Home > > Sheldan Nidle - November 27, 2012

Sheldan Nidle - November 27, 2012

3 Cib, 4 Yaxk'in, 9 Eb

Dratzo! Biz döndük! Şu anda kısa süreli bilinç kaybı modunda devam ediyoruz. Yeni dünyanız için yeni finansal ve parasal sistemleri kamuya bildirmekle sorumlu olan dünyamız mütteffiklerinin organizasyonlarına rehberlik edecek yönetim heyetleri kurmakla meşgulüz. Bu heyetler yeni sistem yürülüğe girdikten sonra sadece ilk altı aydan dokuz aya kadar faaliyetlerini sürdürecekler. Dünyanıza hakim olan maddeni karşılığı olmayan finanasal sistemler çöküşe doğru gidiyor. Karanlık kabal tarafından çoğaltılan bunaltıcı borç, sistemin günlük işleyişi üzerindeki etkisini gittikçe artırıyor. Halkın tüketimi için sunulan müthiş bir aldatmacadır,sadece yasal olarak kayıtlara geçirilmesine izin verilen miktar referans gösteriliyor; esasen, bu sözü edilen miktar toplam gerçek borcun yaklaşık dörtte biri kadardır. Sizin küresel ekonominiz akabindeki sonsuza kadar çözülecek olan kriz dizisine doğru hızlıca sürükleniyor. Dünyevi müttefik kuvvetlerimiz yeni sistemi ‘yok oluş’ gerçekleştiğinde yönetimi ele alabilecek bir konuma bilgece kaydırmıştır. Finansal sisteminizin yok oluşu kabal güdümlü hükümetleri güçsüzlüğe sevk edecektir.

Bizim öncelikli sorumluluğumuz bunların tümüne ifşaat ve ilk temas yönünde kılavuzluk etmektir. İrtibat personelimiz, 2011 baharında Monaco ve Paris anlaşmalarını imzalayan milletlerin hazırladığı ana ilkelere uyumu olan bir takım kompleks anlaşmalar formüle ettiler.Bu milletler Dumbarton Oaks parasal ve finansal anlaşmaların yanında İkinci Dünya Savaşından bu yana çeşitli konferanslarda oluşturulan müteakip paktların da feshini destekliyorlar. Bu sonraki dokümanlar son iki yıl içerisinde kutsal topluluklarımız ve birtakım dünya milletlerince hazırlanmış olanlarıyla şu anda değiştirilmiştir.Çeşitli davalar ve altın, gümüş ve platin depolarının mevcudiyeti, değişim değeri yüksek para birimlerinin kullanıldığı yeni küresel bir sisteme geçişi karşılayacak yeterlilikte, bu anlaşmaları daha da yasallaştırmaktadır. Temel engel, kabal destekli büyük devletler olmaya devam etmektedir. Ancak, bu devletler bir takım uluslararası mahkeme kararlarıyla yassallığını yitiriyor.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, dünyanızın ulus devletleri hükümet sistemi esasında Roma İmpratorluğunun yasal olmayan icra yönteminin yasal olmayan bir devamıdır. Dünyanızın mevcut bütün hükümetleri asıl egemenliklilerini Papa’nın verdiği izine borçludurlar, Roma İmparatorunun vekili olarak görev yaptığdan dolayı. Roma’nın bu fiili hükümet yönetimi daha yasal, umumi hukuk versiyonuna, ki burada egemenlik yeniden tam olarak halka (vatandaşlarına) verilmiştir, geçmeye şu anda hazırdır. Bu değişiklik halihazırda dünyanızın gerçek liderleri ve şamanlarından oluşan bir grubun yakın geçmişte imzaladığı bir dizi anlaşmalar vasıtasıyla bildirilmektedir. Yönetiminizdeki bu kayıtlı değişiklikler gezegeninizin yönetimini tümüyle yeni bir seviyeye taşımaya hazırdır. Atalara ilişkin bu gruplar tarafından yetkilendirilmiş yeni atanmış devlet adamlarının birçoğu yeni yönetimi üstlenmek ve yeni finansal sistemin kuruluşunu ve göklerinizdeki koruyucu nitelikteki mevcudiyetimizin resmi ifşaatını temin etmek durumundadır.

İfşat bizim kendimizi size tanıtmamızın en iyi yöntemi olarak değerlendirdiğimiz husus itibariyle son derece önemlidir. Karanlık kabal bizi epeydir bir tür ‘haince gündeme sahip karanlık istilacı’ olarak tasvir etmektedir. Bu hakikaten çok uzaktır! Biz burada Cennetin himayesi altında ilk temasın kutsal misyonunu taşımaktayız. Galaktik protokole göre, size sıklıkla söylediğimiz gibi, siz Bilim ve İnceleme ekiplerimizin ‘henüz temas için hazır değil’ diye değerlendirdiği bir toplumsunuz. Sonuç olarak, bu misyon bize bu durumu ileriye itmemizi sağlayabilmek için Cennetin bize resmi özel izinler vermesini gerektiren birçok eşsiz durumlar sundu. Bu buyrukları bir rehber olarak kullanarak, bu misyonun bir çok vakadaki öncelik kaidelerini yeniden düzenledik fakat hedeflerimiz aynı kaldı. Bu misyonun standartdışı diğer bir yönü de bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak yöntemdi. Şimdi, nihayet, bu emeklerin meyvelerinin açığa çıkacağı bir noktaya erişiyoruz. İlk temas sizi tam şuurluluğa geri götürecek araçları sağlayacak ve ruhsal ve uzay ailelerinizle yeniden bir araya gelmenize olanak sağlayacaktır, bu durumun gerektirdiği yeni bilgi ve maceraların tüm mucizeleriyle birlikte.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstadlarınızız! Birçok durum iyi gelişme kaydetmeye devam etmektedir. Yakında gerçekleşmek üzere programlanmış değişiklikleri onların düzenliyor olmasından dolayı Agartalı kardeşlerimizle sürekli temas halindeyiz. İç Dünya kardeşlerimiz bize realitenizin resmi değişimini tamamlayabilmek için gerekli olan birçok bileşik hareketin hala tam zamanında yer alıyor olduğunu bildiriyor. Mevcut yönetim sistemleriniz yönetimde görev devrinin müjdecisi olan bir opersyonu başlattırken biz bunu gözetmekteyiz. Bu ön hazırlık hareketleri değişikliklerin nedenlerini yönlendiren bir dizi uluslararası yasal kararlara göre yer almaktadır. Finansal cephede, mevcut sistemleriniz sistematik bir yıkım süreci içerisindedir, ki bu bir süredir bu eğilimleri yakından takip eden uzmanlar için oldukça açıktır. Yeni realitenizin belirtilerinin görülüyor olmasından dolayı heycanlıyız, bu ilk değişikliklerin bu karanlık alemin, oldukça yakında, dönüştürecek olan şeyin sadece başı olduğunu hesaba kattığımızdandır.

Heryerde Işık bizim yararımıza mucizeler yaratıyor ve biz iyi niyetli bir şekilde her gün bunu onaylıyoruz ! Buna rağmen, karanlık hiçbirşeyin değişmiyor olduğu illüzyonunu sürdürmeye devam ediyor, ki bu onların 13 bin yıllık dönemdir idare ediş yöntemleridir. Biz değişikliğin aniden varoluş şeklini anlarız, ve tam önümüzde duran değişimler bu tarzda olacaktır. Müttefiklerimiz karanlığın bu realite değişiminin ilerlemesi için gerekli ön koşullara gönülsüzce izin verdiğini bildiriyorlar, böylece değişiklik izdihamının esasen olageldiği şu kilit anını hızlandırıyor. Biz uzay ve ruhsal ailelerimizin bu değişiklikleri denetlediğinden ötürü mutluyuz, özellikle karanlık tarafından teşebbüs edilecek son hilekarlıklarına bakılmaksızın değişiklilerin açığa çıkmasını sağlamak üzere görevlendirilmiş olan gruplarla birlikte! Yaratan ve ilahi plan bu devinimin Işığa doğru olmasını buyurdu ve gerçekten de öyle olacaktır. Her biriniz kutsanmışsınız ve tam şuurluluğa doğru giden kutsal bir yoldasınız.

Işık dünyanızda yoğunluğunu artırırken, böylece uzaydaki kardeşlerimizin mevcudiyeti daha belirginleşebilir. Gökyüzünde gece ve gündüz gördüğünüz araçlar bu kutsal değişimin müjdecisi olmak için burdadırlar. Biz de kendimizi size tanıtmak için hazırız ve bizim kutsal müttefiklerimiz, bilmeniz gereken belirli kutsal gerçeklerle ilgili olarak, yayın yapmak için hazırlandılar, bu yönetimsel ve finansal değişikliklerin resmen gerçekleşmesinden çok kısa bir süre sonra olacaktır. Bu suretle Galaktik Federasyon ve sizin Işık aileleriniz kendilerini tanıtabilir ve Ruhun sizi yakında tamamıyla Işık Varlıklarına dönüştüreceği yüce yeteneğini açıklayabilir. Bu kutsal dönüşüm sizin fiziksel, ruhsal, ve yüksek mantal ve duysal bedenlerinizi birleştirecektir. Bu durumda kendi kutlu yeni yıldız-ulusunuzu yaratabilecek kabiliyete sahip olacak ve bu anın gerçekleşeceğini sevinçli bir şekilde beklemekte olan galaktik topluluk tarafından yeniden çok sıcak bir şekilde karşılanacaksınız!

Bugün heyecan verici dönüşümü sağlayacak olan koşulların çok hızlı bir biçimde gelişiyor oluşunu gözden geçirdik. İlahi plan ve Yaradanın buyrukları bizi bu şahane yeni alemin eşiğine getirdi. Bu hadiseler gözlerinizin önünde vuku bulurken neşelenme ve bu hadiseleri karşılamak için hazırlanma vaktidir! Bilin, Sevgililer, Cennetin sayısız Kaynak ve hiç bitmeyen Zenginlikleri gerçekte sizindir! Öyle de Olsunt! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun ! ve Neşe İçinde Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: Mahmut


Share |