Home > > Sheldan Nidle - October 16, 2012

October 16, 2012

13 Lx, 2 Tzec, 9 Eb

Dratzo! Konuşacak pek çok şeyle döndük. Halen, yeni realitenizin temelini oluşturan çeşitli faaliyet alanları tamamlanmaya başlamaktadır. Son zamanlarda sizi bilgilendirdiğimiz gibi, dünyanız binlerce yıllık bir geçmişe dayanan belirli kurumların orijinal meşruiyetine dayanır. Bu kadim güç üslerini temsil eden bireyler yeni yönetim formlarınız için yasal platformu kuracak olan yeni dokümanları yaratma sürecindedirler. Tek gündemi yeni bir dünya yaratmanın karmaşıklığına odaklanmak olanların toplantıları da halen yürürlüktedir. Böyle bir projede yer alan karışıklıkları hayal etmeye çalışın! Kutsal müttefiklerimiz Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’nın eksik monarşilerine sahip birçok ülkesinin antik temellerini birleştirmektedir. Birçok dokümanın dünyanızın mevcut fiili rejimlerini geçersiz kılan ve böylece görevden alan özel bir prototip içinde tartışılması, düzenlenmesi ve bütünleştirilmesi gerekir. Bu resmi doğrulama sürecinin, bu yüce amaca meşruiyet kazandırmak amacıyla uygun şekilde ve doğru düzende yapılması gerekir.

Kutsal ortaklarımız mevcut küresel kabile hükümetlerinin meşruluğunu güncelleştirirken, yapılmakta olan şeyin modern ulus devletlerin temel “iskele”sini biçimlendiren unsurların yasal bir kaynaşımını ürettiğini de anlamaktadırlar. Gerekli olan şey küresel yönetimin yeni ve benzersiz bir formunu şekillendirirken genel hukuk kavramını onurlandıran dokümanlardır. Nihai olarak, bu operasyon bildiğiniz gibi bir hükümet kavramını değiştirecektir. Mevcut dolaylı (temsili) yönetim sisteminizin hükümette gerçek saydamlığı gerçekleştirebilmek için çok iyi düşünülmüş bir yetki devri yoluyla değiştirilmesi gerekir. Amaç sizinle temas eden makul bir “insan gücü” oluşturmaktır. 18. Yüzyılın sonundaki büyük düşünürler kendi zamanları bağlamında bunu başaran dokümanlar yaratmışlardır. Şimdi bilinçlilikteki büyük dönüşümünüz için sizi hazırlama sürecinin bir parçası olarak bu dokümanların modernleştirilmesi zorunludur. Bu ekranın arkasında başarılmakta olan görevlerden sadece birisidir.

Çok iyi bildiğiniz gibi, temel insan haklarının sürekli olarak tehdit eden bir toplumda yaşıyorsunuz ve bu yozlaşma artık varlığını sürdüremez. Siz gerçekbir galaktik toplumu oluşturmanın eşiğindesiniz. Mevcut bilinçlilik durumunuzdan tam bilinçlilik durumuna geçtikçe, büyüyen ihtiyaçlarınızı yansıtmak için yeterince esnek olan hükümet dokümantasyonuna ihtiyacınız var. İlk adım, karanlık kabalın illegal olarak sizden aldığı herşeyi yeniden yerine koymaktır; sonra da Agarthalı türleri ve bizi de kapsamak için bedensel yetenekleri genişletmektir. Dünyanız hızla bir dizi kaçınılmaz, son birkaç yüzyılda bu küresel kabalın devreye soktuğu şeytanı söküp atacak olan Tanrı’nın emri olan olayların içinde ilerlemektedir. Ekonomileriniz dağılmakta ve dikkatli bir şekilde seçilmiş liderlerin oluşturduğu kabalın sistemi, bu grubu geçmiş beş yılda gerçekleşmiş olan çok yönlü felaketlerden korumada başarısız olmaktadır. Ön cephedeki çözülmenin arkasında, insanlık için yeni bir çağ şekillenmektedir ve bu desteklenmesi ve aktif olarak teşvik edilmesi gereken bir süreçtir. Pek çok şeyin, özellikle de ifşaatın gölgelerden dışarıya çıkarılması gerekir.

Kutsal müttefiklerimizin yapmakta oldukları şey bu nedenle illegal olarak atanmış bir dizi hükümeti değiştirmekten çok daha fazlasıdır. Onlar öyle can havliyle ihtiyaç duyduğunuz değişikliklere realitenizi açmaktadırlar. Tanrı bu zamanı bilinçliliğinizde radikal bir değişim için seçmiştir ki bu değişim bu noktaya erişmek için 20 yıl sürmüş olan bir dizi adımlarla gerçekleştirilmektedir. Sonraki aşama daha hızlı bir şekilde yapılacaktır, işte bu yüzden temas için normal kriterimizi hiçbirini karşılamayan bir dünya için ilk temas misyonunu oluşturmaya başladık. Tam olarak bilinçli olur olmaz, kendi galaktik toplumunuzu nasıl hızlı bir şekilde yaratacağımız hakkında acil rehberliğe ve öğüde ihtiyaç duyacaksınız. Yaklaşık 20 yıldır, hem sizi hem de Gaia’yı izlemekte ve desteklemekteydik. Dünyanızda toplumlarınızın işleyiş şeklini değiştirmeye kendini adamış olanlarla dikkatli bir şekilde iletişim kurmaktaydık. Dönüşüm Tanrı’nın emirlerine dayalı olarak hem ruhsaldır hem de teknolojiktir; yaklaşık bir yüzyıldır haciz altında tutulan araçların değeri ortaya çıkarılacaktır.

Namaste! Biz sizin yükselmiş üstatlarınızız! Realitenizde ortaya çıkması çok yakın olan olaylar hakkındaki haberlerle geldik. Uzun zaman önce, insanlığı realitesindeki uzak değişime hazırlamak için Işığın araçlarını sağlamak üzere bu Dünya’ya inmiştik. Binlerce yıldır, hem sayı olarak hem de bilgelik olarak geliştik. Misyonumuz aynı kaldı; bu da her yeryüzü insanına mesaj veren ve rehberlik eden olmak. Son aylarda, bu galaksinin her köşesinden Yükselmiş Üstatlarla bir araya geldik. Aramızda, bu boyutu Işığa taşımak için büyük bir anlaşma yaptık! Kutsal ortaklarımızla birlikte, bu boyutu değiştirmek ve karanlığın hala devam etmekte olan büyük gücünü elinden almak için yeteneklerimizi kullanmamıza imkan vermek için bir bağ oluşturduk. Bu görev çok ilginç bir noktaya erişmektedir. Birçok girişimimizde başarıya yol açacak olan belirli faaliyetler başlamaya hazırdır.

Önceki raporlarımızda da ifade ettiğimiz gibi, gizli kutsal topluluklarımız şimdi mevcut güç yapınızın kaynaklarını temsil eden gruplarla ve geçmiş çağların zenginliğini uzun zamandır ellerinde tutanlarla çalışmaktadırlar. bu bireyler ve gruplar bizim kutsal topluluklarımızın onlarca yıl önce başlattığı çalışmaya dayalı olarak bir araya gelmeye başlamışlardır. Şimdi çeşitli dokümanların kanun gücüne sahip olması için ortamı hazırlayan çeşitli yasal kararlar yayımlanmıştır. Bu ‘bağlayıcı dokümanlar’ da hemen başlamaktadır. Başka diğerleri de işleme girmeye hazırdır, ki bunlar bizim ortaya çıkarmaya niyet ettiğimiz küresel hükümet değişiklikleri için yasal temeli sağlayacaktır. Yaratılmakta olan şey karanlığa ayrılmaktan başka bir seçenek bırakmayan bir dokümanlar zinciridir. Uğraşılmakta olan diğer bir sorun çürüyen bir finansal sisteme son vermektir. Son gerçekten yakındır!

Bizim kutsal görevimiz fiili olarak tanımladığımız şeyin ortaya çıktığını görmektir. Bu realite Tanrı tarafından ezilmekte, Işıkla kaplanmakta ve dönüştürülmektedir. Bilinçlilikte yukarıya doğru bir ivmeye samimiyetle ihtiyaç duyuyoruz. Kutsal topluluklarımızla yapmakta olduğumuz şey Tanrı’nın emirlerinin bu boyutta gerçekten ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Bu nedenle, sürekli olarak bir çıkış yolu bulmaya çalışmalarına rağmen, karanlık olanları kaçınılmaz güçten düşüşlerine hazırladığımız için neşe içinde ve kararlılıkla çalışıyoruz. Gerçekte hiç kimse yoktur. Onların acil istifalarını gerektiren yeni bir zaman hattı oluşturulmaktadır; bizim kutsal çözümümüz burada. Bu olay kısa bir zamanda sona ermeye başlar. Yeni yönetimi, bolluğu ve resmi bir ifşaatı gerektiren yeni bir realite başlamaktadır. Yeryüzü dünyası için ilahi hizmet ve tam bilinçlilik doğal durumuna geri dönerek galaktik insanlıkla yeniden birleşme zamanıdır.

Bugün bu mesajı dünyanızda mayalanmakta olan şey hakkında sizi bilgilendirmek için kullandık. Uzun zamandır büyük değişiklikleri getirmekte olan pek çok farklı faaliyetler gerçekleşmektedir. Bunlar sizi tam bir ifşaata ve tam bilinçliliğe geri dönüşünüze hazırlayacaktır. Bilin ki, sevgili bireyler Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir Olun! Mutlu Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |