Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - 21 Ocak 2014

Sheldan Nidle - 21 Ocak 2014

7 Cib, 19 Chen, 10 Caban

SelamatJalwa! (Ebediyen neşe içinde olun!) Harika haberlerle döndük! Birçok dünyalı arkadaşlarımız halen küresel bolluğunuzun yolunda engeller olarak uzun zamandır duranları tutuklamaktadırlar. Bu olaylar gerekli olan yeni yönetimi size getirecek olan diğer olayların sadece bir başlangıcıdır. Bu yeni yönetim kısa zamanda duyurulacaktır. İlk olarak, dünya çapında bankacılık endüstrisi için yeni düzenlemelerin resmi açıklanması, küresel bir para sistemi ve fonların açığa çıkarılması gerekiyor. Bolluk fonlarınızın dağıtımı ile birlikte, bu şeyler paranızı güvenli bir şekilde almak için yeni bir sistemin başlangıcına işaret eder. Büyük gözetimci, kesinlikle yeni yönetim olacaktır. Yakında, birkaç büyük banka tarafından yönetilen mevcut finansal sistemin düşüşüne yol açacak olan bir dizi özel olayları başlattık. Bu büyük bankalar da birkaç güçlü ailenin güç araçlarıdır. Bağlantı personelimiz bu karanlık kabalı şimdi yıkmakta olan finansal kaynaklara ve yasal araçlara erişime sahip olan çeşitli kişilerle temas halindedir.

Bunun sizin için anlamı çok güçlü kadın ve erkeklerin küresel bir mücadelesinin binlerce yıldır çeşitli toplumları yönetme tarzlarının değişmekte olduğudur. Gücü bu ittifaklara transfer etme araçlarına sahibiz. Bu kürenin her yerinde devam eden kapalı toplantı odalarında ve gizli toplantılarda karanlık kabalın son çırpınışı olmaktadır. Bu çırpınışın son kalıntısı karanlık kabal tarafından yapılan bir elde tutma hareketidir. Onların kısıtlamaları bir dereceye kadar yeni bir altın standardının ortaya çıkmasını önlemeye çalışır. Bu yeni finansal sistem Birleşmiş Milletler destekli DumbartonOaks anlaşması İkinci Dünya Savaşının sonuna yakın ilan edildiği zaman oluşturulan bu mutlak gücü sona erdirir. Dünyanızın yeni finansal ve parasal ihtiyaçlarını dikkate alan yeni finansal sistem mutlaka gereklidir. Bu Işığın büyük koalisyonunun şimdi ortaya çıkarmakta olduğu şeydir.

Bu yeni sistem bizim varlığımızın ve Agarthanın, galaktik toplumunun tümüyle ifşasını kapsayan bir dizi duyuruyu yapacak olan yeni hükümet için ortamı hazırlar. Agartha ve Yükselmiş Üstatlarla ilk teması kurmak ve iletişimi başlatmak için bu duyuruları kullanmayı amaçlıyoruz. Bu Ruhun zamanıdır; yeni tarzlar için bir zaman. Karanlık tarafından uzun zamandır saklanmış sırların gün ışığına çıkarılması gerekir! Yükselmiş Üstatlarınız bu sırları halka açıklama görevini üstlenmiştir. Söylenecek şeyi anlamanıza izin veren dersler verilecektir. Şimdi kitlesel olarak okumanız için sınırsız bilgisayar sayfaları hazırlanmaktadır. Bu vebsiteleri gözetim altında tutacağımız sunuculara bağlanacak ve size birçok bilgi aktarılacaktır. Bu bilgileri alın ve onları özümseyin. Ayrıca, bu yoksulluğa, evsizliğe ve açlığa son verecek olan büyük bir bolluk programıdır.

Bunun gerçekten ne anlama geldiği hakkında kendinizi eğitmenin bir yolunu bulmaya ihtiyacınız var. Bu realitenin gitmekte olduğu yer hakkında algılamalarınızı dönüştürebileceğiniz diyalogları başlatmanıza imkan vermek için mentorlarınızı getireceğiz. Çoğunuz bilinçlilikteki yükselişinizin ilgili olduğu şey ve gerçek kökeniniz hakkında ayrıntıları öğrenmek için zaman harcamadınız. Siz çok fazla ihtiyaç duyulan deneme grupları sunmayı amaçlıyoruz. Mentorlarımızın her birinin ilk görevi size bilgi vermek ve daha sonra da bu bilgiyi işlemenizde size yardım etmektir. Sizin geçmişisiniz görmenize ve yaşamanıza imkan veren teknolojiye sahibiz ve bu tam bilinçliliğe geri dönüş için sizi hazırlayacaktır. Sizden beklenen şeyi kendiniz için keşfetme ve filolarımızı izleme fırsatını size vereceğiz. aleminiz geçiş halindedir ve siz hızla geliştirmeniz gereken yeteneklere sahipsiniz. Hem ortaklarımız hem de Yükselmiş Üstatlarınız sonunda ortaya çıkacak olan bu büyük harikaları almak için size yardım etmeyi istiyorlar.

Hosanna! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Keyifle kutsanmış haberlerle geldik! Uzun zamandır sizi yönetmiş olanları "ölmeye" zorlamak için olaylar şekillenmektedir. Onların gücü binlerce yıldır keyif aldıkları haksız kazanılmış zenginlikleri ve arsız kuralları olmuştur. O zaman boyunca, onların acımasız ve karanlık kurallarından ıstırap çektik. Bu dönem sona eriyor. Onları ele geçirmek için oluşturulmuş olan kanalı beslemeye devam ediyorlar, çünkü açgözlülükleri sınır tanımaz. İlahi ortaklarımız onların çoğunu en katı pozisyona koymuştur. Geri kalanı komplocu ortaklıklardadırlar. Bütün hoş olmayan kısım çarpraz sınırlara sahiptir ve onları tutuklamaya, zenginliklerine el koymaya ve insanlığa karşı işledikleri çirkin suçları halka açıklamaya layık kılmıştır. Bu pozisyonda, bu karanlık bireyler uysal ve boyun eğmişlerdir ve onları kolayca tarihin çöp tenekesine süpürebiliriz! Yaklaşan davalar birçok kötü ayrıntıların bir sonucudur.

Uzun süren gecikmenin temel nedeni henüz tanımladığımız şey olmuştur. Bu engeller hızlı bir şekilde kaldırılmaktadır. Yeni, değerli metallere dayalı küresel para sistemi ve yeni bankacılık düzenlemeleri şimdi ortaya çıkarılabilir. Bunlar yeni yönetimin ve büyük bolluk programının sadece öncüleri olacak. Bu kalemler uzun zamandır çarpıtılmış ya da sizden saklanmış olan birçok kutsal konuyu öğretmeye başlamamıza izin verecek. Gerçek o zaman tümüyle ortaya çıkarılabilir. Size geçmişiniz, kökeniniz ve kutsal felsefeleriniz hakkındaki mevcut inançlarınızı değiştirecek olan bir dizi kutsal gerçekleri göstermeyi amaçlıyoruz. Şimdi sizin mevcut görüşlerinizin gözden geçirilerek düzeltilmesi gerekiyor. Bu değişiklikler gerçek galaktik bilinçililik yolunuzdaki ilk adımlardır sadece. Eldeki bu gerçekler sizin galaktik yoldaşlarınızın bu ortaya çıkan şeylere eklenmesine imkan verecek.

Uzun zamandır ölüm, yaşlanma, yoksulluk ve acı çekmekten dolayı rahatsızlık ve huzursuzluk hissettiniz. İçsel endişe ve şüphenizin bir nedeni var. Galaktik insanlar sizin yaşadığınız gibi yaşamazlar. Onlar yüzyıllardan binlerce yıla kadar sürebilen fiziksel yaşamlardan sonra yükselmişlerdir. Şimdi biz de yükseldik ve böyle yaparak, bunun neden olduğunu keşfettik. Bu dersleri uzun zamandır sizi uğraştırmış olan sorulara cevap vermek için kullanmayı amaçlıyoruz. Her toplum insanlık için karanlık bir resim oluşturan geleneklere boğulmuştur. Ruhsal yapam ölümle sizden ayrılmış olmaz. Daha çok tam bilinçlilikle sizi bütünleştirecektir. Sınırlı bilinçliliğin tehlikeli realiteleri boyunca nesiller arasındaki uzun yolculuğunuz dönüştürülecek. Bu mevcut devrim ruhsal bir devrimdir ve sizi daha önce olduğunuz kimliğe getirecek. Bu sizi diğer fiziksel Meleklerle birleştirecek ve İlahi Planın ortaya çıkmasıyla devam edecek!

Bugün, bu haber bültenin ana amacını getirdik. Size olmakta olan şeye bir anlık kısa bir bakış attık. Bundan daha ilerisi, ilk temas ve tam bilinçiliğin sizdeki yükselişi için sizi hazırlama görevine sahibiz. Tüm bunların önünde, ilerlemeler oluyor ve misyonumuzun gerçekleşmesi şimdi ortaya çıkıyor! Bilin ki Sevgili Bireyler Tanrı'nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir olun! ve Neşeli olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge