Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - September 18, 2012

September 18, 2012

11 Cimi, 14 Zip, 9 Eb

Dratzo! Döndük! Dünyanız karanlık kabal ile bizim dünyalı güçlerimiz arasındaki çatışmada iki ateş arasında kalmaya devam ediyor. Kaynaklarımızı kabalı köşeye sıkıştırmak için kullanmaktayız, ancak yine de müttefiklerimizin çabalarını bozmak ya da başka bir büyük çaplı savaşa neden olmak amacıyla birçok yolu deneyerek direniyorlar. Örneğin, Ortadoğu’yu yangın yerine çevirmiştir ve ciddi diplomatik temaslara yol açmış olan durumlar yaratmıştır. Bunun özünde, US hükümeti ve onun özel çıkar “arkadaşları” bulunur. Biz Ortadoğu’ya diplomatik elçiler gönderdik ve savaşa karşı olan politikamızı vurgulamak için US hükümetiyle bir dizi toplantılar yaptık. Aynı şekilde, Ortadoğu’daki bölgesel güçlerle toplantılarımızı kayıt altına almaktayız ve bunlar Suriye krizini çözmek için temel politikayı oluşturacak. Bu durumu, mevcut problemleri hallederek çözmeye başlamayı amaçlıyoruz ve aynı zamanda İran problemini de gözlemekteyiz. Yeni yönetim kısa zamanda işbaşına geçtiği zaman, yeni bir barış çağı için parametreleri kesin olarak oluşturmayı istiyoruz.

Barış yeni finansal sistem ve ifşaat için temel oluşturacaktır. Formal olarak gelişimizin amacı hükümetlerinizle ve sizinle açık olarak etkileşim kurabilmektir. Bir dizi duyurular sizi kabal tarafından yönetilen bir dünyadan savaşa, nefrete, bölünmeye ve savaşa ve kıtlığa dayalı bir ekonomiye yol açan engellerden kurtulmuş olan bir dünyaya doğru değişmek için gerekli olan şeyler hakkında bilgilendirecektir. Tarihiniz, kökleriniz ve tam bilinçlilikteki parlak geleceğinizin temel gerçeklerini kabul etmeye başladığınız bir geçiş dönemine girmek üzeresiniz. Sizinle ilk temasımız sizi kelimesi kelimesine tam bilinçliliğe dönüştürebilen bir yola sokacaktır. Bu amaçla, yüce hedefimizi başarmanın bir yolunu bulmak için Agarthalı komşularınızla bir araya gelmemiz gerekiyor. Bunun anlamı şudur: Bizim ilk olarak sahnenin arkasındaki ana oyuncular olarak ve daha sonra da sizin küresel toplumunuzun kitlesel dönüşümünde sizinle açık partnerler olarak iş görmemiz gerekiyor.

Bu çeşitli operasyonlar burada olmamızı gerektiren şeyin sadece yarısıdır. Diğer yarısı Işığın Galaktik Federasyonuna katılmanız için sizi tam olarak hazırlamaktadır. Şimdi, Agarthalılar bizim Ana Federasyon Konseyimizde bu güneş sisteminin tek temsilcileridir. Bu güneş sistemi 50,000 yıl önce üyeliğimize katıldığı için, onlar bu rolü üstlenmişlerdir. Atlantis’in yükselişi ve onu izleyen yıkım bu üyeliğin yapısına gölge düşürdü. Meydana gelmek üzere olan şey, yeryüzü ve İç Dünya insanlarının yeniden birleşmesidir ve bu yıldız ülkenizin eski görkemine geri döndürmek için gerekli araçları yarattığı gibi, aynı zamanda güneş sisteminizin eski bozulmamış koşullarına dönmesine izin verecektir. Bu yeniden kurulmuş yıldız ülke Tanrı tarafından ona verilmiş bir dizi özel görevlere sahiptir. Siz bir insan olarak, galaktik barışı “güvence altına alma” ve bizim birçok galaksiler arası komşularımızla süregelen konferanslarımız için güzel bir yer sağlama kapasitesine sahipsiniz. Uzak dostlarınızın çoğu tam bilinçliliğe geri dönüşünüze şahitlik etmek için başka galaksilerden gelmişlerdir.

Yapmakta olduğunuz şey çok alışılmamış bir şeydir. Son 20 yıldır sizin farkındalığınızdaki hızlı artışı ve güçlenmenizi gözledik. Uzun zamandır acımasızca sizi yönetmiş olan bir güçle başa çıkmak öyle kolay bir mesele değil. Cesaretinize ve kararlılığınıza saygı duyuyoruz ve şimdi birikmiş bilgeliğiniz sizi büyük bir başarı noktasına getirmiştir! Şimdi uzmanlığımızı ve teknolojimizi, sizin kendi üzerinizde başardığınız şeyi tamamlamak için kullanmaya yöneliyoruz. Tanrı sizin üstatlarınız kibirli aptalların, karanlık kabal’ın gerçekte kim olduklarını açıkça bilir. Bu inatçı bireyleri etkilemek için azimli bir şekilde kazanılmış saygıya ve teknolojik üstünlüğe maloldu ve sahip olduğumuz bu değerlerin gerektikçe kullanılması zorunluydu. Dünyalı müttefiklerimiz şimdi cesur bir şekilde başladıkları işi bitirmek için bize tamamen güveniyorlar. Geçiş aşamasında, yeryüzü dünyasını Barış, Sevgi ve bolluk boyutuna doğru harekete geçirmek için ilahi zaman geldi.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız ve daha çok iyi haberlerle geldik! Yeni finansal sistemi yürürlüğe koyma programları küresel olarak ilerlemektedir. Müttefiklerimiz bu yeni sistemin unsurlarının size açık olarak tanıtılacağı yolu açmaya hazırdır. Bu programlar bir bolluk ve borç affı sistemi kurmayı kapsar. Şimdi dünyanızın bankacılık kurumları tarafından baskı altına alınan birçok hükümete gizli olarak sabırlı olmaları ve karanlık kabalın yaptığı artan baskıya boyun eğmemeleri bilgisini verdik. Yeni sıkı para sistemi ortaya çıktıkça, bu kabadayı taktikleri kısa zamanda sona erecektir. Ek olarak, borçlarınızı bolluğa dönüştürmek için bazı hazır kaynakları bir kenara koyuyoruz. N.E.S.A.R.A.’nın Amerika’da duyurulması ve küresel olarak uygulanması önemlidir. Çeşitli ilkelerini izlemek için hükümet kayyumlarının kimler olacağını gösterdik.

Değerli metallerin küresel depolarının sorumluları olanlar yeni finansal sistemi yüklenen programları hazırlamaktadırlar. Bu sistem ‘ana değişim araçları” olarak hizmet verecek olan çeşitli bölgesel para birimlerinden ibarettir. Onlar dönüşüme girdikçe, bu ana para birimleri uzun zamandır toplumlarınızın başına bela olan ve mevcut sisteminizi karakterize eden büyük enflasyona bir son vermeyi sağlayacak olan istikrar araçları olacaktır. Bu yaklaşan finansal sistemin parasız topluma ve kalıcı, sürekli bolluğun yükselişine bir geçiş bağlantısı olması düşünüldü, çünkü uzay ailemiz tüm gezegen nüfusunu beslemek, giydirmek ve barındırmak için teknolojiyle bize destek sağlayacaktır. Niyet korkunç yokluğun mevcut durumundan gerçek bir ruhsal ve fiziksel bolluğa geçmektir. Bu ruhsal yolculuğunuzda önemli bir adımdır.

Cennetteki bizim kutsanmış Bireylerimiz yeni hükümetler yerini alır almaz, yapılacak olan bir dizi duyurular için küresel sahneyi kurmaktadırlar. Tanrı herkesin neşe içinde olmasını ve kürenizde ortaya çıkacak olan yeni koşullardan huzur duymasını ister, çünkü bu radikal dönüşümler pek çok kişi için şok etme potansiyeline sahip olacaktır. Bunu akılda tutarak, bir dizi özel olayların insanlık için bu yeni dönemden önce olması önerilmiştir; bunlar kabul edilmiştir ve bu olayların bir kataloğu hazırlanmıştır. Biz aynı zamanda ortaklarımıza nazik ve özel bir tarzda değişiklikleri yürütmelerini önerdik. Bu senaryo şimdi etkisini göstermektedir ve biz size bu duyuruların en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz.

Bugün size gözlerinizin önüne dökülmeye hazırlanmakta olan şey hakkında daha fazla ayrıntılar verdik. Biz tümüyle ilk teması ve ondan önceki olayları taahhüt ettik. Bu Gregorian yılın sona ermesi sizi tam bilinçliliğe götürecek olan olayların sadece bir başlangıcıdır. Yeni realiteniz için zaman geldi! Bilin ki sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Mutlu Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge