Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Wanderer of the Skies - January 4, 2012

Wanderer of the Skies - January 4, 2012

Federasyondan selamlar:

Bugün, söylendiği gibi, Dünya’nızda çok fazla şey dönüyor. Gözünüzü açık tutun. Çünkü ışıktan yana gibi görünenler öyle olmayabilirler ve İlluminatiye hizmet ediyor görünenler de sizi şaşırtabilirler. Korumamızı, bu zamanda korunmaya en çok ihtiyacı olanlara yaydık ve İlluminatinin uygarlığınızın beşiğinde büyük bir çatışma başlatma çabalarını durdurduk. Planların kaçınılmaz olana doğru ilerlemesi gerektiğinden, bunun meydana gelmesine izin veremezdik.

Bugün, ışık işçilerinizin güncel olarak uğraştığı çeşitli sorunlara en iyi yaklaşımın nasıl olabileceği konusundaki görüşlerini almak için federasyonun çeşitli grupları yoluyla bağlantı kurduğumuz insanları konseyimize getirdik. Onlar bize bilgilerini ve düşüncelerini sundular ve biz de bunları geniş kapsamlı planımıza uyarladık.

Politikadaki liderlerinizin çoğu, öyle yönlendirildikleri için, hala “kıyamet” ortaya çıkacağı zaman “gemide bir bilet” sahibi olacakları gibi yanlış bir düşünceye sahipler. Kendi tapınakları yıkılmış olduğu konusunda onları kimse bilgilendirmemiştir; öyle ki, kendi eylemlerinin sonuçlarının kişisel olacağından habersiz, keyifli bir şekilde aileleriyle yıkıcı yasaları geçirmeye devam ediyorlar. Onlar yanlış bir şekilde, gidecekleri bir yerleri olacağına inanıyorlar. Kitlelerle birlikte acı çekeceklerinin farkına vardıkları zaman, bu konuda çevirdikleri dolaplar konusundaki şaşkınlık, onu yaratanlara geri dönecek ve bu üstün insanlarla başlattıkları yanlışların birçoğunun bozuluşunu görecekler.

Dünya’nız üzerinde sergilenen oyunların yoğunluğu gelecek aylarda katlanarak artacaktır. Bugün olağanüstü bir keşif olduğunu düşündüğünüz şey, hem olayların büyüklüğü hem de sonuçlarının yoğunluğu açısından gelecekte meydana geleceklerle karşılaştırıldığında çok önemsiz kalacaktır. Şeyler, alternatifsiz bir yolla ve tamamen plana uygun olarak çözülüp dağılmaktadır.

Hala kendi aramızda ifşaat ile sizin kullanımınıza sunulacak çeşitli teknolojileri ve bunların ortaya çıkarılma sırasını tartışıyoruz. Bu bazılarınıza küçük bir mesele gibi görünürken, gerçekte sahip olduğumuz teknolojilerin karşılıklı bağlantılı oluşu ve nihayetinde sizi nasıl etkileyeceğini anlamak önemlidir. Işınlanma araçlarını ya da bunlarla bağlantılı kopyalama/çoğaltma makinelerini ortaya çıkarmadan önce, sizin “Akaşik kayıtlar” adını verdiğinize şeye erişim sağlayan teknolojileri ortaya çıkarmak bizim için küçük bir mesele değildir. Size daha önce birçok defalar söylediğimiz gibi, sizin için planlanan şey en küçük ayrıntıyla bile kötülenebilir. Bu nedenle, çok büyük bir kısmı yalnızca ifşaattan sonra görünür olacaktır.

Size ruhlarınızı yükseltmenizi, ışık ve neşe içinde olmanızı, bu duyguların tümüne lâyık olduğunuz için söylüyoruz. Boyutsal realitenizin sizi götürdüğü en karanlık yerlerden kendinizi kurtarma yeteneğinize daima hayranlık ve saygı duyuyoruz. Bizim aramızda statünüzün değeri ustalıktır. Siz bize göre ayrıcalıklısınız. Bu bakımdan, alçak gönüllülüğünüz nedeniyle size çekici geliyoruz. Kaçınılmaz olandan önceki bu son anları beklerken, size sevgi ve neşe diliyoruz.

Barış içinde olun.


Çeviri: BDost


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge