Home > > Sheldan Nidle - May 20, 2014

Sheldan Nidle - May 20, 2014

9 Men, 18 Moan, 10 Caban

Selamat Jarin! Pek çok iyi haberlerle karşınıza geldik! Karanlık kabalın son çabaları başarısız oldu. Şimdi yeryüzü insanlığı için yeni bir realitenin başlangıcı olacak olan olaylar gerçekleşmektedir. Karanlık bu işte bozguna uğratılamayan güçler olduğunu fark ediyor. Son on yılda bu amaçla bireyler ve gruplar bir araya geldiler ve karanlığı ve onların hain planlarını tarihin çöp tenekesine atmak için bir ittifak oluşturmaya karar verdiler. Bu sürecin gerçekleşmesi yaklaşık beş yıl aldı. Şimdi meydana gelmekte olan şey bu realitenin işleyiş şeklini dramatik bir şekilde değiştirecek olan bir dizi politikanın gerçekleştirilmesidir. Bu pakette yer alan şey küresel bir borç affı ve kürenin finansal ve yönetim sistemlerini yeniden kurmaktır. Bu yeni politikalar bolluğu teşvik edecek, yolsuzluğu önleyecek ve her bireyin kişisel hürriyetini yeniden kazanmasına imkan verecektir. Yeni yönetim kendisiyle serbestçe etkileşim içinde olmanıza imkan verecek ve gerekten doğal hayırsever olacaktır. Nihayetinde, ifşaat meselesi vardır. Bu tek eylem yaklaşık 13 bin yıldır süren yalanlara, kötülüklere ve büyük manipülasyona son verecektir.

Şimdi tasvir ettiğimiz şey doğal bir süreçtir ve bu süreç bireyin bilinçliliğinde hızlı bir yükselişle birleşir. Birey bilinçliliğini artırdıkça, bireyin ve özellikle de daha yüksek bilinç yolundaki toplumun içinde kutsal bir erdemlilik şekillenmeye başlar. Bu sıklıkla o toplumdaki grupların, toplumun daha yüksek kademelerinde işleyen erdemlilik koşullarını geliştirmek için araçları araştırmalarına yol açar. Bu olgu çeşitli küresel toplumlarınızda ya gizli kutsal topluluk üyeleri ya da kürenizin gerçek kadim ailelerindeki katılımcılar yoluyla meydana gelmektedir. Bu bireyler bir araya gelirler ve karanlığı bu realitenin karanlık “güç simsarlarından” kurtarmak için gerekli stratejiyi oluştururlar. Biz bu doğal süreci teşvik ettik ve başarılı olmaları için gerekli bilgeliği verdik. Bu gruplar bir araya geldikçe, karanlık bireylerin güçleri azalır, toplumlarınız erdemlilik açasından gelişir ve tüm insanlığa genel bir bolluk ve özgürlük vermek için hazırlanır.

Erdemliliğin yükselişi bizim varlığımızı kabul etme ihtiyacının farkına varan yeni yönetimi şekillendirir. Böyle bir yönetim bizim varlığımıza kucak açar ve insanlığın tam bilinçli olmasına imkan vermek için genel bir sorumluluğun oynadığı rolün farkına varır. Bu uzmanlığımızın size ifade edilebildiği yerdir. Böylece yoğun bir veri ve bilgelik alışverişi başlar. O zaman, savaşın işe yaramaz olduğu ve ilahi hizmete duyulan yüce ihtiyacın herkese görünür olduğu bir zamandır. Bu yeni karşılıklı işbirliği düzeyi yeni bir insanlık çağı için önder olur. Atalarınızdan öğrenmeniz ve gerçek kökenlerinizi keşfetmeniz gerekiyor. Geçmişin yaklaşık 13 bin yılı sınırlı bilinçlilik ve karanlık hakkında size öğretilen bir tarihtir. Anchara İttifakının eski üyeleriyle muhatap olduğunuz zaman bu bilgelik size daha iyi hizmet edecek olan şeydir. İlaveten, bu mevcut güneş sisteminin önceki iki milyon yıl boyunca çeşitli savaşlarla nasıl parçalandığını hatırladıkça çok şey öğreneceksiniz.

Bunların tümü büyük bir dönüşüme doğru size yol göstermekte olan sürecin sadece başlangıcıdır. Bu süreç sizi daha önceki benliklerinize geri döndürecektir. Hepsinden öte, Atlantis’in kadim karanlık hakimlerine açık olarak kafa tutmuş olanların soyundan gelenlersiniz ve mevcut bilinçlilik durumunuza indirilerek cezalandırıldınız. Bu uzun zaman önceki isyan ruhuyla, Tanrı tarafından tam bilinçli Varlığa dönüştürüleceksiniz. Yeni bir yıldız ülkesini oluşturacak ve sürekli bir galaktik barışa imkan verecek olan bu Varlıktır. Aynı zamanda, binlerce yakın galaksilerin temsilcilerini kapsayacak olan konferanslara ev sahibi olacaksınız. Bu şekilde, fizikselliğin bu sektörü için ilahi planı açığa çıkaracaksınız. Belirli bir zaman sonra, geleceğiniz aydınlanacak ve şimdi siz eski derebeyleriniz, Anunnaki tarafından size verilen inançlardan kurtaracak olan büyük bir ifşaatlar serisini deneyimleyeceksiniz. Bu eski uzay hakimleri ortaya çıkarılacak ve bununla birlikte yeni bir gerçek, özgürlük ve bolluk çağı gerçekleştirilecek.

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Sizin karşınıza bir şükranla geldik! Tanrı’nın rahmetine ve ulu merhametine her zaman şükran duyun. İlahi olana hizmet etmeye hazır olun ve bu kutsanmış kürenin her yerinde görünmekte olan şey için çok derin bir neşe içinde olun. Tanrı size gelmek ve dualarınıza ve yeni bir dünyanın ortaya çıkması için yakarışlarınıza cevap vermek için bizi yetiştirmiştir. Bu onunla özgürlüğün ve ruhsal kurtuluşun herkese geldiği bir dünyadır. Bu realitenin fiziksel görünümlerinin her yönü dönüşecektir. Bu büyük değişimler dizisi Gaia’nın iki aleminin birleşmesi ve insanlık için yeni bir çağın ortaya çıkması için daha büyük bir planın parçasıdır. Biz bu yeni çağın müjdecileri olarak geliyoruz ve neşe içinde güçlerinin ve zenginliklerinin keyfini süren karanlığın elinden bunların alındığını göreceğini söylüyoruz. Bu değerli kürenin kutsanmış ve mütevazi çoğunluğunun zamanı da gelecektir. Bu zaman gelecek ve bizim size rehberlik etmemiz gibi, size haberciler getirecektir. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Bu olaylar yürürlüktedir. Bu değerli yolculuğa başlamış olanlar bir dizi kutsanmış olaylar serisini ortaya çıkarmaya hazırdır. Bunların her biri sizin karşınıza resmi olarak çıktığımız zamanı daha da yakına getirecektir. Vereceğimiz dersler binlerce yıldır karanlığın desteklediği şeyi fark etmenize imkan verecektir. Bu yarı yalanlar ya da çarpıtılmış gerçeklere ışık tutularak aydınlatılması ve gerçeklerin binlerce yıl önce insanlığa söylenmiş olan şeylerle karşılaştırılması Her dinin özü temelde aynıdır. Bu öz Işık ve Sevgi hakkındadır. Bizim tüm yaşamla büyük ruhsal birliğimiz hakkındadır. Bu noktaların gözden geçirilmesi ve onların ardındaki gerçek amacın açıkça ortaya konulması gerekiyor. O zaman ve yalnızca o zaman bizim kutsanmış kardeşliğimizin ne anlama geldiği anlaşılmaya başlanabilir. Bunda, Yüce olanın sonsuz yaratımındaki gerçek harikaları görebilir ve bunların ruhsal olarak ne anlama geldiğini kavrayabilirsiniz.

Mevcut durumun güzelliği Işığın yapmakta olduğu şeyle serseme döneceğidir. Uzun zamandır kadir-i mutlak gördüğünüz için, günün devam eden olayları önemsiz gibi görünür. Yine de öyle değiller. Tüm ölümler, yalanlar ve hiçbir zaman sona ermeyen duruşun gerçekte bir yararı yoktur. Işık kazanmıştır, çünkü Tanrı’nın arzuları şimdi ortaya çıkacaktır. Karanlık yavaş bir şekilde eski çalışma tarzlarının artık uygun olmadığı öğrenmektedir. Yeterli sayıda insan şimdi “tehlike sinyallerini” fark ediyor, ancak söylenenlere ve yapılanlara inanmıyor. İmparator sadece giysilerini değil, aynı zamanda gücünü de kaybetmektedir. Yeni bir tarz doğmaktadır. Bu tarz gerçeği, özgürlüğü ve kişisel kurtuluşunuzu getirmektedir. Bu tarz tüm insanlığı bizimle bir araya getirecek ve içindeki harikaların tadını çıkarmamıza imkan verecektir.

Bugün, kürenizin her yerinde meydana gelmekte olan şeyin üzerinde durduk. Yeni bir çağ doğmaktadır. Bu çağ neşeyle doludur ve inanılmaz, harika özelliklerinizin artık size ve herkese bilinir olabileceği anlaşılacaktır. Bunun gerçekleşeceğini görme ve bunun ne kadar harika olabileceğini anlama zamanıdır! Bilin ki, Sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! ve Neşeli Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl
Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?