Home > > Matthew Ward - January 4, 2012

Matthew Ward - January 4, 2012

Dünyanın durumuna bakış; bedenlerde ışığın önemi; Nirvana’daki değişiklikler; ruhların hareketi; bu yılın diğer gelişmeleri; İran ya da Kuzey Kore ile silahlı olmayan çatışmalar; ABD ulusal savunma yetkilendirme tezkeresi; ABD’de İlluminati’nin son tarihi; başkan Barack Obama

 1. Bu mevkideki tüm ruhlardan sevgi dolu selamlarla, ben Matthew. Yeni yılınızdaki ilk birkaç günde, birçok insanın enerji yayıcılarının yavaş olarak akmakta olduğunu görmekteyiz-bazıları için bu tüm tatil hazırlıkları ve kutlamaların bittiği, bir tamamlanma görüşüne işaret edebilir, bazıları için geleneksel tatil ve aileyle birlikte geçirilen zaman esnasında yoğunlaşan üzüntünün azalmasına işaret eder. Her halükarda sorumlulukların ve çıkarların alışılmış temposunda, yaşamın ritmine yeniden başlamak vardır.

 2. Bununla birlikte, diğer bölgelerden gelen enerji vapurları sürekli artan hızla doğrudan akın etmektedirler ve onlar şuraya buraya çılgınca saçılmaktadırlar. Bu hareketler, sırasıyla ışık güçlerinin amaca yönelik faaliyetini ve eski kalelerdeki önemsiz yerlerinden uzaklaştırılan karanlık güçlerin öfkesini yansıtır.

 3. Nüfusunuzun büyük çoğunluğu bu enerji uçları hakkında herhangi bir fikre sahip değildir. Dünyanızı kargaşalı bir yer olarak görürler ve onların düşünceleri kısa ve uzun dönem sonuçlar hakkında ümitsizlikten, iyimserliği korumaya kadar değişir. Çoğunun bakışı analistlerinizden -ekonomik, ulusal işler, dış ilişkiler, askeri hazırlık, seçim süreçleri ya da dini ideolojiler alanlarındaki uzmanlar olarak düşündüğünüz bireylerden- ve onların kayıtlı tarihe dayanan gelecek tahminlerinden etkilenir. Tarihinizdeki hiçbir yakındaki bu güne uygulanmaz.

 4. Bu nedenle ne kitleler ne de analistler olacak şeyi, değişimin alanını ve hızını değerlendirecek hazır bilgiye sahip değillerdir, çünkü bu evrendeki bu benzersiz çağ yavaş yavaş kendini göstermeye devam eder. Sizin bildiğiniz şeyi onlar bilmezler: bu büyülü 2012 yılının sonunda, dünya dördüncü boyutun eşiğinde olacak. Oraya karanlığın düşük titreşimine sahip olan hiçbir şey giremez.

 5. Bu nedenle, önümüzdeki aylar ışık işçileri için çok zorlu olacak. Bazı insanlar herhangi bir şeye uyum sağlamak ya da özümsemekle çok az ilgili olurken; siz muazzam değişiklikler birbiri üstüne geldiği için, başkalarının karmaşası ve endişeleriyle uğraşıyor olacaksınız. Yol göstericiler olarak, sadece varlığınızla, çevrenizdekilere sükûnet ve güven duygusu vereceksiniz ve bildiklerinizi duymak isteyenler belirginleşen şey hakkında neşenizi paylaşabilirler.

 6. Henüz, ışık işçilerinden bazıları sizinle konuştuğumuz her şeyin yılın sonunun gelmesiyle başarılabileceğinden kuşku duyarlar. Bu bizim için ve dünyanın altın çağının yakın olduğunu-halen süreçte var olduğunu- söyleyen diğer ışıklı varlıklar için hayal kırıklığının derecesini belirlerken, biz anlayış gösteriyoruz. Siz hala üçüncü boyutun doğrusal zamanıyla uğraşmaktasınız ve şimdiye kadar ne kadar zaman aldıkları bakımından yaşam değiştiren gelişmelerin ne kadar zaman alacağını hesaplayabildiğiniz çerçeve bunun içindedir.

 7. Lütfen onu ait olduğu yerde, geçmişte bırakın! Ve başarılması gereken her şeyin olacağı andan şüphe duymayın!

 8. Bu yılın sonunda evrensel bir döngü astral bir pencereyi açtığı zaman üçüncü boyutu bırakmak dünyanın kaderidir ve o zaman karanlık bir zihni ve kalbi olan hiç kimse gezegen üzerinde bırakılmayacak. Bu gereğinden fazla acımasız gibi görünebilir, keyfi bir yargılama süreci onları saf dışı edecekmiş gibi, bu gereğinden fazla acımasız görünebilir ve gerçekte öyle değildir. Dürüst olmayan bir şekilde servet toplamış, zalimce güç kazanmış, onlara uygun ışığı sürekli olarak reddetmiş ve sizin söylediğiniz gibi, hem ruhları hem de bedenleri bedel ödeyecek olan insanlar vardır.

 9. Bedenin karbon bazlı hücre yapısını üçüncü boyutun ötesindeki enerji düzlemlerinin daha yüksek titreşimlerinde yaşayabilmesini mümkün kılan kristalin bazlı forma dönüştüren bir beden içindeki ışıktır. Antik çağda, karanlık güçleri olan güçlü uygarlıklar, kasten insanlarının zeka kapasitesini ve ruhsal farkındalığını azaltmak için daha zayıf uygarlıkların DNA’sını değiştirmişlerdir. Bu bedenlerini etkiledi- sizin zaman kavramınızdan çok uzun zaman önce, kristalin hücreler asırlardan çok daha kısa bir yaşam döngüsüne ve tüm hastalık biçimlerine dayanıksız olarak programlanmış olan karbon yapıya indirgendi.

 10. 70 yıl önce dünyanın ölüm sancılarına dayanmasını mümkün kılan ışığın akışı herkesi değil, ışığa açık bireylerden çalınan DNA’yı yeniden onarmaktadır. Yaşam gücünü oluşturan kıvılcım hariç, ışıksız bir beden dünya’ya hâkim olan titreşimlerde yaşayamaz- dünyanın sakinlerine ölümü getiren nedenlerin birinden dolayı öleceklerdir ve tv film karelerinde gördüğünüz bazı güçlü bireyler ölen kişilerin kopyalarıdır. Yaşam kıvılcımının ötesinde ışığın az bir düzeyine sahip olan bedenler biraz daha uzun dayanabilirler, ancak dünya dördüncü boyutun eşiğine yaklaştıkça titreşimler de giderek daha güçlü olacağı için çok fazla tükeneceklerdir.

 11. Bu yaşam zamanında onlara hizmet etmek için bu bedenlere şekil vermiş olan ruhlara ne olacağı başka bir meseledir. Nirvana dünyanın ruh dünyası olduğu sürece, karanlık yolları seçen kişilerin yaşam enerjisi talebi otomatik olarak onlara Nirvana’nın esnek katmanlarının en alt düzeyinde uygun enerjiye doğru onları çekmiştir. En karanlık varlıklar sizin ayınıza yakın küçük bir küreye gitmişlerdir-bunu bazı dinler cehennem diye adlandırırlar- orada yoğunluk ruhların yaşam zamanlarındakine uygundur. Işıktan korktukları için, onlara yalnızca ufacık bir nokta ışınlanır. Eğer onu alırlarsa, Nirvana’nın en düşük katmanına ilerleyebilirler, orada ışık daha güçlüdür ve eğer onu almayı seçerlerse, zeka ve ruhsal farkındalık basamağını destekleyen sonraki adıma geçebilirler ve böyle devam eder.

 12. Bununla birlikte, Nirvana gezegenle ve onun ışık dolu sakinleri ve buna yakın düşük katmanlarıyla yükselmektedir ve bu küçük yoğun küreye artık ruhsal dünyanın bir parçası olarak ihtiyaç duyulmayacaktır. İlahi rahmet boyunca, bu düşük mevkilerdeki ruhlara ışığı içine çekmek için olağan üstü fırsatlar verilmektedir, böylece onlar her bir ruhun ışığı kabul etme derecesine uygun olarak uygarlıkların içine dahil olabilirler. Küçük küredeki ruhlar enerjetik olarak düşük yoğunluk uygarlıklarına ruh dünyaları olarak hizmet eden eşit olarak yoğun yerlere aktarılacaklardır. Küre daha eski sakinlerinin yoğunluğunu azalttıktan sonra, yeni bir faaliyet modeline başlayabilir ya da kendi şeklini ortadan kaldırabilir.

 13. Karanlığa yatkın olmayan, belki milyarca ruh önümüzdeki aylarda ayrılacaklar. Bazıları dünyanın yükselişinin geçiş aşamasına aktif olarak katılmak ve gezegenin dördüncü boyuta giriş zaferinin tüm panoramasını Nirvana’dan görmek için ruh anlaşmalarını seçtiler. Bazıları üçüncü boyut karmik derslerini tamamlayarak dengeyi başarmak için bu benzersiz fırsatın avantajını almak için cisimlendiler ve bunu yaptıkları zaman, daha yüksek düzeye tekâmül etmiş ruhlar gibi ruh yaşamına başlamak için hevesle ayrılacaklar.

 14. Çoğu milyonlarca ruh, onlardan önceki milyonlarca ruh gibi, ruh anlaşması değişikliği rica edecekler, böylece bu yaşam zamanı onların anlaşmasının yaşam ömrü karşılığından daha önce bitmiş olacak. Onların ricaları yaşamayı seçtikleri şeyi aşan acılarına son vermek ve onların acı çekmelerine neden olan negatifliğin gezegenini dönüştürmek için onurlandırılacaktır. Onlar Nirvana’dan gezegene ışığı ışınlayacaklardır, orada ruh tekamülünde gelişmeye devam edecekler ve anlaşmanın tamamlanması için tam destek alacaklardır.

 15. Dini ve bilimsel inançları yaşamlarının temelini oluşturanların çoğu düşündükleri şeyden kökten farklı olan önümüzdeki gerçekleri kabul etmekten ziyade ölmeyi seçecekler. Eski sistemde zengin olanlar, yeni sistemlerin ahlaki ve ruhsal bütünlüğe sahip bilgili yöneticilerin yönetiminde dürüst ve yumuşak bir şekilde işleyeceğini bilmeden önce bırakacakları küresel ekonomi çöktüğü zaman her şeylerini kaybetmekten korkuyor olabilirler.

 16. Kitlesel göç olmayacaktır, ancak daha çok yıl boyunca öncekinden daha çok sayıda insan ölecektir ve onların arasında, muhtemelen ailenizden, dostlarınızdan, meslektaşlarınızdan ya da komşularınızdan birileri olabilir. Eğer özellikle sizin sevdiklerinizse, dördüncü boyuttan beşinci boyuta doğru yükseliş yolunuz boyunca, gezegende ve Nirvana’da olan ruhlar arasında keyifli fiziksel buluşmalar olacağını bilerek rahat olun.

 17. Bunun üzerine, gezegen üzerindeki karanlığın şimdiden itibaren bir yıl içinde gitmiş olacağına güvene vermeye dönüyoruz: hala dünya üzerinde olan ve daha sonra ışık dolu olacak insanlar, barış ve karşılıklı saygı içinde bütünleşmiş olacaklar ve yaşam doğayla uyum içinde olacak.

 18. Bizim evrensel aile üyelerimizin gezegende ve gezegen dışındaki desteği dramatik değişikliklerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılan diğer faktördür. Onların teknolojileri ile İlluminati’nin gizli tuttuğu şeylerin kendi hesabınıza ortaya çıkması tüm kirlilik türlerini azaltacak; çevresel yenilenmeye hız verecek; bol miktarda besin üretecek; hastalıklara son verecek; iklimi küresel olarak ılımlılaştıracak; yeni enerji, taşımacılık bina materyalleri ve şifa türlerini başlatacaktır. Bu faydaların hiçbiri bu yıl içinde zirveye erişmeyecek –Altın Çağda yaşadığınızda, bilinçlilik ve yaratma yeteneklerini genişletmeye devam edeceksiniz- ancak bu gün ile Aralığın sonu arasında, bu önceden bahsedilen alanlardaki ilerlemeler sizi hayretler içinde bırakacak.

 19. İlluminati’nin kontrolünün kale duvarı uzun zamandır ABD’de olduğu için, bu ülkede meydana gelen ekonomik ve politik önemi olan her şey dünyanın kalanı için de öneme sahiptir. Tüm ülkelerdeki insanlar bu hükümetin İran ve Kuzey Kore ile ilgili ne yapacağını konuşmaktadırlar. Öyle ki, biz daha sert bir söylem bekleyebileceğinizi, ancak silahlı çatışmada artış olmayacağını söylüyoruz.

 20. Cumhuriyetçi parti içinde; partinin adayının kim olacağı, başkanlık seçimini kimin kazanacağı ve aradan geçen zamanda ülkenin ekonomisinde ne olacağı konusunda belirginleşen şeye de güçlü bir ilgi vardır. Kasım ayında, ABD’deki mevcut politik senaryo kasırgada bir toz zerresi kadar önemli olacaktır ve ekonomi küresel olarak dengelenecektir.

 21. Bazıları Barack Obama’nın yüksek mevkilerdeki biz ve diğer habercilerin kendisiyle konuştuğu, yüksek derecede gelişmiş bir ışık varlığı olduğundan şüphe duyarlar ve İlluminati’nin ayak izini takip ediyor olarak algılanır. Söylediğimiz şeyin gerçek olduğunu kendiniz göreceksiniz, ancak onun dünyadaki rolü olağanüstü derecede önemli olduğu için, İlluminati’nin ajandasına karşı onun pozisyonu hakkında konuşmamız gerekiyor.

 22. İlki, annem kaygı verici-çınlayan savunma yetki tezkeresi hakkında önemli endişeleri ifade eden insanlardan gelen e-maillere boğulduğu halde, biz bu soruna da işaret etmeliyiz. Obama tezkereyi imzalamıştır, ancak onu desteklediği için değil, eğer uygulanırsa, etkisinin çok uzun sürmeyeceğini bildiği için imzalamıştır.

 23. Karanlığın amacına alet olan herhangi bir ülkede tüm uygulamaya geçmiş ve önerilmiş olan kanunların bozulmuş olacağını çeşitli mesajlarda dile getirdik. Haksız ve onur kırıcı tüm kanunları, düzenlemeleri ve politikaları hükümsüz kılma ve tüm zararlı sistemleri ve uygulamaları sona erdirme Dünya’nın Altın Çağı için aydınlık yolun bütünleşik yönleridir.

 24. Şimdi daha sonraki bir zamanda, Obama İlluminati’nin Rockefeller grubu içindeki iki fraksiyon/hizipten birindeki bazı bireylerin güvenilir desteğine sahiptir. Burada bazı arka planı vermek gerekirse, “Aydınlanmış” ya da “Işıklanmış” anlamına gelen İlluminati adı 18. Yüzyılın sonuna kadar gider, Ancak karanlık, antik dönemdeki köklerine sahip olan orijinal üyelerden esinlenmiştir. Avrupalıların küçük bir zümresi hak ettiklerini hissettikleri adı kedilerine verdi ve zamanla İlluminati sonraki üyelerin gizlice girdiği ya da biçimlendiği bambaşka örgütlerin ya da grupların şemsiye adı oldu.

 25. İlluminati’nin kitleler üzerinde üstünlük pozisyonunu kazanma niyetine göre, kendi uzantılarını “Yeni Dünya” ya doğru genişletmişlerdir. Avrupa’daki üyeleri Rothshild grubu ve kolonilerde olanlar da Rockefeller grubu olarak tanınmışlardır. İki grup ülkelere ekonomik ve politik olarak hâkim olmak için birlikte çalışmıştır ve ABD Britanya’dan bağımsızlığını kazandıktan sonra yalnızca birkaç on yıl içinde, İlluminati yeni oluşan hükümet içinde kesin bir tutunma noktası kazanmıştır. O ülkenin “sessiz hükümeti” olduktan itibaren, hiçbir başkan üyeleri olmamıştır, ancak olanlar da çok güçlü Kongreleri bile kontrol etmişlerdir.

 26. Ego, açgözlülük ve en tepede olma arzusu iki grubun bağlılığını bozmuştur, her ikisi de dünyaya hâkim olma amacını izlemeye devam etmişlerdir ve bu ortak arayış egemenlik için kanlı savaşlara yol açmıştır. Bu iki grup arasındaki çatlağa neden olan bu özellikler, açık olarak her bir grup içindeki iç çatışmayı yaratmıştır. Bu grupların karşıt fraksiyonları içindeki hâkimiyet için mücadele ve husumetle sonuçlanmıştır ve fraksiyonlar içinde iç çatışma başladığı zaman, daha küçük birimlere ayrılmışlardır.

 27. Gerek grupların fraksiyonları ve gerekse fraksiyonlar içindeki birimlere parçalanma, Atlantik Okyanusunun doğuşunda ve batısında yönetim merkezlerine sahiptir, dünyanın her yerinde çalışırlar ve İlluminati adı hepsine uygulanır. Kendilerini bu adı vermezler, başlı başına bir üye listesi yoktur ve onların tek anlaşma noktası, ne pahasına olursa olsun, dünyayı yönetme yetkisidir.

 28. Daha da ileri gidersek, Rockefeller fraksiyonunun alt birimlerinden biri Hillary Clinton’ı ABD başkanı yaptırmak için tayin edilmişti. Doğal olarak, diğer birim karşıttı, ve kamunun tercihi olma potansiyeliyle görüşlerini ifade ederken, Obama’nın en iyisi olduğuna karar vermişlerdi. Evet, seçimler 200 yıldır az ya da çok yönlendirildi, ancak Rockefeller kampında çatlak oluştuktan sonra, her iki fraksiyon ve onların sonraki alt birimleri de dalavere çevirmede bir maharete sahipti. 2004 yılındaki seçimlerde Üst Mahkeme George W. Bush’un zaferini ilan ettiği zamanki çığlıklardan sonra, verenlerde adayların popülerliği 2007’nin ana seçiminde bir değerlendirmeydi –insanlar seslerinin ve oylarının hesaba katıldığına inanmaya geri dönmeliydiler.

 29. Arkasında İlluminati’nin gücü olmadan, Obama başkan olarak, seçime ilk temel adım olan Demokrat Parti’nin adayı olmak için çıkamazdı ve bu Dünya’nın Altın Çağının usta planlayıcılarınca biliniyordu. Barack Obama olarak vücut bulan ruh, yıllardır ona sahip çıkan ruhlar ve Dünyanın yükseliş sürecine katılmak için haykıran sizler de bunu biliyordunuz, ancak hiç kimse hatırlamaz.

 30. Dünya’ya ışığın yayılmasının kolektif bilinçliliği ve ruhsal arınmayı yükselttiği bilinir. Bu insanların savaşlara, haksızlıklara, dolandırıcılığa, yolsuzluğa, yoksulluğa ve diktatörlüğe, İlluminati tarafından desteklenen ya da işlenen, sürekli kılınan her şeye son vermeye odaklanmalarını hızlandırır.

 31. Eğer, doğrusal zaman yalnızca Dünyada olmak yerine Evrende üstün gelmişse, önceden bilinenlerin hiçbiri mevcut değildi ve ayrıntılı planlananların hiçbiri meydana gelmedi. Süreçte, geçmiş, şimdi ve gelecek ŞİMDİ’dir ve tüm yaşam zamanları eşanlı olarak meydana gelmektedir, evrendeki en yüksek konsey master planı yapar ve Dünya’nın Altın Çağı için zemini hazırlar.

 32. Plan bu ülkede Obama’nın liderliği almasını gerektirir ve üçüncü boyutun bu son aşaması esnasında engelleme olmaksızın, geniş kapsamlı reformları başlatır. Bunun yerine, o hem İlluminati’nin fraksiyonlarıyla, hem de onların alt birimleriyle uğraşmak zorunda kalmıştır. Ana seçimi kazandıktan ve onun destekçileri ciddi anlaşmazlıkların meydana geldiği ajandayı tamamlamaya hazırlandıktan sonra, bu doğruydu. Ofisindeki ilk günüden önce, onun adaylığına karşı çıkan herkes, onu seçmiş olan herkes ve Cumhuriyetçi Partiyi kontrol edenler ona son düşman olarak baktı. Partinin aday göstermesine talip olanların mantrası –Obama’yı bir kerelik başkan yapan- İlluminati’den kaynaklandı.

 33. Obama ailesi Kutsanmış ışık koruyucusuyla (Christed light protection) çevrelenir ve çeşitli suikastlar Barack’ı başarısız kılmaya çabalar. Böylece, Kongredeki İlluminati üyeleri ve rüşvetle, ölüm tehditleriyle ya da şantajla kontrol edenler onunla canlarını dişine takarak mücadele ederler; o bu ülke için bazı reformları hayal etti ve dünya lime lime oldu ve bazıları gün ışığı göremedi.

 34. Yanlış giden şey neydi? Niçin evrendeki en yüksek konsey bunun olduğunu bilemedi? Muazzam sayıdaki ruhlar üçüncü boyut karmasını tamamladıkları, güçleri tarafından tutsak edildikleri, karanlığın içinde sarmalandıkları ve kendi ruh düzeyindeki anlaşmalarını onurlandırmayı reddettikleri için, İlluminati’nin zirvesi konseyin “karanlık” rollerini oynadıktan sonra ışığın güçlerine geri döneceklerine güvendiği yüksek derecede evrim geçirmiş ruhlardı. Onların derinlere kök salmış olan küresel ağı sökülmüş olmasına rağmen, ABD Kongresi onların etkilerinin saklanmaya devam ettiği birkaç gizli hücreden birisidir.

 35. Biz tüm ruhları koşulsuz bir şekilde seviyoruz ve hiçbirini yargılamıyoruz ve dünyanızı kullanmak için politik olmayan bir tavırdayız. Çünkü doğal olarak, politik olarak bölücü olan sorunların konuşulması kolay değildir, ancak biz konuşmak zorundayız. Bununla birlikte, şayet bunların şeytan olarak düşündüğünüz şeyler aracılığıyla olduğunu değil de, bunların hepsi sahnenin arkasında insanları kontrol edenlerden ya da bedenleri yönetmede karanlığa meyilli olan bireylerden kaynaklandığını belirtirsek, daha yüksek boyutlarda Dünyaya fiziksel olarak eşlik etmek için bilişsel ve ruhsal olarak hazırlanmanıza yardım edebilir miyiz?

 36. Dünyanızın niçin yolsuzluğun ve düzenbazlığın ve katliamların yuvası olduğunu, niçin dünyanın ölüme yakın bir noktaya eriştiğini ve yardım istediğini, niçin diğer uygarlıkların onu kurtarmak için geldiğini, niçin Altın Çağın planlandığını bilmeniz gerekiyor. Bunların hepsinin nedeni olduğunuz yerde olmanızdır!

 37. Bizim sevgili erkek ve kız kardeşlerimiz, gerçekler ve değişiklikler süratle geliyor olacağı zaman, bu dinamik yıla aşırı heyecanla bakın. Görünmeyen yardımcılarla çevrilisiniz ve evrenin her yerinden diğer ışıklı ruhlar sizi sevgi ve saygı yağdırmaktadırlar –bu evrende daha önce var olan herhangi bir şey, hiçbir zaman sizin birlikte yarattığınız dünya kadar önemli olmamıştır!

______________________________________

SEVGİ ve BARIŞ

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Eposta: suzy@matthewbooks.com
Çeviri: BDostShare |