Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - 31 Aralık 2013

Sheldan Nidle - 31 Aralık 2013

12 Men, 18 Mol, 10 Caban

Selamat Balik! Dünyanızın süregelen dönüşümü konusunda daha fazla bilgiyle geldi. Bu mevcut durum tükenmektedir, çünkü MS 2013 Gregoryan yılı sona ermektedir. Karanlık kabal, önceki dizginsiz güç alanlarından ödün vermeye zorlandığı için telaşlanıyor. Bu dinamik süreç sürmektedir ve kısa zamanda sonuçlanacaktır. Işığın çeşitli unsurları gerçekten işi sonlandıran çok önemli birçok anlaşmayı tamamlamıştır. Karanlık kabal bunun farkına varıyor ve bu alemdeki uzun saltanatının sona ermekte olduğunu anlıyor. Geniş çaplı bir yasal cezalandırmayı tatmakla kalmayacak, aynı zamanda eski özel ayrıcalıklarının ve zenginliklerinin yok olup gittiğini görecek bir pozisyonda olacaklar. Bu meydana gelecek şeyin sadece başlangıcıdır. Yeni yönetim, önceden ifade ettiğimiz gibi, bizim varlığımızın duyurulmamasını resmi bir tanıma duyurusuna dönüştürecektir. Yeni bir altına dayalı para sistemi ve yeni küresel bankacılık yasaları çok büyük bankacılık kurumlarının dağıtılmasına yol açacaktır. Bu realite için yakın gelecek pırıl pırıldır!

Tüm önemli yetkililerin tutuklanması ve/veya karanlık kabalın önemli üyelerinin sırasıyla hapsedilmesi gerekiyor; kalan şey bunların uygun sırada uygulamaktır. Ek olarak, küresel para sistemini ortaya çıkaracak çeşitli operasyonlar sonuçlanmaktadır, çünkü dünyanızı yeni bir altın standardına geri döndürmek için çeşitli çözümler gereklidir. Bunlar dünya çapında bir bolluğu gerçekleştirecek geçici adımlar olacaktır. Para özel bir amaca doğru giden bir araçtır. Bolluk zamanı bunu yeniden düzenleyecek ve şimdi paranın elinde tuttuğu güçlü pozisyon içindeki amacı dönüştürecektir. Kısacası, değerleriniz sonsuz amaçlardaki inançlarınızı dönüştürmeye yeniden yön verecek ve onları Yüksek Benliğinizin gerçekten arzu ettiği şeye doğru değiştirecektir. Bu şeyler gerçek yüksek değerlerinize ayna tutacak ve diğerleriyle bütünlüğünüzü ve içinde yatan kişisel kurtuluşunuzu cesaretlendirecektir. Bu sonraki dönem yeni bir bilinçliliğin yükselişi ve temas için sizi hazırlayacak olan yeni bir dönem içinde yaşadığınız mevcut bataklıktan sizi kurtaracak hızlı bir geçiş olacaktır.

Tam bilinçliliğe doğru bu hamle ilahi planın karmaşık yapısını daha iyi anlamanıza ve Yaratıcının kutsal emirlerini zarif bir şekilde kabul etmenize izin verecektir. Yeni bir kutsal alemde yaşadığınız için, ilahi hizmetinizi genişleten sorumlulukları kabul etmeye başlıyorsunuz. Biz bu galaksiyi ve fizikselliği yöneten özel emirlere derinden katılıyoruz. Bizim galaktik toplum modellerimiz birçok yıldız ülkemizin herbirini yansıtan realitelerde bulunur. Kendimizi pek çok rengi olan gökkuşağının renkleri olarak görüyoruz. Herbirimiz bu çok harika bütünü yaratmak için bu birbirine kenetli unsurlara sahibiz. Galaksimiz de benzer şekilde aramızda kutsal olanın ortaya çıkmasına izin veren büyük bir bütünü oluşturmak için diğerleriyle kenetlenir. Bu bizi hem yönlendiren hem de heyecanlandıran Ruhun ortaya çıkışıdır. Bu Galaktik Federasyon Tanrı’ya hizmet etmek ve fiziksellik boyunca büyük ilahi planı ortaya çıkarmak için vardır. Bu operasyon tam bilinçli Işık Varlıkları olarak yeni görevleri üstlendiğiniz zaman kucaklayacağınız bir durumdur!

Gaia’nın ve onun kızkardeşi olan dünyaların yürüteceği bütünleşmenin ve dönüşümün miktarı tamamen şaşırtıcıdır. Aynı zamanda, Güneş bu realitenin tam potansiyelini gerçekleştirmek için yapmaya ihtiyaç duyduğu çeşitli görevlere sahiptir. Her gün bu güneş sistemini izliyoruz ve dönüşümün büyük başarısında ona yardım ediyoruz. Bunu düşünün! Bu dünyadaki bir dizi değişim anına şahitlik etmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda her gezegende meydana gelen benzersiz bir dizi değişime de şahitlik ediyorsunuz. Bu değişiklikler bitirildiği zaman, hem dış ve hem de iç alemlerdeki bölgelere genişleyen çeşitli eko sistemlerle dolu beş yaşanabilir su dünyasını kapsayan bir sistemin parçası olacaksınız. Bu dünyaların hizmetkarı olarak sorumluluklarınız çok büyüktür. Bu çabalar Yükselmiş Üstatlarınızın öğütleriyle yönetim konseyleriniz tarafından koordine edilecektir. Herbiriniz bunların tümünü kolay ve doğal bir şekilde ortaya çıkarabilecek olan özelliklere sahip olacaksınız. Bu ilahi akış ilahi plandan ve sizin içinize yerleştirilmiş ilahi niteliklerden gelir!

Hosanna! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Yine size verecek bazı iyi haberlerle buraya geldik. Şimdi, ortaklarımız canla başla yeni realitenizi halka açıklamak için son unsurları hazırlamaya çalışmaktadırlar. Bunlardan ilki yeni daha katı bankacılık düzenlemeleri ve dünya çapında bir ‘altına dayalı’ finansal sistemin başlangıcı ile karışık küresel bir para sistemini kapsar. Bu yeniden kurulum bu kürenin büyük bankalarının yeniden kiralanmasını zorlayacaktır. Aynı zamanda, para sisteminin birçok Avrupa ve Amerikan ‘para pazarları’ndaki bankalar arasında varolan çeşitli büyük pazarlama programları için bir değişim aracı olma şeklini sınırlayacaktır. Burada vurgulanan nokta sadece bir sistemin mevcut olanın yerini alacağı ve bolluğun herkese akmasına imkan vereceğidir. Bu karanlığın birçoğunu fakir tutan ve kolayca yönlendirilmesine neden olan finansal entrikalarına son verecektir. Para yeni bilinçlilik her yerde yükseldikçe hızla yolun dışına atılacaktır.

Bu kutsanmış değişiklikler günlük yaşam tarzınızı dönüştürecektir. Ek olarak, yeni yönetimin yükselişini ve şimdi baskı altında tutulan bir yığın teknolojilerin ortaya çıkışın göreceksiniz. İlk temasla birlikte, bu bizim bir dizi ilahi bilinçlilik derslerine başlamamıza izin verecek. Bu dersler bu realiteyi oluşturan şeye ve tam bilinçliliğin neyi ifade ettiğine daha dikkatli bir şekilde bakmanıza imkan verecek. Birçok şeyin açıklanması gerekiyor ve birçok şeyin sizin tarafınızdan öğrenilmesi gerekiyor. Bu özel programdaki dersler örnekler, hikayeler ve basit alıştırmalardan ibarettir. Daha ileri olarak tam bilinçliliğe döndüğünüz zaman karşı karşıya kalacağınız birçok şeyi göstermeyi amaçlıyoruz. Herbiriniz incelemenizi ve işlem uygulamanızı gerektirecek olan birçok geçmiş yaşama sahipsiniz. Aynı zamanda size olacak olan şey hakkında bir sözlü el kitabına ihtiyacınız olacak.

Tanrı bu dönüşümü gerçekleştireceği araçları sistemli olarak uyumlaştırmıştır. Bizim bu kutsal programdaki rolümüz öğretmek ve nezaret etmektir. Binlerce yıldır sizi izledik ve yol gösterdik. Şimdi daha kapsamlı bir tarz gerekli olacaktır. Bunu neşe içinde yapıyoruz! Bu realitenin yapısını değiştirmek ve tam bilinçliliğe dönüşümünde Gaia’yı desteklemek için buradayız. Ayrıca, Tanrı tarafından bu güneş sisteminin daha önceki harikalarına verimli bir şekilde geçişiyle görevlendirildik. Bunun sonucu olan yeni yıldız ülkesi bu galakside birçoğu tarafından sonra uzun süre araştırılan bir şey olacak. Bu nedenle, herbiriniz Tanı tarafından size verilen özel ruhsal testleri geçtikten sonra buraya geldiniz. Bu bizim kutsal görevlerimizi ilahi planın ortaya çıkması için çok önemli kılar. Sorumluluklarımızı kabul ediyoruz ve başarımız için hazırlanıyoruz! Halleluya! Halleluya!

Bugün mesajlarımızı devam ettirdik. Özetle bu kürenin her tarafında şimdi olmakta olan şeyi açıkladık. Bu harika olaylar yeni bolluğunuz ve yeni yönetiminiz için sahneyi hazırlayacak. Onlar yeni işaretleri ve yeni sorumlulukları getiriyor. Biz gerçekte ‘Mucizeler ve Harikalar’ zamanındayız! Bilin ki Sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun ve Neşeli Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge