Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - June 3, 2014

Sheldan Nidle - June 3, 2014

12 Pax, 10 Muluc, 10 Caban

Dratzo! Yine sizinle konuşacak pek çok şeyle geldik! Dünyalı müttefiklerimiz şimdi onların gerek gördüğü çok sayıda görevi tamamlamakla meşguldürler. Bu zorunlu projeler büyük resmin bir parçasıdır. Dünya Ana kademeli olarak gerçek bir 5. Boyut alemine dönüşmektedir. Bu prosedür birçok önemli faktöre bağlıdır. Kesinlikle çok önemli olan sizin tam bilinçli Işık Varlığına dönüşmenizdir. Karanlık kabal kendi mevcut güç pozisyonlarının çok kırılgan olduğunun farkındadır. Birçok koşul önemli ekonomik gerçekliklere yeniden yön vermeyi tehdit etmektedir. Bu ekonomik ve politik koşullar son 13 bin yıldır karanlığı hakim pozisyonda tutuyor. Anunnaki kadim Atlantis kayıtlarına ilişkin birçok rezervlerin kamuya açıklanmasının eşiğinde olduğunu bilir. Bu tarihi bilgiler öz değerleriyle birlikte kaçınılmaz ekonomik çöküşle birlikte, onların gücünü tehdit etmektedir. Bu da geçici olarak “hiçbir şeyin değişmediği” yanılsamasını sürdürmekte olan bir dizi karşı önlemlere yol açmıştır. Gerçekte, müttefiklerimiz onların haksız yere edinilmiş değerlerini yok etmeye ve onları güçlerinden ayrılmaya zorlamaya hazırdır. Sizin için bolluk ve özgürlük zamanı hızla yaklaşmaktadır.

Şimdiki zaman karanlık bireyler ve onların destekçileri ile Işığın güçleri arasındaki gerçekten son mücadeledir. Işık, karanlığın kaynaklarını hızla azalttıkça, bu mücadeleyi kazanmaktadır. Bu onları güçlerini korumayı sağlama çabasıyla hilekarlık yapmaya zorluyor, ancak onların “normal” yöntemleri başarısız olmaktadır. Bunun anahtarı, sadece dünyanın ekonomilerinin artık Amerikan Merkez Bankasının para rezervlerinden çıkan kağıt para tarafından hakimiyet altına alınmayı istemediği gerçeğidir. Bu yükselen başkaldırı Batılı bankacılığın iflasına ve dünyanın para sistemlerinin önceden olduğu gibi değerli metale dayalı olarak yeniden kurulmasının yükselişine yol açmaktadır. Bu da aynı zamanda eski “özel çıkarlara” dayalı yönetimin ölümüne ve yeni küresel realitelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bu yeniden kurulum hızlanmakta ve karanlığın destekçilerini güçlerinden etmek için baskı uygulamaktadır. Aynı zamanda, Işık da adalet sistemi ile karanlık hükümetlerin ve bankacılık katılımcılarının birçoğunun tutuklanması ve yargılanması için ağlarını açmaktadır.

Bu olaylar sizi mevcut borç batağı koşullarından kurtarma programının sadece başlangıcıdır. Müttefiklerimiz her birinizin doğduğunuzdan beri çok zor zamanlar geçirdiniz. Doğumunuzdan itibaren borç batağına saplandınız ve büyük zenginlikleri için rehin olarak karanlığa hizmet ediyorsunuz. Satın alınmış politikacıları ve körü körüne itaat eden askeri uzmanları yoluyla ilan edilen savaşlar, bölünmeler ve nefretlerle bu sistemi harcadılar ve sürdürdüler ve Bu çürümüş yolsuz sistem durdurulacak, dönüştürülecek ve gerçekten size hizmet edecek bir noktaya indirilecek. Bu işlem çok fazla zaman almaktadır. Ne yazık ki, karanlık, kadim çok başlı yılan Hidra gibi birçok başa sahiptir. Hiçbiri kalmadığı düşünüldüğü zaman yeni bir baş patlar. Gizli kutsal topluluklar ve bunların uğursuz bedenlerinden çıkan bitmeyen başlar! Bu nedenle, yeni bir realiteyi ortaya çıkarmak için son hazırlıklar yapılmaya devam ediyor. Bağlantı personelimiz karanlığın kurumlarının yıkılmaya hazır bir iskambil kartlarından ev içinde olduğunu kaydediyor.

Bu oyunun nihayet sona geldiğini açıklayan bir gerçek de budur. Karanlık şimdi bu saçmalığı sürdürmek için gerekli kaynakları bulmak için çabalamaktadır. Onların küresel seferleri başarısız olmaktadır. Bu sırada karanlığın son destekçilerinin korkunç taktiklerine son vermeyi vadeden bir dizi anlaşma yaptık. Bu süreçler halen yürürlükte. Agarthalı kuzenlerimizle temas kurduk ve onları bu çeşitli prosedürlerin ana koruyucuları olarak tayin ettik. Eş zamanlı olarak, bu durumları kadim ailelere ve Yükselmiş Üstatlara da anlattık. Yükselmiş Üstatların yönetimi altında barışı, bolluğu ve yeni yönetimi gerçekleştirmek için düşünülen işlemleri ortaya çıkarmamıza izin veren adımlar sağlandıkça, programların hızlı bir şekilde tamamlanması gerçekleşiyor. Ordunun özel kısımlarının bizimle tam işbirliği içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar yasal unsurlarla birlikte, yeni yönetim için gerekli düzenlemeler kadar, genel hukuku da oluşturabilir. Bu başlangıç için araç NESARA olarak adlandırılır!

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Size özet bir rapor vermek için geldik. Şimdi ortaklarımız karanlığın destekçilerini zorlamak ve zafer için yolu hazırlamak için tasarlanmış olan bir dizi operasyonu bitirmektedirler. Işık geçen bin yılı bu kutsanmış an için sabırla bekleyerek geçirmiştir. Karanlık teslim olma gereği duyduğu ve ilahi merhamet isteyeceği bir noktaya erişmektedir. Yüzyıllardır karanlığın bizim yaptıklarımızı görmezden gelmek ya da bizim size şükranlarımızı getirmek için yaptığımız şeyleri engellemek amacıyla bulduğu yolları izledik. Şimdi hesaplar geri döndürülecek. Onların ne şükranlarımızı engellemesini arzu ediyoruz ne de kötü niyetlerine devam etmelerini istiyoruz. Bunun yerine, daha büyük hilelerin başarılı olmasını önlemek için önlemler alınıncaya kadar izole edileceklerdir. Zaman yeni bir realiteyi ve onunla birlikte herkes için yeni özgürlüğü getirecek. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

İlahi kutsamaları ve büyük bir jübilenin başlama kararını size gönderiyoruz! Uzun zaman önce, Lemurya dalgaların üzerindeyken, insanlık bilinçli, özgür ve bu dünyadaki her şeye hizmet eden konumundaydı. Büyük bir gökkubbe göklerdeydi. Karada her şey boldu. Bunun masalları ünlüydü. Gerçekte böyle masallar hala Polonya, Afrika, Avusturya ve Amerika’nın çoğu yerinde canlılığını sürdürür. Bu masallar bu alemde karanlık yükşelişe geçmeden önce konuşulurdu ve şimdi o realiteye dönme zamanıdır. Dünya’yı, ekosistemlerini ve hatta kendinizi yenileme zamanıdır. Hizmetimiz insanlığa yol göstermek, şifa vermek ve kutsamaktır. Aynı zamanda, size öğretme ve bilgilerinizi güncelleme zamanıdır. Sizi karanlığın hatalarından kurtarma zamanıdır, böylece Işığın gerçeklerini derinlemesine öğrenebilirsiniz! Ruhsal ve uzay ailelerinizle yeniden birleşme zamanıdır. Agartha’yı ziyaret etme ve Yaşamın içsel neşesini öğrenme zamanıdır.

Işığın Ruhu merhametle Dünya’ya iniyor. Bu Işık sizi karanlığın elinden kurtarır ve her birinizin içinde olan harikalarla temasa geçmenizi sağlar. Biz her birimizin içinde bulunan Işıkla dolu bir orduya sahibiz. Bu orduyu alma ve onu karanlığı kovmak için kullanma yeteneğine sahibiz. Sevgili bireyler, buna çok layık olan alemi gerçekleştirmek için bunu kullanın. Kalbinizde gerçekten değiştirmek istediğiniz şeyi hayal edin. Onu güçlendirin ve onu Sevgi ve Neşe içinde Tanrı’ya/Göklere verin! Bu güçlü enerjinin onu biçimlendirmesine ve hızla hayata geçirmesine izin verin. Bu vizyonu hergün gerçekleştirin. Neşesinin ve enerjilerinin ortaya çıkmasına izin verin. İçinizdeki gücü farkedin. Bu enerji içinde akın ve tüm gücünüzle onu Tanrı’ya/Göklere verin. Hergün bu vizyon daha da güçlü olur. Bu ışık içinde, kolektif enerjilerinizin yaptığımız şeyi destekleyebilir. Zafer garanti edildi. Onu birlikte getireceğiz ve ortaya çıkaracağız. Halleluya! Halleluya! Halleluya!

Bugün, mesajlarımızı getirdik. Büyük zaferiniz için zaman yaklaşmaktadır. Aynı zamanda, kitlesel yere inişleri ve tam bilinçliliğe son ilerlemenizi müjdeliyoruz. Meydana gelmekte olan şeyi neşe içinde kucaklıyoruz. Filolara hoş geldin derken ve Agartha mucizesini keşfederken herkesi desteklemeye hazırız! Bilin ki, sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun ve Neşeli olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl

Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge