Home > > Sheldan Nidle - November 12, 2013

Sheldan Nidle - November 12, 2013

2 Cimi, 9 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! (Sirius dilinde, Tatmin içinde Olun! anlamında) Gerçekten ilginç şeylerin ortaya çıkabilmesi için birçok olaylar birleşiyor. İki önemli madde yeni yönetim ve bolluğun dağıtımıdır. Bu değişiklikleri gerçekleştirmek için canla başla çalışmaktayız. Bu projelerden sorumlu olanlar birçok küresel toplumlarınızın durumunun ve küresel finansal sisteminizin buna bağlı çöküşünün artık daha fazla idare edilemeyeceğini farkediyor. Dünyanın büyük bankalarının ölçüsüzlüğü hala devam ediyor. Onlar 2008 finansal çöküşüne yol açan olayları bile aşmılardır. Ek olarak, şimdi yolsuzluk alanları tüm hisse senedi ve emtia pazarlarını da kapsar. Büyük çapta “fiyat sabitleme” öyle yaygındır ve öyle büyük haksızlık boyutundadır ki, gerçekten de sert önlemlerin alınmasını gerektirir. Dünyalı müttefiklerimiz şimdi olması gereken şeyi biliyorlar. “balyozu indirme” ve bu yasa dışı manipülasyonlara hızla bir son verme zamanıdır. Bu dünyada zenginliğin kitlesel bir yeniden dağıtımının da zamanıdır. Uzun zamandır geciktirilmiş şeyler şimdi gerçekleştirilmelidir.

“İlahi doğru zamanın” hayati yapısını sizinle tartıştık. Bizim görüşümüze göre, zaman geldi. Kendilerini zenginleştirmenin her yolunu keşfetmeye çabalamakla meşgul olan karanlık bireyler kadar, hükümetleriniz de onların birçoğuyla gizli anlaşmalar içindedirler! Küresel yanlış yönetimin ve açgözlülüğün derecesi de, bu nedenle tüm zamanlardakinden daha yüksektir. Bu karanlık komplocular, bir dereceye kadar, son günlerinde güçlerini sürdürmek için büsbütün arsızlık ve inanılmaz planlar için kayıtları bozmak zorunda olduklarını düşünürler. Küresel suç faaliyetinin derecesi gerçekten de doruğa erişmiştir. Bunun nedeni şudur ki, biz Dünyalı müttefiklerimizle harekete geçme anının geldiğini söyledik. Gereksiz yere acı çekmektesiniz. Maruz kaldığınız, günlük sürekli acı ve ızdıraba acilen son vermek gerekir. Sizin yararınıza kitlesel bir müdahale zorunludur. Bu nedenle, biz bunu rica etmeye devam ediyoruz. Bunun gerçekleşmesi hazırdır ve mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde bunu yapmak için hemcinslerinizi zorlamayı amaçlıyoruz!

Mevcut yönetimin ve kurumların yerini yeni bir küresel finansal sistemin alması için gerekli hazırlık uzun ve meşakkatli bir operasyon olmuştur. Karanlık kabal yeni finansal sistemi oluşturacak parçaları birleştirmeye başladıkça, bize karşı savaş açmıştır. Dünyalı müttefiklerimiz gerekli yasal başarıları kazanmaya yardım etmiştir. Biz de yeni para sisteminin mevcut belkemiği olan gizli altın rezervlerini güvence altına almaya yardım ettik. Şimdi, hızlı ve yumuşak bir yönetsel geçiş için gerekli prosedürleri tamamlamaktayız. Kısaca, karanlık kabalın üstesinden gelinmiştir. Arzu ettiğimiz şey, bu samimi ve becerikli çalışmanın yeni realitenizin başlangıcını ortaya çıkarmasıdır. 13 bin yıldır, kuşaklar boyunca, karanlık tarafından kurulan baskı ve köleliğin boyunduruğundan kurtulmada başarısız olduğunuzu gözledik. Bu baskı şimdi özgürlüğünüze, bolluğunuza ve kişisel kurtuluşunuza dönüştürülmelidir. Bu şeyler sizin için en yüksek hedefimizdir!

Hem tam bilinçliliğin hem de ifşaatın ortaya çıkması gerekiyor. Yeni Işık dolu realiteyi kabul edeceğiniz ve bilinçlilikte gelişeceğiniz zaman noktasındasınız. Bu büyük amaçları kolaylaştıracak olan olaylar Ekim ortasından beri ortaya çıkmaktadır. Biz dünyalı müttefiklerimizin hakimiyetindeki bu maddelerin ortaya çıkmasını sağlamak için harekete geçmekteyiz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, karanlık kabalın ve onunla hizalanmış şirketlerin yolunuza attığı yalanları ve devam eden tüm istismarı kabul etmeye zorlanmıştınız. Bu artık kabul edilemez. Aslında, karanlığın el koymayı ve böylece iktidardaki zamanını devam ettirebilmeyi umut ettiği, şiddetli bir yeraltı devrimci akımı vardır. Bu yüzden, mevcut Işık destekli şiddetli olmayan deeğişimin ortaya çıkması çok daha önemlidir. Karanlığa sahip oldukça, bu düşmanca akımın içine sızdık. Bu düşmanca, şiddetli devrimi savuşturmayı arzu ediyoruz. Yeni bir realitenin ortaya çıkması için zaman geliyor!

Şükranlar! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bu kürenin mevcut statüsünü ilgilendiren bazı bilgilerle geldik. Şimdi, bizim gizli kutsal topluluklarımızın çeşitli üyeleri yeni yönetiminizin ve bolluğunuzun ortaya çıkmasına yol gösterecek olayları tamamlamaktadırlar. Bu arada, özel bir komite küresel yolsuzluğa son verme ve bu zulüm görmüş dünya için genel bir bolluğa izin verme eylemindeki programları oluşturmuştur. Bu dünyanın ana felselefelerinin kurucu nitelikteki çalışmalarını oluşturan gerçeklerin yanlış bilgilendirmesini, manipülasyonlarını ve çeşitli yalanları gösterecek olan birçok ilahi öğretileri açıklamaya yürekten bağlandık. Bu dersler birçok felsefelerin özünde varolan düşüncenin büyü birliğini ispat edecektir. Bizim kutsal işimiz tam bilinçliliğe dönüşünüzün ve ruhsal ve uzay ailelerinizle toplantıların yolunu hazırlayacaktır.

Biz Tanrı tarafından kutsanıyoruz. Bizi gözetleyen büyük idareler, ilk olarak Anunnaki ve daha sonra da karanlık kabal tarafından sizden saklanan birçok gerçeği bildirmeye imkan vermek için, bizi bir dizi imtiyazlarla donattı. Büyük bir komplo sizi kim olduğunuzun doğasını ve bu realitenin yapısını değiştirmek için sahip olmanız gereken kolektif gücü anlamınızı önlemiştir. Biz memeli deniz hayvanları ile birlikte, bu dünyayı yönetiyoruz ve burada bulunan birçok eko sisteme hizmet etmek için yapmanız gereken şeyi yapıyoruz. Bu görev karanlık kabalın sürekli tacizleriyle daha zor olmaktadır. Bu yüzden, bunu değiştirmek ve Tanrı’nın özümüz olma yoluna izin vermek için zaman geliyor. Bilinçlilikteki değişme tamamlanır tamamlanmaz, bu yeryüzü aleminde yeni bir ekosistemler seti doğacaktır.

Bilinçlilikteki bu büyük değişim Gaia’yı ilk durumuna getiren ilk kutsal adım olacaktır. Böyle yaparak, tüm güneş sistemini çarpıcı bir şekilde değiştirmek için zincirleme bir reaksiyonu başlatacaktır. Bu yeni alemin kutsanmış koruyucuları olmak ve bu fiziksel sektördeki ilahi planın açılmasını gerçekleştirmek için ilahi olanla bağlantıları yeniden kurulmuş bağlantılarımızı kullanmak için kutsal bir göreve sahibiz. İlahi görevimiz bu harika faaliyetlere nezaret etmeyi ve Tanrı’nın hüküm süren yönetimine doğrudan bağlantılarını yeniden kurmayı sürdürmektir. Bu büyük Işıkta, bu ilahi Işığı bu Samanyolu Galaksisinin dört bir tarafında işler hale getireceğiz ve yayacağız. Tanrı’nın ve Galaktik Federasyonun emirleri altındaki bu araçlarla, biz tam bilinçliliğe erişmesi için herkesi öğreteceğiz ve destekleyeceğiz. Aynı zamanda fizikselliği desteklemek için özel meclislerimiz de var.

Bugün, kısa ve öz mesajımız yoluyla, bu dünyada neyin olmakta olduğunu açıkladık. Hem ilk temas takımlarının, hem de Yükselmiş Üstatların sunumlarından raporlar alıyoruz. Bunu size bu mevcut realiteyi değiştirecek olan olaylara ne kadar yakın olduğunuz duygusunu vermek için yapıyoruz. Bilin ki Sevgili Bireyler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! ve Neşeli Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?