Home > > Sheldan Nidle - May 27, 2014

Sheldan Nidle - May 27, 2014

3 Ix, 5 Pax, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Daima neşe içinde olun!) Şimdi kürenizin her yerinde bir dizi büyük olaylar meydana gelmektedir! Bu olaylar size özgürlüğü, kurtuluşu ve yeni yönetimi getirecek olan bazı önemli projelerin başlangıcına işaret eder. Bağlantı personelimiz Dünyalı müttefiklerimizi kapsayan çeşitli grupların karanlık kabalın ve onun destekçilerinin gücünü ortadan kaldırmakta olduklarını rapor ediyor. Bu projelerde yer almak ülkelere göre bir genel hukuk ağına ve bu ağı kürenizin her yerinde yeni yönetimi şekillendirecek bir araca bağlayan projelere kadar genişletmiştir. Bolluk projeleri de NESARA’yı ilan etmenin bir temeli olacak olan dağıtım sistemlerini hazırlamaktadır. Bu olaylar yüzeye çıkmaya hazırlandıkça, biz de hemen her gün kimyasal spreylerin meydana geldiği uluslararası bir komployu durdurmaya hazırlanmaktayız. Agarthalı bağlantı personelimiz de niyetleri kitlesel tutuklamaların durdurulması olan karanlık kabalın liderlik gruplarını bilgilendirmekle meşguldürler.

Gaia’nın kendi kaynaklarını sömürmeye çalışan yeryüzü insanlığının sayısız şirketlerinin saldırılarından korunması önemlidir. Bu kaynaklar Gaia’nın çok sayıdaki çeşitli eko sistemlerini korumaya yardım eden birçok şeyin gerçekten kaynağıdır. Bilim adamlarımız hergün bu gelişmeleri gözlüyorlar ve istikrarı korumak için yapabilecekleri şeyleri yapıyorlar. Tanrı tarafından sağlanan ve bu kaynakların çıkarılmasını çok güçleştiren doğal bir mekanizma var. Dünyanızda zaman zaman ortaya çıkan madencilik ve inşaat felaketlerinin arkasındaki neden budur. Halen saklı tutulan teknolojilerin ortaya çıkması böyle felaketlerin olma olasılığını azaltabilir. Karanlık kabal bu teknolojilerin kullanımının kolayca iyileştirebileceği süreci saklamakta ısrarlıdır. Karanlık bireylerin güçlerinin alınması gereğinin ardındaki nedenlerden birisi de budur. Bu felaketlere eklenen bir şey de karanlık oligarşinin açgözlülüğü ve utanmazlığıdır.

Biz bu alçak destekçilerin karanlık grubunun gücünü yok ettikçe, aynı zamanda sizin dönüşümlerinizi daha da ileri götürmeye gerek duyuyoruz. Tanrı meydana gelecek şey hakkında çok ayrıntılı bir zaman planlamasına sahiptir. Gaia bizim kitlesel yere inişimize başlamamızdan önce bir dizi başlangıç değişikliklerini tamamlamaya ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Gaia’yı desteklemekte ve meydana gelecek şeyi en aza indirmeye çalışmaktayız. Jeologlarınız ve meteorologlarınızın tahminlerde bulunduğu gibi, deniz yataklarının da yükselmeye devam etmesi ve normal modellerinizdeki büyük değişikliklerin gerçekleşmesi gerekiyor. Bu değişiklikler Gaia’nın yüzeyini, karalarını yeniden şekillendirecek, okyanuslarını değiştirecek ve atmosferdeki araçlarını eski gökyüzü için yeniden oluşturacak olan kitlesel hareketler dizisine hazırlamaktadır. Gaia önceden sadece nadiren bozulmaların olduğu saf bir yerdi. Bu bozulmalar yeni eko sistemlerin başladığı ve yeni türlerin egemenlik dönemine geçtiği zamanlardı. Bu dönemler genellikle yüzlerce milyon yıl sürdü. Böyle bir değişimin ortaya çıkacağı bir döneme geldiniz.

Bu yeryüzü daha çok kara ve daha az okyanusa sahipti. Genel bir denge hali gerçekleşti. Atalarınız bunun farkına vardı ve ilk olarak bu aleme kendilerini uyarlamak için bilinçliliğin eterik benzeri durumunu kullandı. Daha sonra, İç Dünya’yı keşfetti ve hemen koruyucularının her iki aleme de yayıldığını anladı. Yüz binlerce yıl, Lemuryalılar nazik bir şekilde Gaia’yı ve onun eko sistemlerini gözleyebildi. Bunu yaparken, Lemuryalılar yeni kolonilere kucak açtı, bir kıtalar ağını oluşturmaya başladı ve sevgi, merhamet ve ilahi bilgelikle kendi hizmetkarlarını oluşturdu. Kuşaktan kuşağa masallar anlatıldı ve her geçen zaman buna eklemeler yapıldı. Gaia ile uzun süren ilişkiler çeşitli yaşam formlarının benzersiz zincirini korudu. Bu dinginlik Atlantis’in ani ve beklenmedik eylemleriyle kırılacaktı. Bu eylemler Lemurya’yı batırdı, Gaia’dan Agartha’yı ayırdı ve Atlantis’i Gaia’nın yeryüzü aleminde hakim kıta yaptı! Uzun karanlık çağınız başlamış oldu!

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Realitemize bakıyoruz ve kalbimizde büyük bir dönüşümün yürürlükte olduğunu biliyoruz. Kutsal kardeşlerimiz karanlığın gücünün alınmasını mümkün kılmakla meşguldürler. Bu değişiklikler yeni bir çağda başlayacaktır. Bu çağ tam bilinçliliğe kutsal yolculuğunuzun son parçasını kapsar. Sizi bu yeni realitenize hazırlamak için gönderilmiş olan özel bir takımın parçasıyız. Bu projenin bizden yana olan tarafı sizi ilahi uzay ve ruhsal ailelerimiz olarak söylenen şeye hazırlamaktır. Anunnaki ve onların dünyalı destekçileri sınırlı bilinçliliğe nasıl düşürüldüğünüzü ve sizi kontrol etmek için ölüm şokunun nasıl kullanıldığını tasvir eden dini ya da bilimsel mitler için temel oluşturan masallar yaratmıştır. Her önceki altın çağ, gerçekte nasıl aniden sınırlı bilinçliliğinin dehşetine nasıl aniden indirildiğinizi anlatan hikayelerin bir kaynağıydı.

Bunu izleyen şey hakimlerinizin size öyle adice davranmasına imkan veren büyük korkular ve travmalardı. Yaklaşık 13 bin yıl sonra, şimdi bu hikayeleri kolayca ve hazır bir biçimde kabul ediyorsunuz. Bu yarı gerçeklerin aydınlatılması ve çok nazik ve doğrulara uygun bir şekilde açıklanması gerekir. İlk başta kadim Atlantis’in hakimlerinin karanlığın kontrolüne izin vermelerini reddeden tam bilinçli Varlıklardınız. Onların isyanlarında, ihanete uğradılar ve atalarınızı sınırlı bilinçli, hafıza kaybına uğramış bireylere indiren bir sürece gönderdiler. Böyle yaparak, meleksi kanatlarınız kelimenin tam anlamıyla yolundu. Tam bilinçli varlıklar olarak statünüzü yeniden kazanmaya korkunç engellerle dolu zorlu bir yola bırakıldınız. Tanrı Anunnaki’nin belirli bir zaman için sizi kontrol etmesine izin vermeye karar verdi. Bunun için koşullar çok dikkatli bir şekilde oluşturuldu.

Şimdi, Anunnaki arkada bıraktığı ve karanlık destekçilerine verdiği birçok mit ve efsaneye sahiptir. Kardeşlerimiz Right Tanrı’nın kutsal lütuflarıyla ve ilahi doğru zamanda sizi sınırlamalarınızdan kurtarmak ve tam bilinçliliğe geri döndürmek için geldiler. Doğru yaşam zamanlarında Tanrı bize bu engelleri aşmanın ve cennetsi yükselişe erişmenin araçlarını verdi. Bu tam bilinçlilikte, meydana gelen şey hakkında size yol gösterme, öğüt verme ve yetiştirme ihtiyacıyla meşgul olacağız. Bu zaman hızlı bir geçiş zamanıdır. O zaman mevcut kuralların nasıl suni olarak indirildiğiniz ve kontrol edildiğiniz bir süreci farketmeye başladığınız zaman olacaktır. Şimdi bu kutsal bir şekilde sona erecektir ve bu sonla insanlığın geri kalanıyla yeniden birleşme ve büyük bir dönüşüm gelecektir. Bu özgürlük, bolluk ve yeni yönetimin zamanıdır! Yalnız değilsiniz!

Bugün, herzaman olduğu gibi, sizi bilgilendirme ve yeni bir çağın yükselişine hazırlama misyonumuza devam ettik. Karanlık içinde olan biriartık hakim değildir. Ruhsal ve uzay kardeşlerinizi kabul ederken keyifli olun ve sizi kolayca şok edebilecek olan birçok şeyi keşfetmeye hazır olun. Bu büyük Işığı görün. Sizden neşe içinde ve Yüce yaratanın sonsuz ruhuyla ayrılıyoruz! Bilin ki, sevgili bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! ve Neşeli Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl
Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?