Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Himmelsvandraren - July 6, 2011

Himmelsvandraren - July 6, 2011

Hälsningar från Federationen:

Vägen mot avslöjanden har varit en lång och arbetsam väg, full med motgångar och besvikelser för alla som är involverade. Vi kan känna er besvikelse då det också är vår besvikelse likväl. Precis så desperat som ni vill ha Avslöjandena så vill vi knyta kontakt med er på ett personligt plan så att vi kan dela de saker som vi kan ge till varandra i Kärlek och förståelse. I detta avseende måste ni förbli lika alerta som någonsin, då tiden har kommit så mycket närmare än ni kan tänka er.

Illuminati aktiviteterna minskar då fler och fler av deras undersåtar hoppar av från den vägen och mot det goda istället. Vi ser det största motståndet till denna förändring kommande ifrån de bland Illuminati som kontrollerar de underjordiska baserna spridda runt om i världen. De har levt i mer eller mindre en skyddad värld under många år, och har blivit alltmer bortkopplade från er på ytan och alltmer djärva i sitt tänkande att de är oövervinnliga. Det är med denna grupp som vi har de största svårigheterna. De som kontrollerar era pengar på ytan har en bättre kapacitet för att resonera och har visat detta nyligen då mer och mer eftergifter har gjorts till planen för Avslöjandena.

En ny våg av energi har nyligen nedkommit i er värld och orsakat smärre episoder av oro och rastlöshet hos er. Detta är ytterligare ett steg mot Upplyftningen som är en del av den Gudomliga Planen.

Er nyhetsmedia fortsätter att avleda er uppmärksamhet från de mycket underbara och ibland problematiska nyheterna runt om er värld, som är förbundna med våra meddelanden om Avslöjanden och Upplyftning. Det blir mer uppenbart för dem som börjar vakna upp. Det kommer inte att pågå i evighet, och ni kommer att se att då tiden närmar sig för Avslöjandena så kommer uppmärksamheten att fokuseras på relevanta frågor, till allas förvåning. Det kommer att vara en bland många tecken på att Avslöjandena äger rum. Det kommer att hända och vi kommer att glädjas när det sker.

För närvarande får ni fortsätta att fokusera er Kärlek och Intention på de som har makten att göra det och det kommer att påskynda processen som kommer att ge maximal säkerhet åt alla när Avslöjandena äger rum. När vi är förvissade om att vi har nått en sådan nivå så kommer det att utlöses handlingarna. Det är vår brinnande förhoppning att era ledare gör det först för att visa er villighet som ett folk att bli Kosmiska Medborgare.

Var i frid.


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Himmelsvandraren,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge