Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 3. dubna, 2016Montague Keen - 3. dubna, 2016

Nikdy není lehké dívat se pravdě do očí ve vaší situaci, kdy vám ti, co jsou u moci, lžou ve snaze zabránit vám, abyste viděli pravdu. Nemůžete si dovolit věřit ničemu, co vám Kabala říká prostřednictvím vašich vlád. Vůbec nepochybujte o tom, že vaše vlády byly zřízeny, aby vás držely v nevědomosti ohledně toho, kým jste, a aby vám zabránily spojit se s vaší vrozenou vnitřní sílou. Když si každý z vás tuto sílu uvědomí a spojí se s ní, pak společně můžete rozpustit moc Kabaly. Můžete se osvobodit od otroctví, do kterého vás zavleklo náboženství, banky a vlády. Je to vaše příležitost, abyste si vzali od Kabaly a jejich přisluhovačů svou moc zpátky.

Tento měsíc duben vám poskytne mnoho příležitostí, abyste spojili vaše energie s cílem změnit svět, v němž žijete, pro všechno lidstvo, nejenom pro několik jedinců; jedinců, kteří nemají vůbec žádné právo být zde na Zemi. Ovládli Zemi, když jste zbloudili vinou NÁBOŽENSTVÍ, které umístilo na strategická místa objekty, aby tak ovládlo VĚDOMÍ lidstva. Nyní vám pomáháme ty objekty zneškodnit. Žádali jsme vás o pomoc při vrácení zpět lidstvu energie z ley linií, obelisků, koulí, pyramid, atd. Mnozí z vás tu žádost pochopili. Děkujeme vám za pomoc. To dokazuje, že nejste bezmocní. Je toho mnohem víc, co můžete udělat, když jste vůči těm věcem otevření. Každý skutek, jakkoliv malý, je důležitý, protože přispívá k celku. Učiňte z tohoto dubna měsíc, kdy odmítnete být loutkami-otroky Kabaly. Již ani na chvilku nevěřte propagandě, která se neustále line z vaší televize, z novin, od vlád.

Připomínám vám, že o ZNIČENÍ EVROPY bylo rozhodnuto a bylo to naplánováno v r. 1925. Vše, co vám od té doby předložili, abyste tomu věřili, přispělo k tomu, co vidíte dnes. To vše je součást PLÁNU na převzetí vašeho světa.. .a vy jste se nechali obalamutit. Celá myšlenka EVROPSKÉ UNIE byla OBROVSKÝ PODVOD. Krmili vás lžemi, předkládali vám falešný obraz toho, jaký je jejich skutečný cíl. Vždy bylo jejich hlavní prioritou zničení Německa. Musíte stát pevně. Nedovolte, aby vládl STRACH, protože přesně to Kabala chce.

Pravda a spravedlnost zvítězí, když budete stát při sobě. Zažili jste, jak funguje EU, a zejména, jak kontroluje vlády. Například se ptejte, PROČ EU TRVÁ NA TOM, ABY MĚL IRSKÝ LID NEJVĚTŠÍ OBSAH FLUORIDU VE VODĚ. JE TO ZNÁMÝ JED, KTERÝ DÁVAJÍ DO VODY! Já vám řeknu proč: protože se bojí, že si Irové uvědomí, kdo jsou a co se s nimi stalo. Jakmile se Irové probudí, KABALA SKONČÍ. Bude odhalena pravda a lidstvo bude osvobozeno od této tyranie.

Teď mají starosti udržet si svou falešnou lidskou podobu. Musí si stále dávat pozor, protože když stoupne energie, mají problém. Doposud to zvládali. Teď je čas, aby žili ve STRACHU oni. Neztratí pouze moc, ale všechno bohatství, které vám ukradli. Přijdou o své fajnové žití na Zemi, na úkor lidstva, a to je velmi zraní. Oni lidstvu ubližovali, degradovali lidi. Mysleli si, že lidé jsou na Zemi pouze proto, aby jim sloužili.

Nic není vzdálenější pravdě. Mám pro ně zprávu: obě strany života se spojily, aby obnovily rovnováhu. Uspějeme. Je to společný podnik, o který se předtím nikdo nepokusil. Veronika a já jsme to plánovali od té doby, co jsem zemřel. Společně jsme pracovali po celé věky. Jsme jako jeden.

Vzkaz pro Američany: buďte opatrní při volbách. Všichni kandidáti slouží stejnému pánovi, svému mimozemskému pánovi. Zkoumejte PRAVDU. Nedopusťte, abyste se nechali obelhat LŽEMI, které k vám odevšad proudí.

Zkoumejte všechna náboženství, jak a proč byla vytvořena. Zkoumejte, zas a znovu všechna fakta. Naleznete NEJVĚTŠÍ SPIKNUTÍ, JAKÉ BYLO KDY PROTI LIDSTVU ZOSNOVÁNO. Všechna náboženství jsou založena na LŽÍCH a ZFALŠOVANÉ HISTORII. Náboženství bylo vytvořeno, aby ovládalo lidi za pomoci STRACHU. Řeknu vám, nemáte se čeho bát, protože smrt je návratem domů, je to nádherný zážitek. Není ŽÁDNÁ PRAVDA v tom, co vám Vatikán říká o smrti. Já vím, a mluvil jsem o tom, když jsem se po smrti materializoval, že jediné slovo, jakým bylo možné popsat druhou stranu života, bylo: NÁDHERA.

Buďte zodpovědní, již se víc nenechte ošálit Kabalou a vládní propagandou. Dělejte vše, co je možné, abyste lidi spojili do světla PRAVDY, aby mohla být vytvořena lepší budoucnost pro všechny.

Má drahá, tvůj život je ještě aktivnější a zajímavější. Vždy bylo potěšující odhalovat to, co bylo skryté. Netlač na sebe tolik, i když máš hodně práce.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge