Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Himmelsvandraren - May 31, 2011

Himmelsvandraren - May 31, 2011

Hälsningar från Federationen:

Vi kommer med viktiga nyheter åt er idag. Vi önskar att aktivera meddelandet vi skickade till er för länge sedan. När de flesta av världen ljusarbetare var mycket yngre än de är idag så fick det ett meddelande nedladdat i en form som ikoniska bilder, som de visste var av speciell vikt för dem även om de inte visste varför. Detta meddelande tolkades av de flesta av er som en lång rörledning, liknande en oljeledning, med många ventiler som kontrollerades av hjul som stängde av eller öppnade flödet. Bilden var att vara redo för att göra er beskärda del genom att vrida det rätta hjulet precis vid rätt tid och synkroniserat med alla andra hjul som vrids längs med hela ledningen, så att flödet var jämnt och smidigt. En del av er tolkade denna ikoniska bild annorlunda, men meddelandet var det samma. En del av er har glömt bort meddelandet, så vi påminner er nu att vakna upp under dessa sista ögonblick innan avslöjandeprocessen startar och för in en virvelvind av aktiviteter som till slut kommer att leda till upplyftningen.

Förvänta er ett flertal uppvisningar av hundratals lysande klot typ av visning i många olika städer runt om i Europa och Nord- och Sydamerika under de närmaste veckorna. Vi testar ett flertal visningsmönster som vi ämnar använda efter ett ”hårt” avslöjande och detta är i preparation för detta.

Vi har observerat HAARP användandet av Illuminati och uttalar våra varningar att sådana medvetna missanvändningar som har pågått och är planerade inte längre kommer att tolereras. Mid-West i USA måste lämnas i fred från dessa attacker, och ytterligare användning, även under en täckmantel av ”testning”, är inte längre ett alternativ.

Vi har åter öppnat våra diskussioner i våra egna råd om våra egna avslöjanden till er av foton och videos av våra olika arter, men återigen så har ingen consensus uppnåtts. Vi kommer att fortsätta att driva fram en sådan resolution då vi anser att det är en tvingande nödvändighet för hela processen.

Vi uppskattar mycket era tankar och känslor av kärlek som strålar mot oss och är mäkta imponerade av er förmåga att förbli optimistiska med tanke på de situationer som gör sig gällande för er på en daglig basis. Var snälla och vet att vi är med er vid dessa ögonblick. Fortsätt att le och älska, och ha alltid medlidande, då dessa kommer att tvinga dem med ringare intentioner bort från er.

Var i frid.


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Himmelsvandraren,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge