Home > > Sheldan Nidle - November 29, 2011

November 29, 2011 Thrive

4 Ben, 6 Yaxk'in, 8 Manik

Dratzo! Sizinle bazı şeyleri tartışmak için dönüyoruz. Dünyanızı yeni bir realiteye sıçratacak olan çeşitli olaylar ortaya çıkmaya hazır. Şimdi, küresel zemininizin çökmeye doğru yaklaştığına dikkat çeken birçok durumları izliyorsunuz. Bundan başka, bu sosyal yapılar bütünüyle farkındalığınızı geliştirmeye başlamışlardır. Örneğin, bugün rejim değişikliği tamamen yeni bir boyutta varsayılır: eskiden, bir diktatörün yerine geçenler, idealist olarak eskinin yerini almasını istedikleri şeylerden zamanla vazgeçerlerdi. Bununla birlikte, şimdi görevden alınanların yerine geçenler insanların oturmaya ve eski yollara geri dönülmesine izin vermeye gönüllü olmadıklarını hızla keşfetmektedirler. Yeni iktidarı doğru yolda tutmak ve vaat ettikleri reformları kurumsallaştırmak için desteklenen bir çaba vardır. Bu odak noktası ve kararlılık geçmiş yıllarınkilere karşı günümüzün isyanlarındaki farkı gösterir. Diktatörlüklerin yerini diktatörlüğün aldığı eski dönem sendromunu yıkan yeni içerik, bilinçliliğinizdeki yükselmedir. Bu yükselme, diktatörlerin insanları seçtikleri yoldan çevirme gücüne yeniden sahip olmalarını imkânsız kılar.

Söylemekte olduğumuz şey, bilinçlilikteki değişiminizin mevcut toplumların işleyiş yolunu geri çevrilmez bir şekilde değiştirmekte olduğudur. Hırsız yönetimleriniz artık eskiden hükmettikleri saygınlığı sağlayamazlar. Toplumlarınızın ve onların saygın hükümetlerinin kontrol edilme şekline karşı hızla yayılan bir öfke vardır. Bu algılanan “kabul edememezlik” gittikçe büyüyen bir hareketin ilk adımıdır. Toplumlarınızda artık, yönetim olarak kabul edilen aleni ve küstahça bir aptallığı hoş görmeyen farkındalık köklenmektedir. İnsanlar her alanda tamamen yeni bir yönetim modelini istemektedirler. Dahası, bu güçlü istek özel çıkarlara yardakçı olarak hizmet edenlerin zihinlerine de sızmaktadır. Bu hükümetlerinizin harika bir şekilde başını ağrıtan bir ikilem yaratır: böylesine yayılan ve büyüyen çalkantıda nasıl varlıklarını sürdürecekler? Bu soru havada asılı kalır ve kürenizde olan şeylerin anlamının açık bir işaretidir. Realitenizin merkezi artık bir arada tutunamaz.

Bu emsalsiz koşullarda, “oyunun kurallarını” kökten değiştirme ihtiyacı birinci gereklilik olur ve bu yeni kurallar dünyalı müttefiklerimizin, özellikle de dünyanızın saklı birçok toplumunun planlarında şekillenmektedir. Bunlar yeni yönetim sistemini ve bolluk yönelimli yeni ekonomik sistemi kapsar. Her şeyin temelinde, bu ruhsallığın artan farkındalığıdır. Dünyanızdaki insanlar artık kandırılamaz ve yalanlarla aldatılamaz; dürüstlük ve bütünlüğe ve hükümet ile onun vatandaşları arasında saydam ve anlamlı bir etkileşime derin bir ihtiyaç var. Başka bir senaryo işleme konmayacaktır. Yeni modellerin ortaya çıkacağı geçiş zamanı an be an yaklaşmaktadır. Dünyalı müttefiklerimiz her şeyi hazırlamıştır ve uçsuz bucaksız bolluğun size dağıtılma yoluyla ilgili programlarla eş zamanlı olarak bayrağı göndere çekeceklerdir. Bunlar karanlık yönetiminizin gücünü kıracak olan bir dizi ruhsallık temelli prosedürlerin parçasıdırlar.

Tüm bunların ana bileşeni tabiiki ifşaattır. Yeni yöntemlerin yerleştiğini gördükçe, evrene ve onun içindeki yerinize bakışınızı da kapsayan birçok şeye bakışınızın genişlediğini göreceksiniz. Bilinçlilik, aşağı yukarı her şey hakkındaki temel bakış açılarını yeniden tanımlama ihtiyacına yol açan bir merak ve açıklık yaratır. Bizim görevimiz, burada tüm sorularınıza cevap vermek için sizinle açık ve dürüst bir diyalog başlatmaktır. Bu diyalog bir sonraki ilahi geçişinize yol gösterecektir: tam bilinçliliğe dönüşünüz. Yaratıcının gözetimi altında, biz size iyilikçi varlığımızı göstermek için doğru ilahi zamanı beklemekteyiz. Şu anda genel, dünya çapında bir ifşaat için gerekli noktaya erişildi. Bu gerçekçi olmayı, bizim tarafımızdaki pratik faaliyetleri, öncelikle tüm yeni koruyucu hükümetlerinizin gücü elde eder etmez neler yapılacağı konusunda bilgilendirmesini gerektirir. İfşaatın bizim kendi varlığımızı ve teknolojimizi size mümkün olduğunca en az velveleyle tanıtmamıza izin veren bir şekilde yapılması önemlidir.

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Son iki yüzyıldır, dünyanız karanlık prangalarınızdan özgürleşmeyi isteyenler ile sizin köle kalmanızı sağlamak için tayin edilmiş olanlar arasındaki savaşın içinde kalmıştı. Biz bu mücadeleyi izledik ve birçok defalar ışığın tarafından müdahale ettik. Uluslararası mahkemeler ve ışık kolayca kazanmadan önce, bu kazan ve kaybedenin olmadığı duruma karşı koymak için, birçok yasal düzenleme getirildi. Bu kazanımlara rağmen, bu hükümler yürürlüğe girinceye kadar, ışık kazanımlardan yoksundu. Geçmiş aylarda, karanlığın gizli üslerine karşı askeri eylem izni, sizin için zaferi gerçekleştirmenin yolunu açtı. Zafere doğru son bir hızlı darbeyi uzatmakta olan şey “beyaz başlıklı” askeri güçlerle karanlığın yasadışı amaçlarını desteklemeye gönüllü olmaya devam edenler arasındaki son dakika pazarlıklarıdır. Biz bu sorunu çok yakın gelecekte etkili olacak belirli stratejilerin kullanımıyla çözüyoruz.

Bu konudaki kilit pazarlıkçılar kesinlikle Agarthalılardır ve onların anlaşma personelinin bu zorlukları aşması son birkaç haftaya mâl oldu. Anlaşmalar yakındır ve bir kez başarıldığında, son onaylanmış senaryo tamamlanacaktır. Biz bu son hareketin yılın sonunda ortaya çıkmasını bekliyoruz. Amerikan yönetimi bu son hareketi durdurmak ya da en azından geciktirmek için herşeyi yapmaktadır. Ancak Galaktik Federasyon, her şey başarısız olsa ve son hareket planlandığı gibi gitmezse dahi, size yönetimi ele alma ve işi tamamlama güvencesini vermektedir. Doğal olarak, bunu yapmayı nasıl tasarladıkları bu eylemlere ihtiyaç duyulana kadar bir sır olarak kalacaktır. O zamana kadar, biz çeşitli askeri liderler arasındaki yeni gerçekleşen değişimlerin sonuçlarını bekliyoruz. Yaratıcı ve biz olumlu bir sonuç için birlikte kutsamaktayız. Çok yakın bir gelecekte olacak olan şeylerin sonucu herkesçe bilinecektir.

Realite ızgaralarınızı dönüştürmekte olan enerjiler ilahi bir zaman planına sahiptir. Kendi kibri ve küstahlığı içinde kaybolmuş olan karanlık, yok oluşunun yalnızca kesin değil, ufukta olduğuna bilr tümüyle inanamaz. Karanlığın kontrolünde olan hükümetler, kendi sonları yakın olsa bile, bir karanlık dünyayı ele geçirme kumpası kurmaya devam ederler. Bu yüzden Galaktik Federasyon'un ve Agarthalıların buraya müdahale etme ve soruna baskı yapma eylemlerini alkışlıyoruz. İlk temas göz önündedir (o kadar yakın) ve günden güne daha yaklaşmaktadır, bizim işimiz henüz başlamaktadır. Sizinle açık olarak etkileşime geçer geçmez, dünyada yeni bir gün aydınlanır. Sizin hızlı yükselen bilinçliliğiniz şimdi bazı rehberlikleri gerektirmekte ve çok kısa bir zaman içinde olacaklardan çok fazla öğreneceğiniz şey vardır. Biliyoruz ki sizinle karşılaştığımızda her yerde mucizeler olacak!

Bugün, dünyanızda yapılan son gelişmeler hakkında sizi bilgilendirdik. Yeni bir çözüm, karanlık güçleri eskiden düşünemeyecekleri tavizleri kabul etmeye nasıl zorlayacağınızı göstermektedir. Bu onları dehşete düşürür, ancak henüz onları teslim olmaya zorlamaz. Bu da hemen köşe başındadır. Bilin ki, sevgililer yaratıcının sayısız kaynakları ve sonsuz bolluğu gerçekte sizindir! Öyle olsun! Selamat gajun! Selamat ja! (Sirius dilinde bir olun ve neşe içinde olun)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |