Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Himmelsvandraren - May 28, 2011

Himmelsvandraren - May 28, 2011

Hälsningar från Federationen:

Vi önskar att prata direkt med er om ett antal ”mjuka” Avslöjandefrisläpp som nu händer från er värld, särskilt då det gäller video bilder av olika ET arter. Vi kan inte uttala oss om alla av dem, men det finns en del som i sanning är bilder av andra arter. Vi tror att detta är nästa nivå av avslöjanden som är planerade av era regeringar, då de ser det som nödvändigt för er att vänja er vid dessa bilder. Det är en del av den planerade exponeringen av vår närvaro på er värld. Medan en del av oss ser ut som ni är andra mycket annorlunda i utseende, och denna preparation måste äga rum så att ni kan nå en nivå av avslappning om hur vi ser ut.

Vi har i själva verket diskuterat inom våra egna råd om att skicka er våra egna bilder av denna anledning. Vi har inte än nått någon riktig consensus även om vi har uppfattningen att sådana bilder skulle hjälpa er en hel del i detta avseende. Nu är Avslöjanden står närmare än någonsin så kan det fortfarande hända.

Det flesta tror att de kan acceptera vårt utseende när de ser våra olika former, men även de som är bäst förberedda kan fortfarande hoppa till när de ser hur några av våra arter ser ut. Denna preparation är då ett nödvändigt steg i processen och ett steg som ni kan acceptera som ett tecken på att Avslöjandena står nära. Vi tror att dessa bilder kommer i framtiden att fortsätta att visas upp i er media utan ett ord om varifrån de kommer, då ni blir mer och mer bekanta med olika former.

Ni har blivit genetiskt utformade för länge sedan med en tendens mot xenofobi. Det är en del av ert genetiska uppsättning och något vi har tagit i beaktning i Avslöjande processen. Medan vi uppmuntrar er villighet att se oss som vi verkligen är, så inser vi att ni kommer att ha en biologisk tendens att hoppa till, så att säga, när det gäller vissa av våra arter. Se inte ned på varandra på grund av denna reaktion. Se det istället för vad det är. Vet att när vi kommer, så kommer vi att agera med yttersta diplomati för era känslor och förutfattade meningar.

Vi närmar oss nu och det är dags att preparera i enlighet med det. Se dessa tecken runt omkring er för vad de är. Er nivå av uppspänning är direkt relaterad till den nivå av sanning som ni känner i ert hjärta. Använd detta som ert slutliga filter för att guida er i dessa frågor. Var fulla av glädje för vad som kommer.

Var i frid.


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Himmelsvandraren,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge