Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > En Ny Kanaliserar Är Född!

En Ny Kanaliserar Är Född!

Den 12 maj fick vi ett mejl från någon som sa att han hade skrivit ned en text. Han visste inte var den kom ifrån, men hade känt sig ”kallad” att skriva ned det och skicka det till oss. Det är inte ovanligt att vi får kanaliserade meddelanden från andra än de vi redan publicerar. I vanliga fall har de redan en lång erfarenhet med att kanalisera och med sin egen websida, och söker enbart en bredare publik att dela sina meddelanden med. Vi förstår detta, men vi har helt enkel inte utrymme och kapacitet är publicera och översätta allt detta material.

Denna kanaliserare var dock annorlunda. Han sa att det var den första texten som han någonsin tagit emot och han tyckte inte om det. Han hade ”inte för avsikt att vara någon annans typograf, vare sig mänsklig eller utomjordisk” och han ville inte ha sitt namn publicerat, även om vi trodde att det var äkta. Vi tittade på det, och fick uppfattningen att det absolut kunde vara genuint. Precis som de flesta av våra besökare har vi enbart våra hjärtan (samt erfarenheten att ha läst många meddelanden) för att urskilja de meddelanden som i sanning kommer från godhjärtade varelser från de som kommer från astrala skojare eller författarens egen fantasi. För att vara säkra så frågade vår grundläggare och inspiratör, Luisa, Suzy Ward och Hatonn om det. Suzy svarade detta meddelande gick bra med henne och Hatonn beskrev meddelandet som ”rent”.

Vår skribent tvekade fortfarande, men uppenbarligen så gjorde inte hans högre kontakter det, för under de efterföljande dagarna så kom det tre nya meddelanden. Då vi kände en stor samhörighet med andra kanaliserade meddelanden, till exempel de från SaLuSa, och då dessa meddelanden innehöll en del nytt som är mycket upplyftande så bestämde vi oss för att börja publicera dem på våra egna sajter och bloggar, för så länge som de kommer.

Vi känner till kanaliserarens namn, men han har ett ”rykte att bevara” i hans reguljära liv och är inte intresserad av publicitet. Luisa bestämde att kalla honom
”Himmelsvandraren” Här är de fyra första meddelandena, med början vid slutet på sidan.


Himmelsvandraren, 21 maj, 2011

Hälsningar från Federationen:

Det är många som idag pratar om en ”hänryckning” som skall äga rum i er värld. Så blir det inte. Men se inte ned på eller förakta de som lägger fram denna syn. De är bara felinformerade. Våra Kära Ljusarbetare, det finns i själva verket de som skulle se på er på samma sätt på grund av de meddelanden som ni lägger fram för att hjälpa andra. Se detta istället för vad det är. Dessa själar kan inte hjälpa att de känner samma energier som flödar in i er värld som ni kan. De tolkar dem bara enligt sin ideologiska ram.

Vet att saker och ting rör sig snabbt nu. Katastrofen som var förväntad att införas av de mörka tjänarna har undanröjts. Förnuftet har segrat, i viss utsträckning. De tror nu att lämna planeten är deras enda flyktväg, för rättvisan blir snabb när processen väl sätter igång. De är som ett bortskämt barn som till sist inte kan få det som han vill. De vill hellre implodera än att ta förnuftet till fånga.

Vi förstår att vissa hemliga förhandlingar har ägt rum på senare tid, där ledare av ett flertal av era utvecklade länder har diskuterat det bästa sättet för att göra uttalandena. De har diskuterat ett gemensamt uttalande, liknande era toppmöten och konferenser som äger rum då och då mellan era nationer. De har också diskuterat att tillsätta en nation för att tala för alla, och förbigå Förenta Nationerna och dess auktoritet, trots att denna enhet skulle bäst agera i den mänskliga rasens intresse. Denna brist på en gemensam uppfattning om vad som skall göras har stoppat deras framfart. Men de vet att tiden är knapp, och det förefaller att en av era nationers ledare verkligen kommer att gå framåt för att ta det första steget med eller utan en välsignelse från de andra.

En naturkatastrof kommer snart att äga rum, med en ringa effekt, som en del kommer att skylla på de mörka krafterna, men så är inte fallet. Det är Gaia som gör förskjutningar för att preparera för vad som är oundvikligt. Även er mor, vid detta stadium, gör sitt bästa för att minimera chocken för er, så mycket älskar hon alla som bor på henne.

Var i fred


Himmelsvandraren, 20 maj, 2011

Hälsningar från Federationen:

Vi så förtjusta att vi kan fortsätta dessa uppdateringar. Som vi har förklarat så är allt redo för Avslöjandena från er sida. Era olika regeringar kommer snart att agera på detta. Alla förväntar sig att Amerikanarna kommer att leda vägen, men vi ser att deras President kommer att förhala frågan, men rädsla för fysisk hämnd för hans uttalanden och att i själva verket så kommer en av ”Tredjevärlden länderna” att leda vägen i detta avseende, snabbt följt av Västländerna som kommer att påstå att Avslöjandena var deras egen idé.

Vi har likväl observerat er företagsvärld och de har blivit informerade om denna utveckling. De har diskuterat på de högsta nivåerna i deras organisationer på vilka sätt de kan dra nytta av detta uttalande. De har inte, och kan inte, förstå Upplyftningsprocessen och hur det kommer att förändra, för alltid, det sättet på vilket ni opererar. De förstår det bara från en vinst mentalitet, så de inför snabbt planer för att adoptera denna nya teknologi i deras affärsmodeller. På kort sikt kommer de att dra nytta av dessa förändringar. När vi sedan tar vår rättmätiga plats som er Familj och då ni bjuds in att bli Kosmiska Medborgare, så kommer dock bilden att bli annorlunda, för vi kommer att introducera dessa förändringar, via kunskap och teknologi, som er affärsvärld inte kommer att kunna hantera. De kan i själva verket inte ens preparera för dessa utvecklingar.

Vi ser hur detta snabbt mognar fram, och det förefaller att ett stort uttalande kommer innan slutet av juni månad. Medan det inte kommer att skaka jorden så kommer detta uttalande att bana vägen för de scenarion vi har preparerat för Avslöjanden och till sist Upplyftningen. Nationen som väljer detta uttalande först kommer att leda Mänskligheten in i framtiden, då vi kommer att se till att deras mod belönas, så att säga. Ingen nation kommer dock medvetet att lämnas på efterkälken. Vi förutser, som en av konsekvenserna av Avslöjandena, att det blir en gradvis nedbrytning av nationella gränser till förmån för en mänsklig ras. Ta bara inte fel dock, då detta inte kommer att uppnås snabbt. Även Upplyftningen måste assimileras med tiden – något på den nivån.

Alla de planer som vi har pratat om kommer då att sättas i rörelse, inkluderande utdelandet av fonder för att stabilisera världsekonomin och för den Internationella Domstolen att skipa rättvisa inför alla dessa som har förbrutit sig mot den mänskliga rasen. Som ni har sett så har ett ”mjukt” Avslöjande redan varit igång under en viss tid. Medan detta uppmuntras av oss så är det er regerings sak att välja vad, hur och när detta avslöjas för er på detta sätt. Men detta kommer inte att vara nödvändigt mycket längre då det ”hårda” Avslöjandet, som är planerat av era egna regeringar är långt framskridit.

Var positiv i allt ni gör. Skicka er kärlek till alla i världen och vet att ni snart kommer att kallas för att bli Kosmiska Varelser. Vi är inte era gudar, utan era bröder och systrar.

Var i fred


Himmelsvandraren, 18 maj, 2011

Hälsningar från Federationen:

Låt idag vara en dag av glädje i era länder. Formaliteterna för Avslöjandena har avslutats och vi väntar nu på slutordet. Processen för Avslöjanden väljs av era regeringar i enlighet med deras egen agenda, men den kan inte bli försenad på något sätt. Vi har låtit era individuella regeringar välja tidpunkten för Avslöjanden och det sättet på vilket det levereras, då vi sätter i era händer det sättet på vilket och tidpunkten vid vilken ni ges sanningen.

NI kan på det sättet som ett folk hantera era känslomässiga, mentala och psykiska reaktioner till nyheterna. Inte förrän då kan vi öppet bekräfta vad era regeringar har avslöjat.

Gör inga misstag. Detta Avslöjande är en livsomskakande händelse. Det kommer i sig självt att förändra allt som ni som ett folk och som en kultur någonsin har varit. Medan saker och ting kan förefalla att vara desamma under dagarna och veckorna efter denna händelse så kommer allt att radikalt förändras. Detta var huvudanledningen till att vi inte kunde ta oss an Illuminatis illdåd under så lång tid. Men vårt mandat kommer från en mycket högre källa nu. Avtalen är nu signerade, och ni så att säga är redo för fyrverkeriet. Det är i högsta grad en spännande tid. Vi har dock en viss bävan eftersom vi är väl medvetna om att det finns de bland er som bara har blek aning om deras egen upplyftning. Vi har förtroende att ni som ett folk kommer att föra varandra framåt till ett nytt medvetande. Då Avslöjandena kommer att göra precis detta för er. Upplyftningen är en pågående process och Avslöjandena är det första större steget för att föra er framåt.

Avtalen innehåller en paragraf för världsdomstol att skipa rättvisa för de som deltog i illdåden under Illuminati. Ni kommer att bli förnöjsamt överraskade utav snabbheten med vilken denna klausul genomdrivs, då det finns många som söker rättvisa. Ni kommer också att bli positivt berörda av hur ni som ett folk kommer att reagera med medlidande och barmhärtighet för de som har förorättat er, trots ert långa lidande. Detta är ett tecken på ert förhöjda medvetande, och vi har tagit denna förhöjning med i beräkningen när vi bestämmer hur rättvisa bästa skipas på er värld. Bara de med högst vishet bland er, och inte de som söker blind rättvisa och hämnd, kommer att leda denna process. Det kommer att förefalla mycket naturligt.

Bra gjort! Ni har till slut kommit till vägskälet för er mänskliga existens. Rädsla är en illusion. I sanning, allt kommer att avslöjas.

Var i fred.


Himmelsvandraren, 12 maj, 2011

Hälsningar från Federationen:

Vi har valt denna nya kanaliserare för att införa en annan vinkel på informationen som för närvarande tas emot på er planet angående de kommande händelserna, vilket inkluderar avslöjanden och Upplyftning.

Vi är en liten grupp inom den Galaktiska Federationen som nyligen har tillåtits att uttrycka vår uppfattning om dessa händelser. När vi säger liten så vill vi säga att detta är relativt. Vår grupp representerar en faktion av Federationen som innefattar många planeter.

Vi vill prisa alla varelser av ljuset för deras arbete upp till denna punkt. Om ni bara visste hur nära ni står till mognandet av våra gemensamma planer, så skulle ni dansa runt omkring på gatorna. Vi bidrar med vår röst efter medhåll från Hatton och efter noggrann beaktning av om det skulle vare er till nytta om ytterligare röster kommer igen från vår.

Vi har valt ett nytt medium, obekant för tillfället, som vi kan lita på levererar meddelandena med självförtroende och förmåga.

Tiden har kommit. Tiden är nu. Ni har ett gammalt ordspråk som säger, ”De som inte är del av lösningen är del av problemet”. Använd det som en guide i dessa avseenden. Det hela kommer nu att göra en sådan framfart att ingen kraft kan stoppa det. Det är gudomligt förordnat. Vi är i sanning ärade att vara en del av hela detta Projekt.

Er väg kan inte påbörjas förrän Avslöjandena är uppnådda. Detta är nu ett avgörande för alla framtida händelser och det första fasta beviset som ni kommer att ha för att vad vi har sagt till er genom dessa diskussioner och genom dessa olika källor är sant. Avslöjandena står nära. Vi vill inte ”sätta moroten på pinnen” längre. Det är här nu. De vid makten känner till denna sanning och de mörka tjänarna är rädda för friheten som denna sanning kommer att avslöja för hela mänskligheten. Det är i sanning en avgörande händelse.

Det är därför som det har tagit så lång tid och varit så svårt att koordinera. Tänk er mardrömmen med att koordinera händelserna som ledde till er D-dag invasion. Multiplicera detta med en exponentiell faktor så får ni en idé om vad vi hanterar från vår sida. Mycket av vad som bestämmer era mänskliga reaktioner, känslor, kulturella fördomar, den oberäkneliga mänskliga karaktären, har samtliga tagits med i vår beräkning. En del av det har tolkats för oss, som ni skulle använda er av en tolk för att förstå ett annat språk. Ja, trots vårt teknologiska avancerande så har även vi problem att ibland förstå oss på det mänskliga sinnet. Dessa faktorer har försenat denna händelse och förskjutet det mer och mer.

Vi har dock våra ”orders” också. Vi har blivit tillsagda, så att säga, att påskynda avslöjandena. Kabalen kommer antingen att avgå eller bli överkörd. I vilket fall som helst så kommer de ställas inför rätta. Ni kan vara övertygade, att i denna fråga så kommer vår teknologi att avslöja sanningar i era domstolar, som är obestridliga. Vi kan spela upp konversationer som gjordes vid hemliga uppgörelser utav Illuminati som kommer att döma varje aktör, liten eller stor, för deras brott mot mänskligheten. Detta är denna grupps ansvar efter Avslöjandena. Lita på att alla förhandlingar har blivit dokumenterade och rättvisa kommer att råda.

Var snälla och gör er redo nu. Tiden är i högsta grad kort och Avslöjandena kommer, först från era egna regeringar, som vi har planerat, och sedan genom ert eget handlande. Vi står redo att tjäna er, med ära. Vi är så stolta att ni snart kommer att bli kosmiska medborgare och våra systrar och bröder.

Var i fred.


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Wanderer of the Skies,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge