Home > > Sheldan Nidle - January 14, 2014

Sheldan Nidle - January 14, 2014

13 Muluc, 12 Chen, 10 Caban

Dratzo! İyi haberlerle döndük! Dünyalı ortaklarımız arzu ettiğimiz gibi, size verilen şeyin ortaya çıkarılmasını sağlama bağlamakla meşguldürler. Bolluk içinde, özgür olmanız ve size bağlanmış borç yükünün görünmez olması esastır. Bu bolluk gerçekte bir hediye değildir; daha çok insanlık için yeni bir realiteyi getirmeye gönüllü ve hazırlıklı olabilmek için size minnettarlığımızı ifade etme arzumuzdur. Herbiriniz çeşitli bolluk programlarını göstererek bize yardım etme cesaretine sahiptiniz. Şimdi aldığınız şey birçok önemli projelerde ilahi işbirliğinizin bizim tarafımızdan kabulüdür. Daha fazlası gelecektir. Bu hızlı aşamalar yeni yönetimin ortaya çıkışını mümkün kılacaktır. Ek olarak, amacınız karanlık kabal “hainlerinin” tümünün yasal olarak tutuklanması ve daha sonra bir yerde tutulması için bize imkan vermektir. Bu operasyon yine sizin çok değerli işbirliğinize bağlıdır. Bu olaylar kısa zamanda ifşaata yol açacaktır. O zaman, size daha doğrudan hitap edebileceğiz ve kitlesel yere inişimiz için ortamı hazırlayabileceğiz. Kısa zamanda size iletilmesi gereken çok fazla şey var.

Mevcut karanlık kabal destekli sisteminiz sürekli olarak bir aldırmazlık ve bize karşı ciddi bir saldırganlık göstermiştir. Onlarca yıldır gözledik, çünkü gemi filolarını yörüngeye göndermek, güneş sisteminizde bizimle mücadele etmek ve ayrılmamızı istediklerini hissettirmek için gizli operasyonlar yaptılar. Tanrı’nın kutsal emirlerine bizim gönülden bağlılığımızı birçok toplantılarda belirttik. Son zamanlarda, gemileri tarafından yapılan saldırıları savuşturduk ve bize karşı genel bir savaşın komplosunu kurmakta oldukları yeraltı üslerini tahrip etmeye zorlandık. Savaşmak için burada değiliz. Biz Tanrı’nın emriyle tam bilinçliliğe geri dönüşünüze rehberlik etmek için buradayız. Hiçbir zaman birinin köle olmasını için görevlendirilmedik. Bunun için onlara verilen izin artık kabul edilebilir değil. Biz bilinçliliğinizde yasal, düşmanca olmayan bir değişimi korumak için buradayız. Şimdi gezegenin her yerinde, tam bilinçliliğe, özgürlüğe ve kişisel kurtuluşunuza adanmış olan çok büyük bir hareket mevcuttur.

Bize verilen görev bu hareketi korumaktır ve gelişmesine yardım etmektir. Yapmakta olduğumuz şey budur. Teknolojik üstünlüğümüzden yararlanarak, karanlığın yerini almak için burada değiliz. Cesaretiniz, açıkgözlülüğünüz ve kararlılığınız sizi tanımayanlara karşı büyük bir zaferi güvence altına alacaktır. Misyonumuz Onlarca yıl önce Tanrı tarafından kararlaştırıldığı şekilde izlemek ve desteklemektir. Bu bir dizi önceden planlanmış eylemler bu arsız kabadayıları alaşağı etmek için canla başla çalışanlar nedeniyle başarılı olacaktır. Yakında, son birkaç on yılda kaybedilen herşeyi düzeltmek için yeni yönetim ortaya çıkacaktır. Küresel toplumunuzu dönüştürecek olan normlar yeni bir bolluk olacaktır. Henüz herkes tarafından tanınmayan bireyler yeryüzü alemini Agartha ve bizimle büyük bir birleşmeye dahil etmek için keskin zekalı yeteneklerini kullanacaklardır. Kitlesel toplantılar tam bilinçliliğe dönüşünüz için gerekli atmosferi yaratacak olan yeni bir bilgeliğin başlangıcı olacaktır.

Bu bizim için büyük bir zamandır. Meydana gelen şey aslında bu harika sessiz devrimin halka yayılmasının sadece bir başlangıcıdır. Sizin için bir dereceye kadar bazı karışıklıklar yaratmış olan iniş ve çıkışlar olmuştur. Bu karmaşanın şimdi sonudur. Sessiz güç pozisyonunda olan birçok insan sevgi dolu bir sonuç için çalışmıştır. Ortaya çıkacak şeyden keyif almanızı ve sizi şok edebilecek, ancak olumlu bir tarzda olan bilgilere kendinizi hazırlamanızı istiyoruz. Sizin için karanlık kabal tarafından oluşturulmuş olan gölge ülkeden uyanmanız için zaman geldi. Işık içinde yaşamanız ve Tanrı tarafından size verilen ilahi gerçeklerin tadını çıkarmanız isteniyor. Bu yeni realitede, biz tam bilinçli benliklerinize geri dönmeniz için önderlik edeceğiz. Birlikte, çok harika bir mesajın yanında, bu galaksiye Işığı getireceğiz. Bağlantı personelimiz bunu galaksinin her köşesine yayacaktır!

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! İyi haberler vermek için geldik! Arkadaşlarımız bolluk fonlarını dağıtıma hazırlama sürecini başlatmıştır. Bu fonlar değerli metallerle desteklenecek ve Tanrı’nın büyük cömertliğini temsil edecek. Onları bolluğu sürekli kılmak için hazırlanacak olan küresel bir para sistemi izleyecek. Bu fonların ortaya çıkışının yanında, dünyanın bankacılık ve finans hizmetleri endüstrisinin geniş çaplı bir yeniden düzenlenmesi olacak. Geçmiş birkaç on yılın eski yöntemleri bitiyor. Bankacılık düzenlemeleri yeniden yapılacak ve yeni düzenlemeler katı bir şekilde uygulanacak. Yolsuzluğu ve yasa dışı uygulamaları uygun bulan birçok kişi tutuklanacak. Bu olayları, hızlı bir şekilde bu alemin insanlarıyla ilahi bir ilişki kurmaya kendini adamış yeni yönetim izleyecek. Karanlık kabalın borç yaratma yolları artık hoşgörülmeyecek. Işığın bu realitenin idaresini ele alması için zaman geliyor!

Yeni yönetim ulusal borcu feshedecek ve bankalar ve onların çeşitli bağlı kuruluşları tarafından illegal olarak yaratılan borçtan sizi kurtaracak. Bu borçsuz ortamda, size kutsal özgürlüğünüz verilecek. Ek olarak, ilahi zamanda, bir dizi dünya çapında derslere başlayacağız. Bunlar bu yeryüzü realitesini oluşturan çeşitli dini felsefelerle ilgili olacak. Şu ya da bu şekilde, bu uygulamaları deneyimleyeceğiz. Amacımız bu dünyaya onların hepsinin ne kadar benzer olduklarını göstermek ve bu dini felsefelerin temel öğretilerini oluşturan birçok metinlerde değişmez olan kelimelerin açıklamasını size yapmaktır. Bu ve diğer gerçeklerin size verilmesi hayati derecede önemlidir. Birçokları tarafından ortaya atılan iddiaların uygun şekilde reddedilmesi gerekir.

Biz aynı zamanda, “yükseliş” ve sınırlı bilinçliliğe nasıl düşürüldüğünüz hakkında sizi yetiştireceğiz. Bu ilahi öğretiler henüz size söylememiz gereken şeyin sadece bir başlangıcıdır. Niçin burada olduğunuzun ve Tanrı tarafından nasıl diriltildiğinizin kutsal bir hikayesi var. Bu yaklaşan yükseliş birçok nedenle meydana gelecektir. Bu misyonun ayrıntılı bir hikayesini ve geçici olarak yanlış yola sapmanıza Tanrı’nın niçin izin verdiği kadar, bunları da bilmeniz gerekiyor. Biz ilahi ilkeleri kurmak ve niçin şimdi yürürlükte olduklarını açıklamak için buradayız. Sizi sakinleştirmek ve destek olmak için buradayız. Büyük geçişe nezaret etmek için buradayız; bu geçiş bu alemi dönüştürecek ve Ruh, İç Dünya ve bu galaksiden gelen kardeşlerinizle yeniden biraraya gelişiniz için ortamı hazırlayacak. Daha sonra, form, büyüklük ve şekil olarak farklı ancak Işıktan olan birçok kişiyle karşılaşacaksınız!

Bugün, mesajımız yoluyla, bu kürenin her yerinde meydana gelmekte olan şeyin keyfini ifade ettik. Bizim için daha ileriye gitmek ve bu sürekli değişen alemi sağlam bir şekilde dönüştürmeye başlamak için zaman geldi. Bu zaman bolIuk, yeni yönetim ve ifşaat zamanıdır! O halde, bu harikaların ortaya çıkışını başlatalım! Bilin ki sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat JA! (Sirius dilinde Bir Olun! ve Neşeli Olun!)

Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?