Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - May 31, 2011

May 31, 2011

4 Batz, 9 Pax, 7 Ik

Dratzo! Vi är tillbaka! Mycket faller på plats på er värld och våra Jordallierade och våra kusiner från Agartha är nästan redo att sätta igång sina mycket efterlängtade processer mot den mörka kabalen. De avtal som undertecknades för ett par veckor sedan har börjat bära frukt. De Jordallierades europeiska juridiska team har avslutat de dokument som skall användas som grund för att ersätta ett antal mer betydelsefulla regeringar. Bland dessa dokument ingår de lagliga handlingarna för att störta den illegala amerikanska företagsstaten. Vi kan också rapportera att den organisation som ska ersätta det nuvarande globala finansiella systemet i hemlighet håller på med att inrätta huvudkontor i Europa, Asien och Amerika. Beträffande övrig utveckling: de personer som ska tvinga de gamla regeringarna att ge upp intar nu sina tilldelade arbetsplatser och vi placerar våra skepp och vår personal som stöd för dem. Våra kontaktpersoner finns där för att visa vårt fulla stöd för de här förändringarna, vilka är ett förspel till det fulla Avslöjandet. Avslöjandet (Disclosure) är den mest monumentala händelsen i den moderna Jordens historia. Det är denna vattendelande handling som över en natt kommer att göra slut på det mörkas till synes oövervinnerliga makt!

Avslöjandet ger oss möjlighet att inleda en direkt dialog med er. Hitintills har kontakten varit begränsad till kontakt via tre "mjuka" områden: det första innebar årtionden av hemlig samverkan med flera världsregeringar, som till största delen mera hade karaktären av enkelt informationsutbyte. Dessa kontakter utvecklades först nyligen till möten som omfattade många nationer och privat inbjudna mäktiga personer. Dessa mini-konferenser resulterade i att vi lyckades få medgivanden, som har fått våra Jordallierades allmänna förfaringssätt att gå framåt. Det andra strategiområdet var målinriktade möten med utvalda privatpersoner, möten som i många fall gynnade vårt tillvägagångssätt och flyttade oss närmare första kontakt. Vi fick här också många nya "vänner" som hjälper oss med första kontakt. Det tredje området innefattar de budskap som vi ger er regelbundet för att hålla er informerade om framstegen i första kontakt. Nyligen har våra muntliga förhandlingar förstärkts genom mer bestämda gester från vårt försvarsteam. Detta för att visa att kontakt är nära och oundviklig.

En av de saker som vi redan från början stött på var den konstanta öppna fientligheten från era hemliga regeringar. Dessa hemliga organisationer äger anordningar såväl under jorden som i omlopp runt jorden, vilka utnyttjar hemlig teknologi för att ständigt besvära oss. Hittills har de här kringflackande "myggsvärmarna" inte varit mer än ett otyg, men på senare tid har vi, som en del av vår mer aktiva attityd, använt tvångsåtgärder för att inför kabalen betona vår beslutsamhet när det gäller diverse viktiga frågor. Denna mer aktiva policy har faktiskt framkallat fler tillmötesgåenden från det mörka angående nedrustning eller nedläggning av dessa anläggningar. Dessutom är det viktigt att dessa teknologier omedelbart avslöjas för er, eftersom de flesta av dessa apparater kan få en stimulerande och välgörande effekt på era ekonomier och särskilt på Gaia. Ni behöver lära er mer om Gaia än den näring ni matas med av er vetenskap och era media, lära er mer om bland annat de vetenskapliga och andliga uppgifter som hålls inom dessa hemliga anläggningar eftersom denna information innebär ett steg i er återförening med er familj i Agartha.

Välsignelser, Ni Kära! Vi är de Upphöjda Mästarna! Under de senaste veckorna har vi diskuterat förändringen av er verklighet. Vi talade om medvetet styre och de två saker som skapar detta: flytande gruppdynamik och de fyra heliga lagarna. Dessa kommer att presenteras för er av den Galaktiska Federationen och Agartha. Invånarna i Agartha är era kusiner som skildes från er av Atlantiderna och deras efterträdare, Anunnaki. Vårt heliga uppdrag är att återförena er med era andliga familjer, era rymdfamiljer och återföra er till fullt medvetande. Det här uppdraget är mycket nära att bli färdigt. Verksamhet är nu på gång som kommer att skapa ny styrelseform, sprida välstånd, och tillåta avslöjanden. Dessa händelser omfattar avslöjandet av ny teknik men även av Gaias sanna, verkliga historia och hennes många heliga hierarkier. Vid tidpunkten för den första masskontakten avser var och en av oss att träda fram och förmedla denna heliga historia för er.

Mot slutet av denna process, önskar vi dela med oss till er ett antal andliga begrepp som är viktiga. Ett av dessa handlar om er heliga "själskraft" och dess tillämpning. Var och en av er har en speciell helig kraft, som ni för länge sedan gav bort till det mörka. Den här kraften behöver nu återföras till er. Efter en mycket speciell ceremoni lyckades vi få fram ett sätt från det mörka för att få denna att återföras till er redan innan ni återfår ert fulla medvetande. Det kräver att ni använder det kommande sommarsolståndet som ett gudomligt manifesterande verktyg. Gaia öppnar upp sin högre, eller andliga, atmosfär, vilket ger dig möjlighet att i meditation länka dig till både denna högre atmosfär och till hennes andliga kärna. Gör detta under de sju dagar som föregår sommarsolståndet och de tre dagarna närmast efter. Kalla på oss, på Skaparen (Källan), och på din Gudomliga JAG ÄR- Närvaro för att komma samman och återförena dig med din heliga SjälsKraft. När den här perioden runt sommarsolståndet är avslutad kommer du ännu en gång att vara i besittning av det som gavs bort för så länge sedan.

Moder Jord fortsätter att förbereda sin yta inför sin nya skrud. Den yta som ni känner till har våldtagits och plundrats under årtusenden, och de två senaste århundradena har varit värst, eftersom en växande befolkning ökade missbruket till rekordnivå. Därför försäkrade vi oss om att alla de nya guldförvaringsplatserna placerades på eller intill större nätverkspunkter på ytan, eftersom dessa noder kan användas för att stabilisera och något litet reparera skadan. Den nuvarande förstörelsen på världens yta beror till stor del på Gaias behov av att balansera det mänskligheten så vårdslöst fått i obalans. Er vistelse och verksamhet på ytan är mitt uppe i ett stort kaos och vi har fört in mycket heligt Ljus i dessa världar för att minska det som skulle kunna hända om det inte sköttes ordentligt. Gaia vill stödja ert återvändande till fullt medvetande, och hon relaxerar sina spänningar endast som en varning och som en sporre till förändring.

Detta är stunden för transcendentala underverk och de är sända från Himlen! Vi har beskyddat Ljuset och dess heliga kunskap under årtusenden, och eftersom vår uppgift är att vara vägvisare för er har vi antytt den här visdomen alltsedan början på denna nuvarande era för ungefär 7000 år sedan. Vi lärde ut den här kunskapen till dem av er som var redo att ta emot den och sprida den till andra. Faktum är, att var och en av er har gjort sin del för att förflytta mänskligheten framåt mot detta härliga ögonblick, då våra gemensamma ansträngningar närmar sig en triumfartad manifestation. Gaia vet om detta och Älskar er för era vänliga tankar och handlingar som gör denna underbara tidsålder möjlig då mänskligheten återvänder till fullt medvetande. Gläd er över det faktum att en till synes ändlös tidsålder av mörker och okunnighet nu är över, och att den stora återföreningen med era andra sedan länge försvunna mänskliga familjer och med Himlen är här!

Idag uppdaterade vi er om utvecklingen, och de Upphöjda Mästarna återförde begreppet om er gudomliga SjälsKraft. Som alltid är den viktigaste faktorn Avslöjandet, vilket infaller när ni gjort er formellt medvetna om vår existens, och er verklighet plötsligt förändras, för evigt och till det bättre. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge