Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Türkçe > Sheldan Nidle - 4 haziran 2013

Sheldan Nidle - 4 haziran 2013

10 Chicchan, 13 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! Konuşacak önemli şeylerle döndük. En önemli şey ilk temas hakkındadır. Geçmişte, yeni hükümetlerinizden gelecek resmi bir ifşaat duyurusuna güçlü bir şekilde güvenmeye karar verdik. Şimdi, Yapmayı düşündüğümüz şey, yeni yönetimin genel ifşaat politikasını desteklemek için gündüz görünmelerinini mevcut düzeyini artırmaktır. Arkaya yaslanmak ve mevcut senaryonun oynamasına imkan vermek kesinlikle basittir. Bununla birlikte, onların temelini aktif bir şekilde hazırlayarak bu duyurular için daha elverişli bir çevre yaratmayı amaçlıyoruz. Tam bir ifşaata hem adandığımızı hem de yararlı gördüğümüzü göstermeyi taahhüt ediyoruz. Bu uçuşların şuna neden olacağını birçoğunuzun kavramadığının farkındayız: kelimesi kelimesine, gemilerimizin küresel alandak kitlesel karaya inişi ve sizin kendi kişisel rehberlerinizle resmi tanışmanız. Her birimiz samimi olarak sizinle bir araya gelmeyi ve sizi tam bilinçliliğe harika dönüşünüze hazırlayan öğretilere başlamayı istiyor. Öğrenceğiniz çok şey var: insanlık bölümünüzün tam bir yeni tarihi; fizikselliğin yeni bir anlayışı; ve Tanrı'nın nasıl işlediğine ilişkin işe yarayan bilgi (İlk Temasınız bu konuları güzel bir şekilde ve derinlemesine kapsar)

Işık bilmeniz gereken belirli işleyiş prosedürlerine sahiptir, çünkü bizim galaktik toplumlarımızın üzerinde temellendiği şey budur. Bu prosedürlerin her biri size Dört Kanının daha iyi bir anlaşını yaklaştırır ve biz gelir gelmez, iyi bir kavrayış elde etmeniz ve rahat hissetmeniz, yaşamlarınızdaki değişen herşey için zamana ihtiyacımız var. Can sıkıntısı geçmişe ait bir şey olacak! Bildiğinizi düşündüğünüz herşey çok yakında değişecek. Kısaca, anlamanız istenen değişimin miktarı sizi hayretlere düşürecek! Bir örnek olarak: hepiniz dünya evinize nasıl kötü bir şekilde muamele ettiğinizin farkına vardırılacaksınız; Gaia sizin çoğunuzun sahip olduğu bu meselelerin ihmalini merhametle kabul eder ve bu nedenle günün ilk emri toplumunuzun temel öncelikleriyle yeniden hizalanacaktır. O zaman yeni ilkelerin ve onlara eşlik eden teknolojilerin günlük yaşamlarınızın yapısı içinde nasıl işleyeceğini açıklayacağız. Bu yeni bolluğunuzun toplumlarınızı yukarıya çekmek için yapılması gereken herşeyi gerçekleştirmede oynanabilecek eksen bir rolün örneğidir. Yaşamlarınızın pek çoğu ve gerçekte tüm yeryüzü dünyasındaki canlı varlıkların yaşamlarının iyileştirilmesi, ışıklandırılması ve sağaltılması gerekiyor.

Bu dönüşüm içinden geçeceğiniz pek çok şeyin ilkidir. Çok özel bir dünyada ikamet ediyorsunuz ve o ölmektedir. Gaia'nın çeşitliliği tehdit altındadır ve siz hızla kitlesel bir imha olma kapasitesinde olan ölümcül bir sendromun başlangıcına hızla yaklaşmaktasınız. Biz bunu hızla tersine çevirecek olan bir operasyonu uygulamayı beklemekteyiz, ancak karanlık kabalın yeryüzü aleminizde yaşamı yoketmek için çok kötü bir entrikayla ortaya çıktığını bilmeniz gerekiyor. Bunu durdurmak için, desteğiniz gerekiyor, çünkü enerjileriniz bu karanlık durumu tersine çevirmemize yardım edecek. Yapılacak herşeyi birlikte yapacağız. Binlerce yıldır, kabalın arzu ettiği plana istemeyerek de olsa güç verdiniz; şimdi dünyanızda başarıldığını görmeyi istediğiniz şey için adım atmanız ve sorumluluk almanız için fırsat doğuyor. Bu sorumluluğu ve Işığın yolunu kabul ettiğinizi göstermek sizi hızlı bir şekilde tam bilinçliliğe olan yolunuza götürür. Bizim özel amacımız çok emin bir şekilde mümkün olduğu kadar hızlı ve kesintisiz bir şekilde tam bilinçliliğe dönmeniz için size destek olmaktır.

Gezegensel bilinçlilikteki bu kehanet edilen sıçrama burada olmamızın nedenidir Tanrı bunun için ilahi bir zaman çizelgesine sahiptir ve bizim misyonumuz bu nedenle bu programa bağlıdır. Biz samimi bir şekilde sizin için ilahi olarak emredilmiş olan şeyin önemini bir dereceye kadar anlamak için ihtiyaç duyduğunuz bilgiye erişime sahip olmanızı istiyoruz. Son zamanlarda, Tanrı bir gecikme dönemini emretmiştir, ancak programı yürütme zamanı yine şimdi gelmiştir ve bu nedenle biz bazı tarihsel eylemleri yürütmeyi amaçlıyoruz. İlk gerekli şart, sizin için bizim gerçek olduğumuzu ve size ve tam bilinçliliğe geri dönüşünüze bağlı olduğumuzu görmenizdir. Size yalnız olmadığınız güvencesini vermek için Agarthalılarla bazı olayları planladık. Bu olayları ilerleyen zamanda duyurmayacağız, ancak bunlar bizim burada olduğumuz hakkında zihinlerinizde bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde yapılacaklar! Karanlık kabal bu realiteyi çok uzun zamandır onun tiranlığından kaçmak için size herhangi bir seçenek sunmadan yönetmiştir. Bunu yapma yeteneğiyle sizi donatmak da bizim amacımızdır!

Şükranlar, sevgili Kalpler! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! İyi haberlerle geldik! Bizim gizli kutsal toplum üyelerimiz fonlarınızın dağıtımının son aşamasındadırlar. Tamamlandığı zaman, bu fonların aktivasyonu yeni yönetimin, formal duyurular dizisinin, ve dünyanızın nasıl işlediği hakkındaki kitlesel bir değişimi zorlayacaktır. Bunların hepsi, ifşaat için elverişli bir çevre oluşturacak ve bizim için birçok kutsal öğretilere küresel ölçekte başlamamız için fırsat sağlayacaktır. Sizin aranızda ortaya çıkışımız kökenlerinize ve geleceğinizin size sunduğu şeye ilişkin mevcut görüşleri dönüştürecektir. Siz kutsal Varlıklarsınız; geçmiş 13 bin yıldır nasıl ulaştığınızı hatırlamadan ya da anlamadan yoğun bir sis içinde amaçsızca dolandınız. sizi yeniden resime yerleştireceğiz ve size dünyanızda devam eden şeyin ikna edici bir hesabını size sunacağız. O zaman ilk temastan sonra olacaklara daha güvenli bir şekilde hazırlanacaksınız.

Yeni tarih, yeni ruhsal felsefeler ve hatta Tanrı'nın adına yaklaşan misyonlarınızın yapısına da odaklanacak olan yeni rehberleriniz tarafından şimdi baskılanmış olan ruhsal yeteneklerinizin üzerinde önemle durulacak. Size verilecek çerçeve Atlantis'in düşüşünden beri size zorla benimsetilen yalanların ve manipülasyonların acımasız ve kasvetli paketine kesinlikle karşıt olacak. Ölümsüzlüğü ve Çağların Gerçek Bilgeliğini kazanmak için bizim kendi başarılı çabalarımız inanılmaz bir odaklanma becerisi ve katıksız bir irade gücüydü ve biz sizin böyle ağır ve yorucu prosedürleri yapmak zorunda kalmayacağınızdan çok hoşnutuz. Bu zorlu denemenin yerini her birinizin özel ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş, böylece şifa bulmanıza ve orijinal tasarımınızın görkeminin yeniden oluşturulmasına imkan veren yaşam ve Sevgi dolu Işık Odası alacak! Biz ruhsal ve uzay ailelerimizle yeniden bir araya gelmeye hazır olduğumuz için, bu harika, yeniden kurulmuş Varlık da artık Agarthalılarla ve bizimle Yükselmiş Üstatlarınızla birleşebilir!

Tam bilinçli Işık Varlığına dönüşümünüz karanlığın ve onun türdeşlerinin binlerce yıldır korkuyla beklediği bir şeydir. Çünkü siz yapacağınızı biliyorsunuz ve önlemek için gereken herşeye sahipsiniz. şimdi Tanrı onun kutsal iradesi, tam bilinçliliğe dönüşünüzü, kutsal emrini gerçekleştirmek için en uygun yolu devreye sokmuştur. Işık Odanızdan çıkar çıkmaz, olduğunuz şeyden çok az kalan kalıntılarla birlikte dönüştürülmüş bir birey olacaksınız. Orijinal kalıbınza ve orijinal mavi kopyanızın tümünü ifade etme kapasitesine döndürüleceksiniz. Size ve kişisel rehberlerinize galaktik toplumun farklarını gösterdikçe sizinle çalışmamız o zaman değişecek. Aynı zamanda, kendinizi ve hızla yeni yıldız ülkenizin temeli olacak olan kendi eşsiz galaktik toplumunuzu yarattıkça, yeni potasniyelinizi de nasıl en yüksek düzeye çıkarabileceğinizi keşfedeceksiniz. Tanrı bize gülümsemeyi ve bize muhteşem birçok ruhsal hediyeler ihsan etmeyi amaçlıyor. Bu Işığın Galaktik Federasyonunda özel bir yeri bize sağlamayı kolaylaştıracak.

Bugün, bir dizi güncellemelerimizle devam ettik. uzun zamandır beklemiş olduğumuz şey için zamanın geldiğinden emin olun: sizin tam bilinçliliğe dönmeniz için ilerlemelerin başlamasına ve sizinle bir araya gelmemize imkan verecek olan uzun zamandır konuşulan değişiklikler. Bu ortak tarihimizdeki çok kutlu bir zamandır! Bilin ki sevgili Bireyler Tanrı'nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost - zamanyolculugu.blogspot.nl


Share |


Işık işçiliğimizi desteklemek ister misiniz?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge