Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 25. února, 2018Montague Keen - 25. února, 2018

Již nepochybujete o tom, kam je Kabala schopna zajít, aby se udržela u moci. Dokonce i vy jste byli šokováni. Neuvědomovali jste si, jak se dokážou snížit k tomu, aby zničili všechno, co by jim mohlo zabránit dokončit jejich zlovolné plány. Mnoho z nich si uvědomilo fakt, že jsou jejich plány odsouzeny k neúspěchu a požádali o milost. Vědí, že již nemohou déle skrývat před lidstvem pravdu. Absolutně všechno, co bylo lidem dovoleno vědět, bylo striktně kontrolováno, všechno to byly lži. Vše bylo vytvořeno k tomu, aby bylo lidem zabráněno vyvíjet se. Všechny vědomosti byly ukryty. Kabala ovládá výrobu potravin a léků. Povedlo se jí lidi přesvědčit, že potřebují její smrtící injekce či léky.

Člověk žil úspěšně na Zemi dlouho předtím, než přijeli Anunnakové, kteří hledali zlato a pak se rozhodli Zemi ovládnout. Stále ji ovládají, až do dneška. Připravili si mnoho přestrojení. Vždy se postarají, aby k nim lidé vzhlíželi. Ale jejich odhalení je jisté. Již se nemohou schovávat za závoj lží. Jsou v mocenských pozicích, všude: někdy skrytě, někdy všem na očích. Vaše vlády je poslouchají, zatímco vaši politici předstírají, že vládnou sami. Oni jsou tou skrytou rukou, skutečnou mocí, která vládne nade vším. Sami můžete vidět moc, kterou mají náboženství. Sami se ptejte, proč jsou náboženství přijímána bez toho, aniž by se někdo na něco ptal. Proč jsou vám vnucována náboženství? Proč jste byli nuceni přijmout takové lži?

Cílem lidstva by měla být láska a mír. Nyní máte příležitost vzít si svou moc zpátky a zajistit, aby láska a mír převládly. Teď je vás tolik, že si můžete vzít vládu zpátky. Pak uvidíte, že císař nemá šaty. To vše byla ILUZE a vy jste jí byli ovládání. Ale iluze vás již déle nemůže držet v šachu, protože jste svobodní. Svobodní zkoumat pravdu, svobodní pro zjištění, co všechno bylo použito, aby ve vašem životě vytvořilo strach. Svobodně vidět vše, co bylo použito, aby vás drželi jako rukojmí. Svobodní chránit své drahé děti před pedofily, kteří jsou všude, natolik organizováni, že operovali rovno vám před nosem. i když jste je až dosud neviděli. Již nikdy víc nemůžete zavírat oči před tímto problémem. Jste povinni zabránit tomu, aby byly vaše děti vystaveny lžím, které jste byli vy nuceni přijmout. Nedovolte, aby lži ovládly další generaci. Vzdělávání selhalo, když nevyučovalo pravdu, protože je totálně pod kontrolou Kabaly. Je to pro vás nebezpečné. Musíte zajistit, aby byly vaše děti připraveny přijmout pravdu již v mladém věku, aby ji byly schopny poznat, když ji uvidí. Taková výchova by měla začít již od kolébky a postupně dětem otevírat oči do reality. Později vám za to poděkují.

Dávejte si pozor na tzv. domovy pro seniory. Mnoho z nich není to, co by měly být. Některé jsou nebezpečné; své obyvatele zcela ovládnou a jednají s nimi, jakoby byli ve vězení. V Anglii je mnoho takových domovů, u kterých by vás šokovalo, kdybyste poznali pravdu o tom, co se v nich děje. Všude jsou odporní predátoři, kteří jsou vždy připraveni vrhnout se na své nepodezíravé oběti. Je tam běžné, že manžele nemohou navštívit své manželky. Chraňte své drahé, protože na mnoha takových místech nejsou v bezpečí. Jsou jim podávány léky a nedovíte se, jaké. Bez jejich souhlasu jsou jim podávány sedativa. Je to ostuda. Veronika se snaží pomoct jedné takové paní, která ji požádala o pomoc a která prochází peklem. Prosím, modlete se za ni a za další, kteří jsou v podobné situaci. Když začnete pokládat otázky, predátoři se sami odhalí a vyhrožují právními kroky v naději, že tazatele odradí. Nikdo není v bezpečí před takovými odpornými lidmi, kteří žijí z utrpení druhých. Nedovolte jim, aby ubližovali.

Ptáte se, komu můžete věřit? Velmi málo lidem, kteří jsou v mocenských pozicích. Odhalení pomůže, že budou někteří z nich odstraněni, ale musíte vyvinout úsilí, abyste odstranili všechny. Buďte připraveni podniknout kroky k odstranění všech predátorů dříve, než bude pozdě.

Tolik toho bylo uděláno, aby bylo lidstvo drženo pod kontrolou, že teď musíte veškerou kontrolu svrhnout, kdykoli na nějakou narazíte. Chce to odvahu a víru ve své schopnosti, abyste to prohlédli a plně odhalili. Podpořte se vzájemně, protože je vás dost na to, abyste se od těch predátorů osvobodili. Bylo odstraněno mnoho překážek a energie Země vám přeje. Takže toto je vaše velká příležitost, abyste získali svobodu. Nenechte ji proklouznout kvůli tomu, že nebudete mít dost odvahy. Tolik jsme toho udělali, abychom vás osvobodili z otroctví a uvolnila se pravda o tom, kdo jste a co je Země, na níž žijete, a samozřejmě, kdo jsou predátoři, co vás drží v nevolnictví. Svoboda je zde, abyste se jí chopili a vzali si ji. Je to pro vás příležitost odhalit a odstranit bankovní kartely, které se postaraly, že život na Zemi se stal bojem o přežití.

Náboženství zničila náboženství LÁSKY, kterým lidé v dávných dobách žili. Bylo nahrazeno lžemi, které zajistily, že mohli postavit jedno náboženství proti druhému. To bylo jejich plánem a vy jste na to skočili a stále za to těžce platíte. Ale již déle není možné skrývat pravdu. Stará se o to internet. Predátoři se snaží vám internet vzít. Nedovolte to. Pozvedněte svůj hlas a řekněte NE jakékoliv kontrole internetu. Pamatujte, že Kabala MŮŽE ZAJÍT JENOM TAK DALEKO, NAKOLIK JÍ TO DOVOLÍTE. VÁS JE 99%.

Sledujete každý jejich krok a oni to vědí. Jsou vám vydáni na milost a nejsou na to zvyklí, protože Z PROBUZENÉHO LIDSTVA MAJÍ NEJVĚTŠÍ OBAVY.

Chraňte sami sebe tím, že odmítnete veškeré jejich očkování a když je to možné, odmítejte jejich léky, které byly vytvořeny, aby vám zkrátily život. Odstranit vládu Kabaly nad vašimi životy za pomocí všech informací, které máte na obrazovce, bude snadné. Bez vaší pomoci ztratí veškerou moc. Budou bezmocní. Nikdy nezraďte své bližní a svoboda bude vaše.

Má drahá, jsem pyšný na to, jak se zabýváš důležitými problémy týkajícími se některých domovů seniorů, které ovládli někteří zkorumpovaní lidé, co si neváží lidský život. Ti lidé se starají pouze o peníze, aby je vydolovali odevšad, odkud můžou. Mnoho starých lidí se rychle stane vězni. Musíte chránit zranitelné lidi, kteří jsou na vás odkázáni. V žádné zemi by nemělo být dovoleno, aby lidé žili své poslední roky života ve strachu, uvězněni na takových místech. Ano, má drahá, když se takových lidí začneš vyptávat, život začne být tvrdý. Mužská ruka bez těla, která tě chytla za rameno, když jsi pracovala u počítače, to bylo provedeno, aby tě odstrašilo.

Prosím, zkus si odpočinout a buď připravena jednat, když to bude potřebné.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Vzkaz od Veroniky

Dave chce, abyste věděli, kolik pro něj znamenají vaše dopisy. Když přijde pošta a vyvolají jeho jméno, dává mu to pocit, že již není sám. Dává mu to naději, když ví, že lidem na něm záleží a že se o něj zajímají. Pročítá dopisy a zařazuje si je a znovu je čte. Milé pohledy má teď na zdi, spolu s krásnou kresbou, kterou mu poslala Ruth. Změnilo to energii v jeho cele. Bohužel, věznice vrátila všechny dopisy s třpytkou. V některých byly obálky a známky. Velmi si váží vaší laskavosti, ale věznice lidem dovolí posílat věci pouze přes vězeňský sklad a knihy přes Amazon. Je důležité, aby věznice a právníci věděli, že venku jsou lidé, kteří se o Davida zajímají a mají o něj starost.

Také já vám děkuji. Přičinili jste se o to, že se Davidův život změnil. Jsem vám za to velmi vděčná.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Dave Mc Canna, irského občana, uvězněného v Kalifornii. Sbírka na právní výlohy prostřednictvím GoGetFunding.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge