Home > > Sheldan Nidle - December 20, 2011

December 20, 2011 Thrive

12 lx, 7 mol, 8 manik

Dratzo! Dönüyoruz! Şimdi küresel bir çıkmazın ortasındasınız: yeryüzü dünyanız 5. Boyut bütünleşik bir realiteye kaymaya giderek yakınlaşmaktadır. Ancak dünyanızdan sorumlu olanlar, tüm görevden alınma çabalarına rağmen, hızla yaklaşmakta olan felaketlere direnç göstermeye devam etmektedirler. Dünya’nızın bir şekilde bu badireyi atlatacağı ve yaşamını sürdürebileceği kurmacasını sürdürmekten sorumlu olan yetki sahiplerinin tutuklama sürecini başlatmaları için dünyadaki müttefiklerimize acil çağrı gönderdik. Bu aşikâr bir şekilde hatalıdır! Şimdiye kadar, Dünyalı müttefiklerimizden, sürecin son adımı olan onları görevden alma aşamasını başlatma sözünü aldık. Gelen 2012 yılı yeni hükümetlerin ve karanlık Kabal’ın sonu gelmez entrikalarının ve karşı manevralarının resmen yok edilmesini gerektirir. Bu bolluğun, kurtuluşunuzun, haklarınızın geri verilişinin ve ifşaatın zamanıdır. Aynı zamanda, küresel bir temelde bizimle açık diyalog kurmaya başlamanızın zamanıdır. Birbirimizle konuşmamızı gerektiren çok fazla şey var ve ruhsal dünyanıza ilerlemenizden, tam bilinçliliğe dönüşümünüzden önce olması gereken çok şey var.

Yüce gönüllü çabaları desteklemeye devam ederken, çeşitli ülkelerin ve gizli toplulukların politik ve ekonomik topografyayı değiştirmek için yapmakta oldukları anlaşmaya alternatifler oluşturmaktayız. Böyle yapmaktaki amacımız çok yaklaşan görevi tamamlamaya önem vermektir. Tanrı yeni yılınıza girdiğiniz zaman bizim daha büyük derecede müdahaleye başlamamıza karar verdi. Bunu İlahi olarak kararlaştırılan zamanda, Dünya’nızı tam farkındalığa ilerletecek tam bilinçli olmaya götürecek kutsal emir olarak kabul ediyoruz. Bu düşünceyle, küresel devletlerinizin tümündeki mevcut entrikalar serisini çok daha yakından incelemekteyiz. Bir takım acil değişiklikler yapılacak ve bir takım atanmış bireyler ilahi olarak tasarlanmış zamanda yeni pozisyonlarına başlatılacaktır. Burada bizim rolümüz Tanrı’nın ve Lord Surea’nın kutsal emirlerini yürütmektir. Şimdi size barış içinde ve tanrının tam yetkili vekâletiyle geliyoruz.

Dünyalı müttefiklerimizin kaydettikleri ilerleme cesaret vericidir. Ama ne yazık ki biz daha fazlasının mümkün olduğunu biliyoruz. Eğer Dünyalı müttefiklerimiz onlara verdiğimiz zaman diliminde görevlerini tamamlamazlarsa, yürütülecek en iyi yolu bulmak için Agarthalı idare konseyi ile görüş alışverişi içindeydik. Yükselmiş Üstatlar inandıkları şeyin şimdi mümkün olduğunu bize tavsiye etmişlerdir. Bu tartışmalardan hareket ve en yüksek etkinlikle, değişiklikleri uygulamak için yeni bir kapsamlı planla karşınıza geldik. Tüm seçenekleri ısrarla gözden geçirdik ve Vega Yıldız Sistemindeki ana kumanda merkezimize götürdük. Sonuç, konseyin hızlı bir şekilde tam bilinçliliğe geçme sürecinize doğrudan müdahale düzeyimizi artırmamıza resmi olarak müsait olan, daha geniş bir eylem alanı vermiş olmasıdır. Tanır, ilahi planın yaratıcının kurduğu gibi götürüldüğünden tam olarak emin olmamızı istedi. Bu yüzden, bu filoyu ilk temasa hazırlamak için eylem takımlarını oluşturmaktayız.

İlk temas misyonumuz Gregoryan takvimiyle ilk olarak 1991 yılında başlatıldığı için, birçok aşaması tamamlanmıştır. İlk olarak, bu misyonun Agarthalı kuzenlerimiz ve sizin ruhsal hiyerarşinizin yakın danışmanlığı altında yürütülmesi gerektiğini derinden hissettik. Bu durum 1996’dan sonra, ruhsal hiyerarşinizin 1987’nin süper nova alanından büyük enerji patlamasını kapsayan kitlesel Galaktik felaketi önlemesine yardım ettiğimiz zaman değişti. Bu noktada misyonumuz değişti ve daha sonra, resmi olarak gelişimize ve sizin tam bilinçliliğe ilerlemenize hazırlanmak için, şimdi dünyalı müttefiklerimiz olan tamamen farklı gruplarla, daha yakından çalışmaya başladık. Bu yol 11 Eylül olarak bildiğiniz olaylarla yine değişti. Şimdi Tanrı’dan ve bizim yönetim konseyimizden orijinal misyonumuzun çok daha değişik bir versiyonuna geçmek için bir yetki aldık. Karanlık Kabal’ınızın resmi olarak ortadan kaldırılmasına müdahale etmek ve destek sağlamak için zaman geliyor. Size açıklayamadığımız zaman çizelgesi işte şimdi işliyor. İlk temas çok yaklaşıyor.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Birçok yasal süreç hızlı bir şekilde ilerlemektedir. 100’den fazla hükümetlerinizle çok sayıda anlaşmalar yaptık ve karanlık Kabal ile hala güçlü bir şekilde bağlantısı olan hükümetleri fiilen devirmek için çok sayıda büyük askeri güçten garanti aldık. Aynı zamanda aziz St. Germain’in refah varlıklarının(maddi destek) küresel ölçekte dağıtım düzenini güvence altına almaya devam ediyoruz. Eşzamanlı olarak da Avrupa, Asya ve Amerika’daki büyük hükümetlerin bir çoğu düşürülerek, çeşitli kamusal ve askeri personel gözaltına alınmış olacak. Şimdi, eski düzene vuracak bu öldürücü darbeyi yasal olarak yürütmemize sağlayacak uluslararası dava dosyalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Bu yapıldığında, 13 bin yıldır süren karanlığın düzeninden kurtulmuş olacaksınız ve artık uzun zamandır süren tam bilinçlilik amacınız yaşamlarınızın ilgi odağı olabilir.

Bu yılın sizin için ne kadar güç ve moral bozucu olduğunu biliyoruz. Ancak şimdi odaklanmanızı korumak ve derinleştirmek her zamankinden daha önemlidir! Dünya’nızda olan biten şeyler göz önüne alındığında odağınızı kaybetmek kolaydır. Biz Yükselmiş Üstatlar, tanrısal olanın saf ve iyiye hizmet eden araçları olma amacımızda başarılı olmak için inanılmaz derecede ruhsal odaklanma geliştirmek zorunda kaldık. Bunu söylemekle başarmanın aynı şey olmadığını biliyoruz. Ve buna göre, kendi içinizdeki ruhsal odağınızın gücünü aşırı zorlayamayız. Evet, bu karanlığın ekonomik, politik ve duygusal oyalayıcılarının kesintisiz olarak size sağlanmasıyla odaklanmanız sürekli sulandırılmıştır. Ancak bunlar sizin sonsuz yaratılış potansiyelinizin ifadesini engelleme amacıyla kasten sahneye konmuştur ve günlük meditasyonlar ya da dingin zaman yaratma araçlarıyla karanlığın dikkat dağıtıcılarını görmezden gelmenizi öğütlememizin nedeni budur.

Sakin zamanlarınızda cennetiniz ya da sığınağınız olabilecek güzel bir yeri gözünüzde canlandırın. Burada, en derin arzularınızı hayalinizde canlandırabilir ve düşleyebilirsiniz. Kademeli olarak bu amacın ya da hedefin etrafına detayların yerleştirilmesine izin verin ve onu yaşamak için nasıl hissettiğinize odaklanın. Onun meydana geldiğini görün. Çevrenizin nasıl değiştiğine ve orada yaşarken kendinizi nasıl farklı bir şekilde hissettiğinize dikkat edin. O zaman, tam güvenle, onu ruhunuza verin. Özetle buna günlük dinlenme zamanınızda başvurabilirsiniz, ancak esasında, kendinizi bırakın. Bilin ki, ruh amaçlarınızı yönlendirecektir. Güçlü bir varlık olduğunuzu hatırlayın ve bir kez derinden ve gerçekten arzu ettiğiniz şeyi yapmak için ruhunuza emir verdiğinizde, isteğiniz yapılmış olacaktır!

Bugün, size başka bir mesaj getirdik. Bazı inanılmaz gelişmelerin gözünüzün önünde gerçekleşeceği zaman hızla yaklaşıyor. Büyük içsel gücünüzü kolektif hareketi güçlendirmek için kullanın ve bu şeyleri hızla gerçekleştirin. Biz sizinleyiz. Şunu bilin Sevgili Dostlar, Tanrı’nın sınırsız kaynakları ve refahı aslında sizindir. Öyle olsun. Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |