Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - June 7, 2011

June 7, 2011

11 Etznab, 16 Pax, 7 Ik

Dratzo! Vi är tillbaka! Vårt huvudsakliga fokus fortsätter att vara första kontakt, som föregås av fullt avslöjande. Våra samarbetsgrupper är nu upptagna med att ta ombord regeringarna i er värld, och vi har talat om för våra Jordallierade att det är dags att agera. För närvarande hjälper vi dem att få ett mellanstatligt övergångsfördrag undertecknat av mer än 140 nationer, och en speciell arbetsstyrka bestående av juridisk expertis och regeringsgrupper implementerar det här fördraget. För närvarande är dessutom en grupp högt uppsatta diplomater på ett snabbt globalt uppdrag för att lösa eventuella återstående oenigheter vad gäller villkoren i dessa dokument. Vi ämnar använda våra goda kanaler för att övertala och lirka med några inflytelserika oliktänkande om denna överenskommelse, eftersom det är viktigt att er verklighet förvandlas till det bättre, - nu. Avslöjandet (Disclosure) är viktigt. Det förändrar bokstavligt talat allting. Ert globala samhälle är på gränsen till kollaps och hålls igång av en liten privilegierad maktelit. Dessa Varelser håller mot alla odds nätt och jämnt era globala konstruktioner flytande. Vår uppgift är att kringgå detta vansinne och skapa en ny verklighet, som tillåter var och en av er att uppnå sin gudomliga potential.

Avslöjandet är den magiska katalysator som snabbt får den återstående kraften hos den mörka kabalen att vittra bort. Den påtryckning som vi utövar för att få ett Avslöjande till stånd låter våra Jordallierade gå vidare med de reformer som kommer att påbörja en helomvändning i ert samhälle. Tillkännagivanden som behandlar alla dessa ämnen är nära förestående. Vi övervakar även det mörkas många hemliga terrorvapen, eftersom det är avgörande att dessa fruktansvärda anordningar hålls i schack. Detta förhindrar inte att den karma som tidigare förvärvats av ert samhälle fortsätter att manifesteras i form av olika globala katastrofer, vilka ni dagligen kan följa i era nyhetssändningar. Detta är varningar till er från Gaia att bättra er och införa en politik som stödjer Moder Jord och låter bli att skada henne. Denna politik omfattar ett slut på meningslöst krigshets men också att släppa många nya, lämpliga teknologier fria. Vi är som alltid redo att bistå er, nu vid införandet av dessa uppfinningar. De gamla mörka lösningarna i er värld är över! Det är dags att presentera Ljusets möjligheter!

Himlen håller fast vid tidplanen för att förändra er verklighet och förbereda er kropp, sinne och Ande för fullt medvetande. Ett mål är att kontinuerligt höja grundfrekvensen hos er verklighet, vilket har fått som effekt att den nuvarande längden på varje dag omvandlats från de traditionella 24 timmarna till en 14-timmars dag. Detta förklarar den hektiska, pådrivande känslan många av er upplever. När nu er värld går framåt försöker det mörka sätta käppar i hjulet, trots det meningslösa med detta. De Jordallierades legala förberedelser är så gott som klara och fortfarande jagar de mörka förgäves någon form av mirakellösning. Det finns naturligtvis bara ett alternativ öppet för dem: kapitulera. De Uppstigna Mästarna förbereder sina allierade inför genomförandet av de åtgärder som lagts fast i de dokument som undertecknades i Europa även av flera andra större regeringar och som man, om än motvilligt, enats om. Dessa massiva maktöverföringar, tillsammans med en stor omfördelning av välståndet i ert samhälle, är det sista steget innan avslöjandet.

Välsignelser! Vi är de Upphöjda Mästarna! Vi kan rapportera att våra många medarbetare har avslutat de sista godkännandena av de avtal som reglerar vilka som ska ingå i de tillfälliga övergångsregeringarna. Dessa individer förbereder de tillkännagivanden som för alltid kommer att omvandla det sätt som er värld fungerar på. Ett primärt villkor är ett nytt sätt att samarbeta mellan nationer, och som inleds med ett omedelbart återvändande av utländska trupper till sina respektive hemländer. Vi har också för avsikt att visa oss för er och använda det tillfället till att sprida ett budskap om fred, Kärlek och universellt broderskap. Den här gången handlar det enbart om att förvandla det hat och den splittring som nu pinar världen till kärlek och ömsesidig acceptans. Denna blomstrande medkänsla kan lätt förändra det sätt som nationerna förhåller sig till varandra. Vi vill använda denna växande Kärlek och medvetenhet till att omvandla den starka och globala främlingsfientligheten till en medvetenhet som med glädje accepterar våra rymdfamiljer och våra andliga familjer.

Den pågående processen för att manifestera er nya verklighet är nästan klar. Vi flyttar dem som har valt att göra de första tillkännagivandena till säkra platser. På dessa platser finns de kommunikationslänkar som vaktas av våra allierade inom Galaktiska Federationen. Dessa platser valdes av två skäl: för det första, de är helt säkra, vilket är ytterst viktigt eftersom vi helt och fullt räknar med att mörkret ska iscensätta en sista uppsjö attacker för att störa regeringsförändringarna. För det andra, har vi bett att installationen av viktig ny regeringspersonal ska göras omedelbart i samband med de inledande tillkännagivandena. Detta har man kommit överens om och vi repeterar nu de aktuella installationerna. Vi är en smula oroade över ett antal större regeringar, och därför har den Galaktiska Federationen och var och en av oss förberett en del "speciella överraskningar" för de mörka kabalanhängarna och deras regeringshejdukar. Dessa överraskningar kommer att besegra de sista desperata dragen från deras sida.

Att skapa denna nya medvetna verklighet är vad Himlen förväntar sig av oss. Därför vakar vi över er allteftersom era fysiska kroppar förändras uppåt och Gaia förändrar er fysiska verklighet. De tidigare mörka egenheterna i er värld förändras oåterkalleligt och en ny era av Ljus manifesteras nu snabbt. Det mörka kan tydligt se tecknen i skyn, samtidigt som vår glädje stiger ju fler av er som vaknar inför våra budskap av Ljus, visdom och hopp. Himlen har samlat många själar från världar i den här galaxen och från andra världar utöver hela denna enorma Skapelse. Ni är alla här för att förankra er i en ny värld av medvetande hängiven Ljuset och för att uppfylla de heliga dekreten från Lord Surea och the Grand Seraphim av Aeon. Vi välsignar dagligen dessa uttrycksfulla LjusVäsen och deras mäktiga dekret. Gläds i Ljuset och alla dess mäktiga uttryck!

Medan er mörker-orienterade värld vacklar på gränsen till kollaps, manifesteras våra program för att få till stånd den Ljus-orienterade världen. Det mörka inser helt sin ödesdigra situation, men är fortfarande inte desto mindre obenägen att frigöra sig från sin blinda arrogans och släppa det som nu klart är en misslyckad satsning. Hela tiden fortsätter den Galaktiska Federationen och de Upphöjda Mästarna att erbjuda kabalerna möjlighet till nåd och rädda sig själva genom att omedelbart sända ut Avslöjandet över radio och Tv och verkställa sin avgång genom att erkänna det de har gjort under de gångna 200 åren. De kommer troligen inte att göra detta, eftersom de är starkt övertygade om att massornas ilska inte kan släckas så enkelt och är övertygade om att det enorma i deras brott bara kan sluta illa för dem. Vi tror annorlunda, och är redo att driva bort dem från makten.

Idag marscherar vi mot seger. En stor triumf görs möjlig genom flera händelser som skedde förra månaden. Det mörkas verklighet närmar sig kollaps, och det gudomliga ögonblicket har kommit för att presentera de första förändringarna. Låt oss vara beredda att glädja oss! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge