Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - June 12, 2012

June 12, 2012

13 Etznab, 11 Moan, 8 Manik

Dratzo! Döndük! Yasal durumun son gerekli düzeyini tamamlamaktayız. Pek çok kişi formel olarak dosyalanmış ve yasal takımlarımız son birkaç önemli dosyalama için belgeleri derlemekle meşguller. Biz de geçici hükümetlerin gelecekteki koruyucularıyla her gün toplanmaktayız ve çok sayıda tutuklama takımlarının izleyeceği protokolleri tamamlamaktayız. Yeni koruyucu hükümetler tarafından oluşturulacak çeşitli sosyal programların bu hükümetlerin ilk duyurulduğu zamanda ayrıntılı dosyaların yoğun yüklenmelerine eşlik etmesi gerekir. Bu belgeler personellerimiz tarafından hazırlanmıştır ve gerektiğinde kullanılabilmesi için Dünya tabanlı sunucu sistemlerine yüklenecekler. Savunma kuvvetlerimiz harekatta rollerini uygulamışlardır ve biz kabalın askeri güçlerini yakından gözlemekteyiz ve ortaklarımız tarafından yönlendirildiği zaman, onları etkisiz hale getirmek için hazırız. Son hamle, yalnızca Tanrı bize hareket geçme sinyali verdiği zaman yapılabilir. Bu olayın çok kısa bir sürede olmasını bekliyoruz.

Kutsal, gizli toplulukların liderleri yeni finansal sistemi güvenceye almakta ve yeni hükümetleri evrensel borç afları ve emtia (mal) destekli sabit para sistemini kamuya duyurmalarını bildirmek için hazırlanmaktalar. Bu taraf esasında uygulanmaya hazırdır ve bu projenin tamamlanmasını geciktiren yalnızca son dakika maddeleridir. Kabalın faaliyetlerine ve aynı zamanda ana hükümetleriniz tarafından gizli olarak emredilen süregelen şeytanlıklara yakından dikkat etmekteyiz. Boyutunuza hükmedenler burnu havada, mağrur bir şekilde günden güne artan bir panik durumundalar. Bu 'liderler' tarafından emredilen eylemler, gezegenin her yerinde oluşturulan kaosu büyük ölçüde hızlandıran bir zincirleme tepkiyi tetiklemek için tasarlanmıştır. Bu tümüyle kabul edilebilir düzeylerde tutulmalıdır. Biz bizim savunma gemilerimize kesinlikle gerekli olmadıkça müdahale etmemelerini söyledik. Sadece gözlemleyeceğiz ve dünyanızın birçok sorunlu noktalarında neler olduğu konusunda geri bildirimde bulunacağız.

Bu operasyonun başka bir tarafı, Yükselmiş Üstatların yönlendirmesi altındaki gruplarla çalışmaktır. Onlar bin yıldır öğrendikleri ruhsal gerçekleri yaymaya başlamak için heveslidirler. Bu kutsal gerçeklerin sizin dini inanç sistemlerinizin çoğuna ters düştüğünün farkındadırlar ve ifşaatın gerçekleşmesinden sonrasına kadar bu bilgileri yayamayacaklarını hissediyoruz. Bu kutsal toplulukların bu harika bilgiyi vermelerine yardım etmeyi tasarlıyoruz, çünkü bu Yükselmiş Üstatlar tarafından duyurulacak olan bir yığın açıklamanın bir aşamasını oluşturur. Ayrıca, bu bir dizi gerçek Dünya tarihi konusunda eğitsel yayınlara başlamamıza da imkan verecektir. Bu erken tartışmalar başlangıçta sizi karmaşaya düşürebilir; yine de gerçek kökleriniz ve tarihinize hakim olmanıza imkan verecek olan bir dizi programa bir giriş oluşturacaklar. Bu muhtemelen sizin için şaşırtıcı olacaktır, ancak uzun vadede gerçeklerin sizi mutlu edeceğine güveniyoruz. Bu yepyeni bir çağın sizin kapınızda olduğunun olumlu bir kanıtı olacak!

Bu yaklaşan değişiklikler hepinizin uzun zamandır derinden hasretle beklediği şeydir. Hatta karanlık kabalistler de sezgisel olarak neyin olacağını anlıyorlar. Onları bu değişim hakkında endişeli kılan şey, yalnızca korku yüklü dünya görüşleridir. Dünyanızdaki her büyük din ve gelenek tarafından çağlar boyunca kehanette bulunulan bir zamandır bu yalnızca. Yaşamak üzere olduğunuz bir altın çağdır ve daha önce de belirttiğimiz gibi, bizim de burada olma nedenimizdir! Hazırlanmakta olan şeyin lojistiği çok karmaşıktır, ancak durumun esası tamamen basittir. Küresel toplumlarınızın eski, karanlık yöntemleri aniden ortadan kaybolacak ve yerini mantıklı ve sağlıklı şeyler alacak. 15 yıl önce her şeyin yerli yerine konması umut edildi, ancak Dünya gezegenindeki değişen koşullar belirli bir esnekliği gerektirdi. Realitenizin bu ani tekrarlaması bizim kitlesel inişlerimizin büyük olayına yol açan temel hazırlayıcı bir adımdır. Bu sizi tam bilinçliliğin ana yoluna koyacaktır. İç Dünyayı ve tam bilinçli Işığın Varlıklarına dönüşümünüzü size getirecektir.

Şükranlar, Sevgililer! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Bu gün çok daha iyi haberlerle geldik! Ortaklarımız küresel özgürlüğünüze doğru son adımları tamamlamaktalar. Ana hükümetlerin ve şirketlerin liderlerinin bir dizi zorunlu tutuklamalarının uygulanması dünyanızın karanlığın ahlaksız kurallarından kurtuluş sinyali olacaktır. Yeni yönetim ve yeni küresel ekonomi yaklaşık olarak 13 bin yıldır dünyanızda hüküm sürmüş olan bir güç yapısını kıracaktır. Bu, Ruhun büyük Işığını getirecek olan yeni bir dönem için Tanrı tarafından seçilmiş bir zamandır. Bu zaman karanlığın ve onların arsız yandaşlarının büyük düzenbazlıklarından ve tüm köleliklerden kurtaracak olan bir lütufla bizi kutsayacaktır. Bu ilahi eylemin bize çok yakın olmasından ve yeni bir altın çağın sizi tam bilinçliliğe eriştirmek için gelmiş olmasından mutluyuz. Artık sizinle yine açık olarak bir araya gelebiliriz ve size çağların kutsal bilgeliğini doğrudan aktarabiliriz.

Özgürlüğe taşınmanız çok neşeli bir an olacak! Tanrı tarafından uzun zamandır belirtilen bolluğu ve bereketi size getiren pek çok olaylar peş peşe gelecektir. Realiteniz dünyanız, fiziksellik ve Ruh hakkında öğrenmenizi mümkün kılacak büyük bir okul olacaktır. İlahi bilgi tam bilinçli bir varlık olarak yeni yaşamınıza sizi hazırlayacak olan bir eğitimin henüz başlangıcıdır. Bizim kutsal görevimiz bu boyutta doğmanızdan önce kendinize belirlemiş olduğunuz çok sayıda amacı başarmanıza imkan vermek için size öğüt ve rehberlik sağlamak ve yol göstermektir. Birçok göksel rehberleriniz bu görevde bizi destekleyecek ve yaşamınızın geri kalanını neşe ve derin barış içinde geçirmenizi mümkün kılacaklardır. Son olarak bu yaşamdan yükseldiğiniz zaman, kazanımlarınız pek çok olacak. Dünya, aynı şekilde, dönüşecek ve kendi doğal 5-Boyut realitesine dönecek.

Dünya Ana harika bir Varlıktır. Onun ruhu doğumdan itibaren bizi sarmalamış ve rehberlik etmiştir. Onun güzelliğine ve bilgeliğine saygı gösteriyoruz. Bu dünyanın harika kutsal yollarını yürüdük ve bu kürede pek çok güç noktalarında dua etme ve meditasyon yapma ayrıcalığına sahip olduk. Dünya Ana mutlak bir öğretmendir. O neye ihtiyaç duyduğunuzu eksiksiz anlar ve sizin görkemli ve kutsal misyonlarınızı gerçekleştirmek amacıyla ihtiyaç duyduğunuz şeyi başarmada yardımcı olmak için sizin engin yeteneklerinizi kullanır. Bu ruh hakkında, doğruluk hakkında ve cesaretin gerçek anlamı hakkında her şeyi öğrendiğimiz yeryüzü dünyasında ve içteki kutsal şehirlerindedir. Bu konuda, biz sonsuza kadar Dünya Ana tarafından bize verilen bilgelik için minnettarız. Yakında bu büyük mutluluk hepinizle paylaşılacak!

Bugün, mesajlarımıza devam ettik. Buraya büyük bir sevinçle ve ilahi olarak Tanrı’nın kürelerin bu çok kutsanmışı için emretmiş olduğu şeyi tamamlamak için derin bir kararlılıkla geldik. Çok yakında, burada yere ineceğiz ve tam bilinçliliğe son adımlara sizi alacağız! Bilin ki Sevgililer, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius dilinde Bir olun! Ve Mutlu Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge