Home > > Sheldan Nidle - November 19, 2013

Sheldan Nidle - November 19, 2013

9 Ben, 16 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! Kürenizin etrafında şekillenmekte olan şey hakkındaki bir raporla geldi. Şimdi, karanlık dünyaya ait büyükçe zenginliğini epey ve gücünü vermeye zorlanmaktadır. Sonuç olarak, dünyanızdaki tüm büyük hükümetler de ya iflas etmekte ya da iflas etmekte, ya da iflas etmek üzeredirler. Bu gerçek kamuya açıklandığı zaman neden olacağı panik ve öfkeyi harekete geçirmeksizin, mevcut tezgahı devam ettirmek için saklı tutulmaktadır. Küresel toplumlarınızın gerçek zenginliği sadece altına dayalı küresel bir para sistemi ortaya çıktığı zaman görünür olacaktır. Bu realitenin kamuya açıklanması çok yakındır. Bu duyurular yapıldığı zaman, bir dizi yeni geçici hükümetler hakkında da konuşacaklardır. Şimdi, duyarlı görüşmeler ve pazarlıklar bunların tümünün ortaya çıkmasına izin vermeyi kararlaştırmaktadırlar. Dünyalı müttefiklerimiz, şimdi yetkili pozisyondadırlar ve mümkün olduğunca yumuşak bir şekilde bu zorlu geçişi gerçekleştirmek için gerekli olan şeyi yapmaktadırlar. Hepimiz için, bu gezegene ve onun yeryüzü nüfusuna çok harika bir hediyeyi vermek için özel an yakında gelecektir.

Bu yeryüzü alemini öyle yüzsüz bir şekilde yönetmiş olan Anunnaki destekçilerinin eski düzeninin hala hakkedilen cezası için zamanın geldiğinin farkına varılmamıştır. Şimdi adalet ve kanunlarla ilgilenen birçok ulusal örgütle ilgili bir dizi tutuklama izni vardır. Aynı zamanda, büyük finansal kurumların ve birçok hükümetin liderlerinin kitlesel istifasına yol açacak olan pazarlıklar da yürürlüktedir. Bu tutuklamaların gerçekleşmesi yakındır. Altına dayalı para sisteminin kurulmasına bağlı olan yeni para sistemlerinin resmen çıkarılmasının başlangıcı ve bolluğun serbest bırakılması ana unsurlardır. Karanlık kabal pozisyonunun riskli oluşunun farkındadır. Ancak, yüzsüz bir şekilde kalmaya devam ederler. Bu yüzden, uygun yasal dirayet ve özgüvenle bu operasyonu tamamlamamız gerekiyor. Temsilcilerimiz ve onların çabalarını destekleyenler doğru ilahi zamanda düğmeye basmaya hazırlanmaktadırlar. Biz bunun kısa zamanda olmasını bekliyoruz!

Bağlantı personelimiz paraların dolaştığını ve pazarlık yapan personelimizin pozisyonunun güçlendiğini izlemekteler. Sonraki zaman dönemi birçok büyük olayın gerçekleşeceği bir dönemdir. Bu anlar aslında küresel şükran duyma zamanıdır. Öyle uzun zamandır biraraya gelmeye başlayan şeyin nasıl şimdi ortaya çıkacağını görmekteyiz. Karanlık ve onun birçok işbirlikçisi tutuklanacak ve hızla bin yıllık yönetimlerine son verecek olan davaların açılması sözkonusu olacaktır. Bu sürecin doğru ve yasal yoldan meydana gelmesi gerekiyor. Mevcut aleminizin hala yasal olarak “Roma immparatorluğu” ve onun birçok egemen üyeleri olduğunu unutmayın. Bunun uygun şekilde düşünülmesi gerekir ki, yaklaşan bilinçlilik dönüşümün döneminiz kutsal ve ilahi bir tarzda yapılabilir. Bu Tanrı’nın niyeti ve yoludur. Çünkü, biz ve müttefiklerimiz buna uygun şekilde davranmaktayız, her eylemde, bu zihinde tutulur. Her doküman tanrısal olarak katı emirleri izleyerek yazılır. Biz birşeylerin böyle yapılmasından çok hoşnuduz.

Şimdi, gerçekten heyecan verici olan kısım başlayabilir. Resmi bir hükümet ifşaatıyla doruğa ulaşacak olan, realitenizdeki değişikliklere çok yakınız. Bu ifşaat daha ileriye geçmemize ve kendimizi size açıklamamıza imkan verecektir. Aynı zamanda, Yükselmiş Üstatların, birçok gizli metinlerinizde uzun zamandır saklı olan gerçekleri size yeniden yönlendirmelerine de imkan verir. Dünya görüşünüzde ve hatta kendinizle ilgili görüşünüzde de büyük bir değişime imkan verecektir. Bu yaşamlarınızdaki büyük bir olaydır; bunun doğru ve ilahi bir şekilde yapılması gerekir. Zamanlamaya uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve meydana gelmiş olan şeyin önemini tümüyle anlamanıza izin vermeyi de gerektirir. Bu her zaman karşı karşıya kalmış olduğunuz çok herşeyi kuşatan değişim olacaktır. Bu bir realitenin, birçoğunuzun hızla kavrayamayacağı, ilahi bir müjdecisi olacaktır ve meydana gelmekte olan şeyi anlamanıza yardım etmek için bu olayları bütün ayrıntılarıyla gözden geçirmemizi gerektirecektir. Bu olaylar insanlık içi yeni bir çağı başlatacaktır ve sizi girmeye yakın olacağınız tam bilinçlilik alemine hazırlayacaktır. Bu mucize şimdi ortaya çıkacaktır!

Hossana! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bu günde, birçok kutsanmış şeyleri size söylemek için geliyoruz! Kutsal ortaklarımız canla başla yeni bir küresel finansal sistemi hazırlamak için çalışmaktadırlar. Bu sistem geleneksel zaman sınırlamalarıyla doludur, çünkü tatil sezonuna giriyoruz. Tanrı’nın amacını onurlandırmak ve bu dünyada küresel bir bolluğu ortaya çıkarmaya izin vermek için doğru bir zamandır. Daha da fazlası, bu zaman, bu tatil dönemini kutlamak için bilinmeyen nedenlere dair gizli gerçekleri olan bu dünyayı kutsayan bir süreci başlatmak için çok uygun bir zamandır. Kış gündönümüne ve bununla geçmiş altın çağların hatıralarına ve hem Mu’nun hem de Atlantis’in düşüşüne yaklaşıyoruz. Aynı zamanda, tümüyle yıldızlardan kaynaklandığımızı farketmeye de hazırız. Tanrı bizi kutsadı ve bu çok kutsal durumu bize gönderdi. Şimdi onun doğum gününe yaklaşıyoruz ve bunun önemini anlamını doğru zamanda anlamak gerekiyor. Kutsanmış geleneklerimizin tümüyle yeni bir yolda bilinir kılınmasına ihtiyaç var.

Derslerimiz bildiğiniz ve Tanrı tarafından bize verilen sorumluluklar için sizi hazırlayan şeyi yayacaktır. Bu dünya toplumu bir insan olarak kendileri hakkında çok az şey bilir. Gerçeğin onların kolektif zihinlerine “çıtlamalar” başlatan güçlü sağlam renklerde verilmesi gerekir. Bu “çıtlamalar” binlerce yılda bizde meydana gelmiş olan şeyi ve nasıl burada olduğumuzun hikayesini anlatan ruh hatıralarını harekete geçirecektir. Bizim kutsal görevimiz öğrenme araçlarını sağlamaktır, böylece siz geldiğiniz yeri ve niçin geldiğinizi kavrayabilirsiniz. Bu küresel toplum şimdi sizce bilinmeyen bir mirasa sahiptir. Ancak hala daha yüksek içi zihninizde derinlerde duruyor. Vereceğimiz dersler bu derin hatıraların kilidini açacak ve sizin buraya nasıl eriştiğinizi daha iyi anlamanıza izin verecektir. Yapılacak kutsal bir misyona sahibiz. Gaia’ya, bu yaşayan sevgili dünyaya karşı kutsal görevlerimiz var.

Bizim Yaratıcımız bizi buraya önceden tanımlanmış bir dizi görevle gönderdi. Bu görevler birçok kutsal metinde karanlık tarafından yeniden yazılmıştır. Gerçekten verilen şeye geri dönmemiz ve bir insan olarak biraraya gelmemiz gerekiyor. Bu çok kutsal durumda, bu kutsal görevleri yapabilir ve yeni tam bilinçli formumuzu alabiliriz. Sevgi ve Işık içinde size yol göstermek ve nezaret etmek için buradayız. Öğretilerimizle bilgilendiririz. Bir yük ve gereksiz Tanrı “korkusu”ndan sizi kurtararak bilgilendiririz. Önceden tanımlanmış “cezalar” yoktur. Tanrı Sevgiyle, Işıkla ve ilahi planın açılmasını gerçekleştirmekle ilgilidir. Bu süreçte size engel olan inançları salıvermek amacıyla sizi hazırlamak için buradayız. Affetmek, birlik olmak ve uyum için birlikte çalışmak için zaman geliyor. Başaracağınız şeyleri düşünün!

Bugün, bir dizi mesajlarımıza devam ettik. Size bu kürede meydana gelmekte olan şeyin bir resmini vermek için bu mesajlara çaba harcadık. Aynı zamanda, Sizinle yaklaşan ilk temas konusunda Galaktik Federasyondan bazı hikmetleri ve bilgelikleri de verdik. Bu erken tarihe alınması gereken olaylar şimdi ortaya çıkmaktadır. Bilin ki, Sevgili Bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! ve Neşeli Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?