Home > > Sheldan Nidle - November 22, 2011

November 22, 2011 Thrive

10 Cimi, 19 Xul, 8 Manik

Dratzo! Dünyanız ve onun ilahi dönüşümü hakkında söyleyecek çok şeyle geldik. Gaia dünya yüzeyine ilişkin realitenizi değiştirmeye giderek yaklaştıkça, Agarthalılar eski gücüne yeniden ulaşma umudu olan karanlığı önlemek için yeteneklerini kullanmaktalar. Şu anda Agarthalılar dünyalı müttefiklerimizle toplantı halindeler ve bir genel plan yürürlüğe konulmuştur. Bu planın ilk parçası çeşitli gizli hükümetler tarafından 10 yıldır korunan çok büyük yeraltı ve derin sualtı tesislerinin şebekelerinin imha edilmesiydi. Bu büyük askeri faaliyet şimdi başarılmıştır. Karanlık güçler artık onbinlerce personelini kaybetmiştir ve harici araştırmacılarının ve teknisyenlerinin çoğunun hizmetleri engellenmiştir. Buna rağmen, en son İlluminati yanlılarını gerçekten panikletecek olan orta düzey personelinin tutuklamalarına kadar bu hizmetler engellenememişti. Şimdi ise kendi tutuklanmalarını n yakın olduğunu biliyorlar. Uzun zamandır dünyanızı yönetmiş olanlar zamanın hızlı bir şeklide yaklaşmakta olduğunu gördüler. O zaman geldiğinde, onların her biri küstahça yönlendirdikleri kızgın halkların büyük kalabalıklarıyla karşılaşmak zorunda olacaklar. Ve bir araya toplama stratejisi gerçekte bu “karanlığın krallarını” kapsar.

Dünya'nızın yasal infaz kurumları şu an karanlık buyrukçuların kötü planlarıyla çok yakından bağlantılı olan binlerce kişiyi tutuklamaya ilişkin yasal emirleri hazırlamaktalar. Bu planlar dünyanızın tahrip edilmesini ve Dünya insanlarının yaklaşık %90 oranında azaltılmasını kapsar. Bu dokümanlar, alıntı yapılan onbinlerce şahitle ayrıntılı olarak derlenmiş, insanlığa karşı işlenen büyük ve çok sayıdaki suçların yakın bir gelecekte yürürlüğe konulacak olan kitlesel taramaların altyapısını oluşturacak. Bunlar tamamlandığında Nuremberg’dekine benzer uygulamalar başlayacaktır. Bunlar televizyonda yayınlanacaktır. Yargı yapılanları görmelidir ve herkese karşı saydam ve adil olmalıdır. Bundan başka, geçen onlarca yıldır gerçekleşen olayların tümünün kamuoyuna açılması gerekir ve bu da özel bir işlemi gerektirir: Karanlığın faaliyetlerinin yarattığı dehşeti göstermek bir şeydir ve bunu Annunaki ve onların dünyadaki köleleri tarafından nasıl yönlendirildiğinizi insanlığa açıklamak tamamen başka bir şeydir.

Bu bir karma temizleme olayı olacaktır. Sizi gerçek dünya tarihinin açıklanmasına hazırlıyoruz ve sizi Gaia’nın rahmetine döndürecek olan olaylara zemin hazırlıyoruz. Binlerce yıldır karanlık tarafından aldatıldınız. Annunaki ve onların karanlık dünyalı köleleri sizi yönlendirmeyi çok kolay gördüler; örneğin, hakkaniyeti sevmenize ve iyi ve cesur liderliğe ihtiyaç duymanıza sinsice başvurarak sizi yönlendirdiler. Sonuçları ise sona ermeyen savaşlar, nefret kampanyaları ve savaşla nefreti sürdürmek için hep görevde olan “din”lerin gelişmesiydi. Bu dikkatli şekilde ayarlanmış strateji karanlık kölelerin gücünü korumak için bir büyü gibi iş gördü. Şimdi bu döngüyü kırma ve gerçeğe dayalı bir realiteyi ve hepsinden de ötesi ilahi sevgiyi bulma zamanı gelmiştir. Siz birbiriniz için doğal, derin bir şefkate ve toplumunuzun problemlerini çözmek üzere bir araya gelme yatkınlığına sahipsiniz. Bizler size öğretebileceğimiz, güçlükleri herkesin tatmin olacağı şekilde çözmenize imkân tanıyacak yöntemlere sahibiz.

Size doğruları, gerçekleri ve yeni teknolojileri sunma zamanıdır. Bu teknolojiler dürüstlük, sevgi, alçak gönüllülük ve kesinlikle de ilahi inayetin güçlü kılıcı altında toplumlarınızı başarılı bir şekilde geliştirmenize fırsat verecektir. Biz dönüşmekte ve şekil değiştirmekte olan toplumlarınıza ve sizin her birinize rehberlik etmek için geliyoruz ve bu sorumluluğu memnuniyetle alıyoruz. Biz biliyoruz ki, kısa bir hazırlık döneminden sonra, siz eskiden sahip olduğunuz tam bilinçlilik durumuna döndürüleceksiniz. Biz bu rehberlik zamanını büyük bir öğretme süreci olarak görüyoruz. İlk bakışta sizi şok edebilecek olan, ancak yapılması gereken birçok şey öğreneceksiniz. Siz yaklaşık 900 bin yıl önce bu dünyaya tam bilinçli olarak geldiniz ve bu çok kutsal dünyayı korumaya katkınızı sunmak için yeterli ve hazırdınız. Aynı zamanda diğer su dünyalarına da yayıldınız ve birlikte harika bir yıldız ülkesi yarattınız. Bu harika mirası tekrarlamanızın ve bir büyük yıldız ülkesini daha yaratmanızın zamanı geldi. Sizin Agarthalı akrabalarınız onlarla yeniden bir araya gelmenizi bekliyorlar. Bu yüzden harekete geçme zamanı geliyor.

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Sizin bu güzel dünyanızda, bilincinizde büyük bir yükseliş şekil almaktadır. Karanlığın silahları, polislerin vahşiliği ve hatta utanmaz yalanların kullanılması bile bu büyük uyanışı durduramaz. Bu büyüyen küresel hareket özgürlüğü, kişisel kurtuluşu ve herkes için bolluğu arzu eder. O para sisteminin çöküşüne ilişkin büyük uyarılara ya da dünyanızın her tarafında sürekli yankılanan yeni savaş tehditlerine rağbet etmez. Bu hareket ruhsaldır ve barışı ve yeni küresel işbirliği çağını amaçlar. Biz en çok bu hareketin destekçilerinin cesaret ve kararlılığından etkilendik. Bu kişiler amaçlarını başarmak için bir kader yolculuğuna çıktılar! Biz onların sadık ve güvenilir çabalarını, karanlığın destekçilerine güç pozisyonlarını bırakmaları için baskı yaparak desteklemekteyiz. Bu eylemler için zamanın yaklaştığına ve realitenizdeki kitlesel değişim için ilahi doğru zamanın kapınıza dayandığına emin olun!

Bu değişim dünyanıza giderek artan miktarlarda akan yeni enerjilerle güçlendirilmiştir. Realiteniz çökmektedir ve bildiklerinizden tamamen farklı olan şeylere kendisini yeniden inşa etmesi gerekiyor. Bu değişim ihtiyacı geçmiş 5 yılda toplumlarınızı sallamış olan büyük depremler üretti ve siz toplumlarınızla Gaia'nın etkileşimini değiştirmedikçe daha da fazlası beklenmektedir. Gaia sizin niyetlerinize çok saygılıdır ve sizin de aynı şekilde karşılık vermenizi derinden arzu eder. O yalnızca esaslı ve ciddi değişikliklerin bu zorunlu dönüşümü getirebileceğini bilmektedir. O aynı zamanda sizin yükselen bilincinizdeki potansiyeli görür ve sizi kalpten destekler. Biz de sizin başarılı olmanızı, Gaia ve onun muhteşem ruhsal varlıklarıyla daha çok, daha nitelikli ve sevgi dolu ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz!

Yeni enerjiler yeni bir realiteyi doğurmaktadır. Bu realite, düşüşlerinin çok yakın olduğunu giderek daha çok anlayan karanlık olanlara öldürücü bir darbedir. Onlar günden güne bağları gevşeyen bir bekleme halindeler. Onları güçlü pozisyonlarından çıkarmak, zararlı eylemlerini kamuoyunun denetimine açmak ve yargıya teslim etmek için önlemler hazırlanmaktadır. Bizim yüce bağlantılarımız yeni tayin edilmiş hükümetlere verilecek personele ve onların başarılı olmalarını sağlayacak kaynaklara sahiptirler. Bizim beklediğimiz şey, Yaratıcının bizim için seçtiği ilahi doğru zamandır. Bu yaklaşan zaman insanlık için olağanüstü bir hediye ve kitlesel iniş ve tam bilinçlilik için bir başlangıç olacaktır. Bunlar harika zamanlardır! Hepimizden size şükranlar ve ilahi inayet getiriyoruz. Işığın çağı hepimizin önünde duruyor!

Bugün dünyanızda meydana gelen değişmeler hakkındaki konuşmamızı devam ettirdik. Bunlar çok kısa sürede yaşayacaklarınızın başlangıcıdır. Belirginleşen her şeyden büyük keyif alıyoruz ve ifşaat anını ve ilk temasın başlangıcını şevkle bekliyoruz. Sevgili dostlar, tanrının sonsuz bolluğunu ve sınırsız kaynaklarının gerçekte sizlerin olduğunu bilin! Böyledir de! Birlik içinde olun ve neşe içinde olun!


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost

< previous message | next message >


Share |