Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Himmelsvandraren - May 24, 2011

Himmelsvandraren - May 24, 2011

Vi har ofta varit frestade att avslöja alla hemliga förhandlingar som pågår, både för att avancera avslöjandena och förhindra de som skulle orsaka er skada, en diskretion är ett bättre värde, som de säger, och vi har ine och kommer inte att dela med oss av sådan information då vi ser det som nödvändigt för att avancera vår sak.

Då vi kan kommer vi dock att tillåta en titt på vad som händer bakom scenen, så att ni kan få en bättre förståelse av vad som händer där. Till exempel, det finns de bland er en maktelit som inte är vilka de förefaller att vara, trots ett normalt uppförande. De arbetar outtröttligt för avslöjandena och allt som det signalerar för framtiden av mänskligheten.

För er som är av denna sort, sätt ihop pusselbitarna själva. Se till vem vid de högsta nivåerna av er världs regeringar som för närvarande har möten med högsta företagsledare under förklädnad att utveckla affärer i dessa länder. Mycket mer händer bakom scenen än bara en diskussion om vem som får de bästa handelsvillkoren. Det finns möten som är planerade, för det mesta, mellan stora företag och regeringar för att diskutera tidsplaneringen och implikationerna av avslöjanden för er planet. Vi ger er en ledtråd: se på var stora företag som utför kontrakt till regeringar och var deras representanter befinner sig i världen just nu.

I allmänhet så talar ledare av regeringar med stora företag på detta sätt av ett antal anledningar, men viktigast av allt därför de kontrollerar regeringarna idag. Av samma betydelse är det faktum att regeringar har identifierat den globala finansiella businessen som varande den som mest påverkas av avslöjandena, så det är av kritisk vikt att förbereda på den nivån. Ni är redan medvetna om de religiösa implikationerna av avslöjandena och de förberedelser dessa organisationer redan har gjort.

Gör inga misstag. Stora företag är medvetna om dessa utvecklingar och har börjat sina egna program för avslöjanden. Det är inte alla företagsledare i världen som är undersåtar till Illuminati. En del är upplysta. Se hur de börjar skicka ut information i sina egna företag och ni kan själva se sambanden. Det är en sak att berätta för er och en helt annan sak för er att upptäcka sanningen själva. Vi visar er bara den rätta riktningen.

Titta upp och säg hej och så kommer vi att nicka i er riktning med kärlek och energi för alla att dela. Var glada, optimistiska och uppspända. Ni förtjänar alla dessa känslor.

Var i fred.


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Himmelsvandraren,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge