Home > > Sheldan Nidle - December 13, 2011

December 13, 2011 Thrive

5 Manik, 0 Mol, 8 Manik

Dratzo! Sizin bu çok önemli küresel tatilinizin arifesinde dönüyoruz! Realiteniz 5. Boyutun yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bu ilerleme Toprak Ana’nın sürekli yükselen temel titreşimiyle planlanabilir. Gaia bizim galaksimizde meydana gelen benzer değişime paralel bir dizi ani doğum sancısı çekmektedir. Galaktik öz hızlı bir şekilde Gaia’nın en uzak köşelere fırlatmakta olduğu sıfır noktası enerjisi miktarını ve 3. boyuttaki birçok şeyin 5. boyuttakilere dönüşmeye zorlandığı noktaya erişen ışık miktarını artırmaktadır. Bu kutsal senaryo, dünyanızdaki karanlık güçlerin kendi hâkimiyetlerinin tadını çıkarmak için çok fazla zamanlarının kalmadığının kozmik bir işaretidir ve en yüksek özgür iradelerine göre durumun gerçekliklerini kabul etmeleri zorunludur. Bildiğiniz gibi, güneş sisteminiz tek kutuplu bir duruma geçmek için hazırlanmaktadır. Tek kutuplu durum daha çok Güneşin kendine özgü davranışını ve güneş sisteminizdeki gezegenler üzerindeki çok ağırlıklı faaliyetini ifade eder. Biz bu dramatik değişimleri ayrıntısıyla gözledik ve yeni realitenizin doğuşuna çok az zaman kaldığını biliyoruz.

Bu durumun doğası gereği, kendinizi mevcut olaylarınızın çok daha hızlı bir tempoda halledilmesini talep ederken bulursunuz. Bunun anlamı şu ki, bizim sizin işlerinizde sağlamlaştırıcı bir rol almamız gerekiyor. Şimdiye kadar, çeşitli Işık gruplarınızın gerçekten üstesinden gelebilme kapasitesinde olduğu bazı şeyler gibi buna da baktık. İfşaat formal olarak duyurulmadan önce, Dünyalı müttefiklerimiz ihtiyaç duyulan bir dizi aşamayı tanımladığında, bunları hemen listeledik. Bununla birlikte, şimdi bu aşamaların daha kısa bir zaman aralığına sığdırılmasını ve her bir devlete güvence vererek, bu eylemlerin daha hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini kesinlikle ifade ediyoruz. Bu düşünceyle, bu aşamaları yeniden çalıştık ve Dünyalı müttefiklerimize daha kısa ve öz alternatifler sunduk. İfşaat yayınını erkene almak ve bize verilen zaman aralığını kısaltmak için bu toplantıların sonucunu bekliyoruz. Bizim tarafımızda, bu amaçları daha hızlı başarmak amacıyla işbirliği takımlarının sayısını artırdık ve karanlık kabal’a onu defetme zamanının geldiğini bildirdik.

Karanlık kabal, durdurulamaz olan işi geciktirmek için düşünebildiği her aracı kullanmıştır. Son on yılda, personelimiz, Dünyalı müttefiklerimizi kendi amaçlarından uzaklaştırmak için sonu gelmez planlar tezgâhladıklarını gördüğümüzden, bu ahlaksız ciğeri beş para etmezler hakkında çok şey bilmeye başladık. Biz Tanrı’nın son beş yıldır ne yapmakta olduğunu anlıyoruz ve şimdi dünyanızın hızla bir sona gelmekte olan bu aşamasını bitirmeyi planlıyoruz. Tanrı para ve onunla ilgili çeşitli projelerin artık yürürlüğe girmesini arzu ediyor. Bunları yapmak için herkes tarafından açıkça bilinen bazı adımlar atılmalıdır ve yeni hükümetler gereklidir. Dünyalı müttefiklerimizden, bu işi bitirmelerini samimiyetle istiyoruz. Mevcut güç yapısı, gerçekte başarısızlığa mahkûm bir planın elinde tuttuğu hırsızlar yatağıdır ve yalnızca geleneklerin gücüyle varlığını devam ettiren bu iskambilden kule şimdi yıkılmaktadır. Gerekli olan şey hızla onu zemine fırlatacak usta bir harekettir ve “beyaz şovalyeler”iniz bu hareketi hızlı bir şekilde yapamazsa, biz yapmayı amaçlıyoruz.

Bizim fikrimize göre, ilk temas en az 10 yıl geciktirilmiştir. Bu nedenle bizim planımız, yukarıda üstü kapalı söylediğimizi başlatmak için araçları harekete geçirmektir. Son bir aydır Tanrı, kutsal misyonumuzun ilk planlandığı gibi yürümesi için özel dualar serisine başladı. Beden koruyucularınız, sizi artık karanlıktan tam bilinçliliğe dönüşünüzün önlenemeyeceği bir noktaya taşımaktadır. Bu dönüşümler sınırlı bilinçliliğin zincirlerinden kurtulmanız için sizde büyük bir özlem ateşi yaktı. Tümüyle bütünleşmiş ve bilge bir Varlık olmayı çok arzu ediyorsunuz. Cehalet ve kısıtlılık artık sizin için bir seçenek değildir. Bu, özgürlük arzunuzu ezmek için hükümetlerinizin çoğu tarafından kullanılan çeşitli baskı biçimlerine tepki gösterme yollarınızda açık olarak görülebilir. Bu hareketler tamamiyle zarar vericidirler! Biz yakın gelecekte sahneye çıkmayı ve bu boş ahmaklıklarına bir son vermeyi istiyoruz!

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Sizi kutsuyoruz, sevgili Kalpler! Biz umudun ve gerçeğin mesajıyla geliyoruz. Bugünlerde, teslimatlarınızı(yeni ekonomik düzenle gelecek maddi desteklerden bahsediyor) güvence altına alan projeleri tamamlamada Agarthalılar ve gizli kutsal topluluklarımızla çalışmaktayız. Dahası, US şirketini, ABD Hükümetine karşı iddialarından mahrum bırakan son yasal engelleri izlemekteyiz. Çünkü 150 yıldır duyarsızca çalınan şeyi geri almak için gerçek “De Jure”(Adil/Yasal) idareyi temsil eden güçlerin yolu aydınlanmaktadır. Karanlık kabal Amerikan devletinin ve işgalcilerin kumandasını kaybetmiştir ve bu son yasal konular bitene kadar yalnızca güç koltuğunu işgal etmekteler. Bu yapılır yapılmaz gündemlerin başlatılacak ilahi koalisyon tarafından kabul edilmesini bekliyoruz. Bizim amacımız bu hayati faaliyetlere nezaret etmek ve uzun süredir size vaat edilen teslimatları planlandığı gibi sunmayı garanti etmektir.

Bu sırada, uzaydaki ailemiz yukarıda betimlenen bu eylemlerin gerçekleşmesine fırsat verecek olan temel manevraları uygulamaya koymuştur. Tüm bu faaliyetlerin amacı, bu harika mavi-yeşil küre vatandaşlarının kurtuluşu için özgürlüğünüzü ve haklarınızı size geri vermektir. İlaveten, sizi kutsal tam bilinçlilik yolunuzda tutmak için birçok şey yapmaktayız. Sizin doğal durumunuza dönüşünüzün önemini güçlü bir şekilde vurgulayamayız. Varlığın bu durumunda siz gerçekten harikasınız ve Işığın güçlü, hakiki koruyucularısınız. Bizimle bir oluyor ve Işığın Galaktik Federasyonu’na hakikaten önemli bir destek için İç Dünya ailenizle yeniden bir araya geliyorsunuz. Bu galaksi Işığa doğru bu uzun dönüşümünü tamamladıkça, yakın geleceğimizde pek çok şey olacaktır ve bizim misyonumuz, Tanrı’ya her şeyin ilahi planın gerektirdiği gibi gelişeceğini garanti etmektir.

Mevcut görevimiz her birinizi hem ruhsal hem duygusal olarak gerçekte kim olduğunuzla ilgili bir eğitim projesine ve bilinç dönüşümüne hazırlamaktır. Karanlık güçler sizi kontrol etmek için sürekli korkularınıza ve düş kırıklıklarınıza güvendiler. Yeni realitenizi kolaylaştırmaya ve size bu modellerin nasıl değiştirileceğini göstermeye gerek duyuyoruz. Biz, kendiniz ve yetenekleriniz hakkında yeni kavrayışlara doğru adım adım size yol göstermek için tayin edildik. Siz bozulmamış olumlu bir tutumu sürdürdüğünüz ve ayrıntılı bir biçimde bir amacı canlandırmayı başardığınız zaman mucize meydana gelir; bir grup olarak bunu yaptığınız zaman ise değişim meydana gelir. Bunun nasıl çalıştığını anlamak konudan habersiz olan biri için çok zordur. Başarmak zamana ve taahhüt edilmiş bir gönüllülüğe dayanır. Bununla beraber, gerçekte potansiyeliniz sınırsızdır! Sonraki adım bu gerçekleri denemek ve kendinize ne kadar güçlü olduğunuzu göstermektir!

Bugün, realitenizi değiştirmekte olan bazı olayların üzerine gittik. Yapılmış olan şeyleri ve hala yapılması bekleyenleri görüştük. Yükselmiş Üstatlarınız ve onların müttefikleri, zaferinizin ortaya çıkmaya hazır olduğunun işaretini verecek olan bazı büyük atılımlara çok yakındır! Bilin ki sevgililer, Tanrı’nın sayısız kaynakları ve sınırsız bolluğu sizindir! Öyle olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir olun ve neşe içinde olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |