aby obnovily světlo a lidstvo se mohlo opět stát vládcem Země. Znovu zavládne mír.

Staré irské náboženství LÁSKY bude dostupné všem, kdo cítí, že to potřebují. Tento proces začal, tak ho přivítejte s otevřenou náručí. Již nikdy nepřijímejte jako pravdu to, co vám říkají noviny a televize Kabaly. Jsou to okovy, co vás drží v temnotě. Když přestanete číst jejich „noviny“, jejich byznys zkrachuje a již nedokážou kontrolovat vaši mysl. Přiznejte si: byli jste jejich dobrovolnými otroky, jako loutky, kmitající jak to chtěla Kabala, aniž jste se ptali. Opět se naučte myslet sami za sebe. Znovu vás žádám, abyste sami bádali, protože to vám usnadní přechod. Vědomosti jsou moc. Všechny dveře jsou vám otevřeny, tak najděte odvahu a přejděte do světa, o jakém jste doposud mohli jenom snít.

Jenom pomyslete na to, jak to bude úžasné, zkoumat vaše skutečné dějiny a učit se o Zemi, na které žijete. Pomyslete na dobu, až HAARP již nebude ovlivňovat vaše počasí, ani žádné jiné kontrolní systémy, které operují z Aljašky. Vlastní je královna (Alžběta) a všude na světě existují malé instalace, které byly před vámi ukryty, jako ta v okrese Kerry v Irsku. Kabala má pod kontrolou každý kout na Zemi. Nejsou rádi, že ztrácejí svou vládu nad lidstvem. Ale společně zvítězíte. 99% lidí je probuzeno a připraveno vzít si zpět vše, co je jejich. Tyto časy budou zaznamenány pro příští generace, aby se učily, jak si jejich předci vzali svou svobodu zpátky od temné Kabaly a obnovily na Zemi mír a harmonii.

Má drahá, vysávali tvou energii, když se snažili udržet si své dva rukojmí. Pomáháme ti dát věci do pořádku, aby mohly být osvobozeni.

Nejsi sama, má drahá. Jsem vždy po tvém boku.

Tvůj oddaný Monty.

Vzkaz od Veroniky

Dave mě požádal, abych poděkovala všem, kdo mu napsali. Vaše dopisy mu dodávají sílu. Ví, že není sám a zapomenut. Prosím, modlete se za dva rukojmí, aby mohli být co nejdříve osvobozeni.

Děkuji, Veronika

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Mám Davidovo svolení, abych vás požádala o pomoc pro něj. Je velmi vděčný všem, kdo ho kontaktovali. Je držen v Americe bez přátel a rodiny a nemá žádné návštěvy.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Dave Mc Canna, irského občana, uvězněného v Kalifornii. Sbírka na právní výlohy prostřednictvím GoGetFunding.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge