Home > > Wanderer of the Skies - January 12, 2012

Wanderer of the Skies - January 12, 2012

Federasyondan selamlar:

Meydana gelmek zorunda olan şey şimdi Dünya hükümetlerinizin en yüksek düzeylerinde, kapalı kapılar ardında ve Dünya'daki diğer hükümetler için de temsilciler aracılığıyla tartışılmaktadır. Kaçınılmaz olana yaklaşıldıkça liderleriniz gezegeninizin her yerini kaplayan ifşaat hareketinin durdurulamayacağının farkında varıyorlar. O’nlar ya bu hareketle süpürülüp atılacaklarını ya da dizginleri ele alıp ifşaatı kendileri yapmaya karar vermeleri gerektiğini biliyorlar. Ortak paydalarında bile kendi aralarında savaşırlarken bu konularda kafalarını toplayamamaları bizi bile şaşırtıyor. Zaman geldiğinde, bazıları kaçınılmaz olarak vazgeçer ve süreç yine başa döner. Yapılması gereken şey için, eğer kendi insanlarınızca yapılmazsa diye arkaplanda bekliyoruz.

Size bu yakınlarda, sıfır noktası enerji sistemleri adını verdiğiniz alandaki “yeni” bilimsel gelişmelerden haberler gelecek. Teorik olarak tüyo verilecek ancak gerçekte, o uzun zaman önce yaratılmış gerçek bir enerji cihazının işleyen modelidir ve ancak şimdi ortaya çıkarılmaktadır. Patent koruma konusundaki yasal alanınızda ilginç gelişmeler olacaktır. Dönüm noktası olacak bu “haber”, insanlar üzerinde nasıl bir ifşaat etkisi yaratacağı bakımından iktidardakiler tarafından dikkatle gözlenecektir.

İngiltere Kraliçesi İlluminati’ye bağlı bir grup üzerindeki kontrolünü müttefiklerimizin “danışmanlık” haklarına sahip oldukları bir gruba devretmiştir. Uzun vadede bu durum, bu grubun ifşaatı gerçekleştirmek için zorunlu değişikliklere ve kabalın insanlar üzerindeki etkisinin ortadan kaldırılmasına karşı çok daha makul olacakları anlamına gelir. Bu, aylardır her yerde konumlandıktan sonra ortaya çıkan, müzakere ederek sonuca bağlanmış bir “barıştır”. Biz bunu, kaçınılmaza doğru giden yolda bir engelin daha başarıyla ortadan kaldırılması olarak görüyoruz.

Son zamanlarda görünmelerde biraz azalma dikkatinizi çekmiş olacak. Yinede haberlerinize konu olan bu görünmeler çok daha dikkat çekici bir yapıda olmuştur. Bu değişmek üzeredir. Şimdi biz gemilerimizin size açık olmasının çok daha belirgin olacağı, ifşaat sürecinin diğer aşamasındayız.

Son zamanlarda Federasyonun tüm gruplarının bir ana toplantısı yapıldı. Bu yalnızca sayısı bakımından değil aynı zamanda önemi bakımından da çok büyük bir olaydı. Bu, ifşaatın politik, sosyal, dini, duygusal, zihinsel ve fiziksel sonuçlarını kapsayan, yaklaşan olayların her ayrıntısını elden geçirmek için tüm katılanların son hazırlık toplantısıydı. Bu toplantı büyük ana gemilerimizden birinde, sizin inşaa anlayışınızı gölgede bırakacak kadar büyük, yaşayan bir makinede yapıldı. Her ne kadar fiziki mekânlar önemsiz olup, konuları çoğu zaman telepatik olarak tartışsak da, bazen üstünde çalıştığımız konuları daha iyi çözmek için fiziksel olarak toplanırız. Bu temsil edenler arasında Dünya insanları da vardı. O’nların yaklaşan olaylar hakkında görüşleri alındı ve bu görüşler en yüksek derecede ele alındı.

Yıllardır birçok aksaklıklarla kuşatılmış olmanıza rağmen, biz gelecek aylarda olacakların ve hepimizi bekleyen sürprizin beklentisiyle heyecanlıyız. Yaşamak için seçtiğiniz bu zamanı ve gerçeğe uyanışınızın heyecanını kendinize hissettirin. Düşünceleriniz gerçeğin kıvılcımları olacak dalgaları yaratacaktır ve bu gerçek size güçlü bir şekilde geri dönecektir.

Barış içinde olun.


Çeviri: BDost


Share |