Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Himmelsvandraren - June 15, 2011

Himmelsvandraren - June 15, 2011

Hälsningar från Federationen:

Detta är i sanning spännande tider. Mycket händer just nu som är en del av utvecklandet av Avslöjandeprocessen. Det har börjat. Vi finner oss själva helt häpna inför Illuminati’s reaktion till deras förståelse att tiden nu absolut har anlänt. De vet inte vilken panikknapp de skall trycka på först. De famlar för att finna sätt att gömma sina spår, gömma sina brott, och finna en position i den värld som de tror kommer att existera efter Avslöjanden och Uttalanden. Vi menar inte att vi förnöjer oss själva på någons bekostnad på grund av deras svårigheter. Vi påpekar enbart att vi observerar dessa handlingar och kan säga er att de är lönlösa. Det är bättre att komma över till Ljuset, ge er själva till Kärlek, och hitta er väg.

I talande stund finns det aktiviteter på gång för den utlösande händelsen att infalla. Vi är i sanning uppspända på vår sida för att allt förefaller att peka i riktningen av Avslöjanden vid denna tid. Men vi inte kan säga i vilken riktning som ni kan förvänta er att höra de första salvorna av eld från frihetsgevären, så ni kan förvänta er att det inte blir någon tvekan i era sinnen att vi har orkestrerat sådana händelser.

Förutom alla de planerade händelserna som kommer att sprida sig från den första salvan av avslöjanden så står vi redo att införa Världsdomstolen för att uppnå rättvisa mot de som har skadat er. Det finns planerade platser för dessa Domstolar och det kan dröja en tid innan vid kan få allt på plats för att dessa tribuner skall operera. Illuminati kommer dock inte fara någonstans inom en närstående tid, och vår teknologi kommer att kunna finna dem och ställa dem inför rätta oberoende av hur mycket tid som förlöper.

Under veckorna och månaderna efter Avslöjandena så kan ni förvänta er fri rörelse av alla människor runt om i världen utan behov av era antika enheter. Detta betyder turism på en massiv skala, då alla nu kommer att har tillgång till upptäckandet av den egna rasen, utan att nämna de av er Galaktiska Familj, som aldrig tidigare. Ni kommer att finna, till er glädje, att ni inte är alls olika från varandra. Var och en har samma drömmar, samma önskningar och samma mål och ni kan utbyta idéer och spendera tid med varandra som aldrig tidigare. Detta är bara några av de saker som väntar på er i Världen efter Avslöjandena.

Att uppleva ren Glädje, tillåta er själva friheten att känna spänningen av det kommande ögonblicket, och dela er Kärlek med alla era medmänniskor.

Var i frid.


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Himmelsvandraren,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge