Home > > Sheldan Nidle - April 29, 2014

Sheldan Nidle - April 29, 2014

1 Ix, 17 Kank'in, 10 Caban

Dratzo! Sahnenin arkasında olaylar meydana gelmeye devam ediyor! Çok sayıda önemli belgeler imzalandı ve o zaman karanlık tarafından görmezden gelindi. Nihayetinde bu karanlık için büyük bir gaf. Büyük ülkelerin çoğunda karanlık kabalın gücünü yasal olarak ya da başka bir şekilde elinden alma ihtiyacı yoğunlaşmıştır. NESARA’yı uygulamak şimdi insanlığı onların pençesinden kurtarmak için hareket eden koalisyonların büyük bir önceliğidir. Karanlık görünürde sonsuz bir zenginliği büyük destekçilerine sağlamaya devam ettikçe, bu ortaya çıkmaktadır. Bu zenginlik nüfusunuzun çoğunluğunun acılarıyla ve ızdıraplarıyla sarılmıştır. Sürekli olarak meydana gelmekte olan şeyden bıkkınlık geldi. Ancak yeni odaklanma, bizim de desteğimizle, şimdi size zaferi hızlı bir şekilde getirebilir. Birçok eylem kapıdadır ve hızlı bir şekilde görünür sonuçlar bekliyoruz. Dünyalı müttefiklerimizle yürüttüğümüz toplantılarda, zamanı belirlenmiş olaylar ilerlemektedir. Karanlığın arsızlığı onlara pahalıya malolacaktır ve onların yenilgisine neden olacaktır. Onları düşüşü yeni yönetime ve yeni bir finansal sisteme; bunlara bağlı olarak herkes için büyük bir bolluğu yol açacaktır.

Kadim ailelerin ve birçok gizli kutsal toplulukların farkına vardığı şey Atlantis’in iğrenç hareketleriyle kırılan özel bir bağın yeniden kurulmasının gerekli oluşudur. Anunnaki geçen 13 bin yıldır kendi politikalarını uygulamıştır. Agartha, Dünya’nın yeryüzü insanlığı ve Galaktik Federasyon arasındaki bağ halka açık bir iyileştirmeyi gerektirir. Bu olay gerçekten yeni, güneş sistemi çapında bir yıldız ülkesini doğuran tohumlar olacaktır. Karanlık kabalı dikkatli bir şekilde bitirmekte olanlar bunu anlıyor ve bunun bir açık realite haline getirmek için bağlantı personelimizle çalışıyorlar. Sizin için sonraki adım sadece yeni bir para sistemi değildir. Aslında, birçok yüce gerçeklere sizi geri döndürecek olan yeniden birleşmeler serisi için temeldir. Bunlardan en önemlisi sizin dünya dışı kökenleriniz ve galaktik insan ailesi ile olan ilişkilerinizdir. Sonra fiziksellikteki tüm yaşama bağlanacaksınız. Esasından hepimiz fiziksel melekleriz. ilahi planı burada ve tüm fiziksellikte ortaya çıkarmak için iki yönlü bir sorumluluğa sahibiz!

Karanlık sizi sınırlı bilinçliliğin eziyetlerine sizi attığı zaman, birçok sorumluluklar altüst edildi. Bu aşağılık eylem geçmiş 13 yıl boyunca sizin karşılaştığınız her şeyin başlatıcısıydı. Sizi doğal bağımsızlığınızdan alıkoymaya ve köle bir ırka döndürmeye devam etmek için Anchara sürecinde karanlık olanlarla onların müttefiklerinin birlikte dikkatli bir şekilde çalıştıklarını gözledik. Bu iğrenç şey şimdi sona erecektir! Adım adım sizi önceki tam bilinçlilik durumuna döndürmekte olan realitedesiniz. Bu özel süreci desteklemek ve eskiden olduğu gibi Güneşinizi çevreleyen gezegenlerin diğerleri ve Gaia’nın uyum içinde çalışmasına yeniden imkan vermek için buradayız! Bu yıldız ülkesi gerçekten inanılmaz olacak ve Işığın Galaktik Federasyonunun üyesi olarak sizi kucaklayacak. bu galakside yaşayan tüm duyarlı varlıkları kucaklayacak bir galaktik barış ve büyük birleşme için anahtarsınız. Bu bağlamda, aslında bizim karşılıklı tarihlerimizi oluşturan bir dizi aşamalar için kehanet edilmiş ortak elemansınız.

Yükselmiş Üstatlarınız Agartha’da uyum içinde yaşıyorlar ve şimdi meydana gelmekte olan şeyi için öncülerdir. Gaia’yı ve onun kardeş dünyalarını Yaratıcı tarafından verilen özel niteliklere sahip olan yaşayan varlıklar olarak gözünüzde canlandırmanız gerekiyor. Bu dünyaların eko sistemlerini korumak ve sürdürmek için kutsal bir göreve sahibiz. Ayrıca, Güneşle ve onun karşılıklı ilişkili alemleriyle de özel bir ilişkiye ihtiyacımız var. Her dünya kardeşleriyle büyük bir birliği paylaşır. Misyonumuz bu dünyalardaki zamanımızı onları daha iyi hale getirmek ve birbirine geçmiş, çeşitli ve harika eko sistemlerini sürdürülebilir kılmak için kullanmaktır. Her yıldız ülkesi bunu ilk paylaşılan görev olarak görür. Bunu birbirimizle tartışıyoruz ve İlahi olanın enerjilerini bu galaksiye yaymak için çalışıyoruz. Şükrediyoruz ve bu kutsal çalışmayla bu galaksinin her bir parçasını kutsamayı amaçlıyoruz. Bu hayırlı işler fizikselliğin nasıl doğmuş olduğunu ve onun çabasız genişlemesinde nasıl destek olduğumuzu daha iyi anlamamıza yardım ediyor. Biz özel yol göstericiler ve ilahi planın ortaya çıkarıcılarıyız.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Kürenizin her yerinde pek çok şey olmaktadır! Şimdi, bizim kutsanmış ortaklarımız sizi karanlık kabalın büyük bir felaketi çıkarma niyetinin zincirlerinden sizi kurtarmaktadırlar. Bu çabalar başarısızlığa mahkumdur. Şimdi birçok ülkenin değerli metallere dayalı para sistemine doğru ilerlemesine ilişkin duyurularının artmasıyla birlikte, dünyanın para sisteminin küresel olarak yeniden kurulması meydana gelmektedir. Aynı zamanda, uluslararası bankacılık yeni ve katı bankacılık düzenlemelerinin gerçekleşmesiyle onların ellerinden kaymaktadır. Bunlar doğrudan karşıda duran şeyin öncüleridir. N.E.S.A.R.A. kısa zamanda uygulanacaktır. Ortaklar kendileri ile kadim ailelerin ve altın, gümüş ve değerli taş stoklarının alıcıları olanlardan oluşan bir grup arasındaki bir dizi gizli toplantıyla büyük bir gedik açmıştır. Onların amacı yasal olarak dünyanın hükümetlerinin çoğunu kontrol edenleri düşürmektir.

Dünyanız yeni bir realitenin eşiğinde duruyor. Para sistemlerinde ve bankacılık sistemindeki değişim N.E.S.A.R.A’ya giden yolun sadece başlangıcıdır. Bu gelişme sizi kabalın gücünü koruma çabasından sizi kurtarmaktır. Bunlar meydana gelirken Tanrı size daha yüksek miktarda altın ve gümüş kortu vermek için hazırlamaktadır. Bunlar sizi içinizde genel bir bulantının eşlik ettiği bir baş ağrısı ve sarsıntı duygusuyla artan bir nöbet krizi içine sokacaktır. Bu semptomlar bedeninizin her tarafında akana daha yüksek bir enerji alanına alıştıkça azalacaktır. Bu değişiklikler sizi Galaktik Federasyon mentorlarının gelişine hazırlayacaktır. Bu dönüşümlerin gerçekleşmesiyle, günlük bir temelde onlarla etkileşmeye hazır olursunuz.

Bu zaman daha büyük değişikliklerin zamanın geldiğini kabul etme ve şifa zamanıdır. Tanrı sizin karanlık olanların manipülasyonlarından ruhsal ve fiziksel özgürlüğünüzü güçlü bir biçimde ilan etmektedir. Tanrı şimdi fiziksel yükselişinize yolu açmayı emretmektedir. Bu nedenledir ki, bolluk, yeni yönetim ve ruhsal ve uzay ailelerinizle yeniden birleşmek için ortamı hazırlayan çeşitli gerçeklerin bizim tarafımızdan öğretilmesiyle dolu yeni bir realiteye nazik bir şekilde girmenize imkan verecek olan son olay için zamanı getirmekte olan olayları görmektesiniz. Biz sizin Tanrı tarafından seçilmiş rehberleriniziz. İnsanlığın büyük bir kısmını topluyoruz ve tam bilinçliliğe geri dönüşünüze imkan verecek olan bir yola sizi yöneltiyoruz. O zaman, size büyük tanrısal sorumluluklarınızı öğretebiliriz. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Bugün, şimdi küresel olarak meydana gelmekte olan şey hakkında sizi bilgilendirdik ve devam eden mesajlarımızı sürdürdük. Bu olaylar, ortaya çıktıkça, karanlık kabalın manipülasyonlarından kurtulmanıza imkan verecek. Pek çok iyi haber verilmektedir. Yine de, her biri zamanında ve uygun bir tarzda meydana gelecektir! Bilin ki Sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! ve Neşeli Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl
Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?