Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Himmelsvandraren - June 13, 2011

Himmelsvandraren - June 13, 2011

Hälsningar från Federationen:

Vi sänder återigen vårt meddelande till Illuminati för att uppmana dem att omvärdera sin position i denna fråga och ta reson och komma till Ljuset. Vi ber att de bland Illuminati som önskar göra så bryter sig ur fållan och för sig mot Avslöjandena, för hela mänsklighetens skull, även för deras egen skull. Vi säger igen att dessa handlingar kommer utan tvivel att fungera som lindrande då det rättvisa skall skipas i världens domstolar för alla de överträdelser som har gjorts mot ert folk. Det är ytterst viktigt att ni utför era skyldigheter till er egen ras och tar ett steg tillbaka från vansinnet för att möta upphöjningen. Ni kommer inte att ångra en sådan handling och ni har vår välsignelse när ni så gör. Era handlingar, små som ni kan tro att de är i det stora hela, kommer att ha en enorm effekt på allt.

Vi är aldrig långt borta från allt som händer på er värld och vi har helt klart observerat de senaste mötena bland er så kallade Bilderbergare. De är helt medvetna om det likaså. De observerar ert internet precis som ni gör, men till skillnad från kritikerna så vet de varifrån denna information kommer. Vi kommer att förbli tysta då det gäller de olika diskussionerna som hölls vid dessa möten och ta en attityd av ”vänta och se” gentemot deras förslag om hur dessa frågor skall hanteras. Vårt erbjudande om Medlidande, Förbarmande och Kärlek finns för alltid på bordet. Deras handlingar kommer att styra slutresultatet, men möjligheternas fönster stängs snabbt.

Stå redo för vad ni har så länge förberett er för. Vi vet att dessa ord kan förefalla nötta och det har säkerligen tagit lång tid, men ni kommer att se hur ett litet avslöjande kan få sådana djupgående konsekvenser för er. Dessa konsekvenser är vad som har orsakat alla dessa förseningar då varje element måste tas hänsyn till i den större planen. Handlingen i sig själv förefaller enkel – en världsledare talar till hans eller hennes nation och ett oåterkalleligt uttalande görs om vår existens. Men efter ett sådant uttalande kommer avslöjanden om sanningar som kommer att sprida sig som vågor från en droppe av vatten i en liten sjö, men med ihållande intensitet.

Vi omger er med Kärlek och Ljus, då ni samlar upp de energierna ni snart kommer att behöva för att lära upp massorna om vår ankomst. Ha för evigt öppna hjärtan, stå stark och rakt emot motgångar, håll alltid Kärlek och Medlidande för varandra då dessa kommer att leda er till sanningen.

Var i frid.


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Himmelsvandraren,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge