Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - November 30, 2010

November 30, 2010

4 Muluc, 7 Yaxk'in, 7 Ik

Dratzo! Vi kommer åter med mer att säga om vad som händer i er värld. Vid denna stund har en skugga lagt sig över den mörka kabalen. Plötsligt börjar dessa självgoda och överlägsna Varelser att inse att deras långa styre över er kommer till ett slut. En atmosfär av melankoli genomtränger deras väsen, och våra diplomater finner det svårt att ha samtal med de individer som har blivigt tillsatta av kabalen för att arbeta med oss angående logistiken för transfereringen av makt till övergångsregeringarna. Detta visar klart hur dessa före detta översittare ha blivit resignerad till deras kommande öde. Våra Jordliga allierade å andra sidan känner att deras hårt vunna seger nu verkligen är här. Denna insikt har satt spänst i benen och förhöjt stämningen, vilket gör deras synsätt och attityd mycket mer lättgörlig att arbeta med. Vi ser med spänning fram emot en del rad av förvånande förändringar i fråga om hur er värld fungerar. Det första på listan är naturligtvis välståndsleveranserna, vilket snabbt följs av ett plötsligt regeringsskifte, där den huvudsakliga katalysatorn är en stor ommöblering av den Amerikanska regeringen i Washington.

Regimskifte är inte lätt. Historiskt sätt så har sådana händelser åtföljts av krig, revolutioner eller en ruinerad ekonomi Många av dessa förhållanden skjuter nu i själva verket i höjden runt omkring i världen, och ni ser nu de flesta av världens ekonomier rusa mot en global nedsmältning, vilken kommer att påverka nationella valutor, nationell stabilitet, och även hållbarheten av nationella tillgångar. Dessa katastrofala händelser är den kumulativa effekten av oförskämda ämbetsbrott på högsta nivå, och skräckinjagande för alla som ser det globala självmord som er värld står på gränsen till. Våra allierade är helt fokuserade på att avsluta det preliminära av det som kan förhindra detta bistra scenario, och dessa nödvändigheter är redo att manifestera. Vi förväntar oss därför att ni blir trakterade med ytterst förvånande nyheter vilket ögonblick som helst. Vår förbindelsegrupp arbetar på vad vår egen del i dessa spännande aktiviteter kommer att bli, och vi kan inte nog understryka behovet av att de bland er som är mer än redo att ge er assistans till dessa festligheter att vara beredda för er livsviktiga roll i detta kosmiska spel.

Vad vi nu behöver göra är att se nämare på de händelser som står för dörren till er värld. Till att börja med så har vi observerat er världs globala militärer, och det inkluderar nära inspektion av både öppna och hemliga aspekter. Vi håller deras hemliga operationer under kontroll medan vi ser till att kärnvapenarsenalen förblir på en strikt icke redo status. Ett antal länder har indikerat och till och med hotat med möjligheten av dess användande i deras konfrontationsretorik mot varandra. Denna bestående hot driver oss till att förhindra användandet av dessa vapen eller att helt enkelt neutralisera dem. Dessa tillfälliga åtgärder demonstrerar för kabalisterna att vi menar vad vi har försökt att säga till dem under det senast decenniet. Kärnvapen är inte längre ett militärt alternativ, då de är allt för farliga för Gaia och för stabiliteten av er realitet och för de som omger er värld. Dessutom har vi kraftigt ökat vår press på er kabal att stå tillbaka. Dessa krav understryks av en serie av incidenter som har lett till många arresteringar av våra Jordliga allierade.

Då dess utvecklingar går framåt så blir regimskifte det oundvikliga resultatet. Den nuvarande Amerikanska regimen är väl medveten om var de kom ifrån. Amerikas historia efter inbördeskriget är full av händelser som drev henne allt djupare i de planer och tokigheter som kom från detta nu helt olagliga regerandet. Dessa inte särskilt välsmakande händelser har idag nått ett klimax med vad som nu händer. Vi ser med ytterlig förvåning hur de fräcka och ytterst skamlösa planerna för den avsiktliga förstörelsen utförd av finansiella företag och regeringar, som sedan har mage att paradera deras svek som ”att vara i folkets bästa intresse”! Det hela betyder ett enormt globalt nätverk av korruption vars pågående, om ända haltande, agenda har skapat den sorgliga soppa som till stor utsträckning gör vad som nu händer möjligt: en klar möjlighet att införa en serie av regimskiften över hela spelplanen. Dessa nya regeringar kan, som ett resultat av sönderfallandet av konstruktionen av denna mörka kabal, ärva en våg av folkligt stöd vilket de kommer att behöva.

Dessa övergångsregeringar kommer att påbörja processen att omstrukturera myndigheter och återföra regerandet till de jure status. När de så gör kan de omistliga rättigheterna för människan bli regeringarnas existensberättigande. Den hop av illegala lagstiftningar som har samlats under många årtionden kan börjas rullas tillbaka. Den ursprungliga påtänkta sanna karaktären av era nationella republiker och konstitutionella monarkier kan då återuppstå. Varje övergångsregering är fast besluten att göra det omöjligt för alla former av illegala handlingar från speciella intressegrupper att inte bestraffas, och kandidater för alla regeringspositioner behöver möta hårda krav innan de kan påtänkas för att uppta ett ämbete. Vi har bett våra kusiner Agarterna att hjälpa med dessa väsentliga aktiviteter, för att säkerställa den sanna intentionen av vad era förfäder från början hade föreslagit.

Framfarten mot frihet, suveränitet, och välstånd är ytterligt viktigt för vad som komma skall. Galaktiska samhällen är normalt resultatet av en kollektiv önskan att stöpa en ärevördig tradition baserad på att uppnå den sanna glädjen för en individ och att vidmakthålla vitaliteten av ett globalt samhälle. Varje medlem av ett sådant samhälle behöver känna sig hedrad och kollektivet behöver se till att det effektivt kan lösa alla problem på ett tillfredställande sätt för alla. Att uppleva effekten av dessa axiom ligger i hjärtat av vad vi kallar galaktiskt mänskligt samhälle. De förändringar som skall införas i er värld leder till det första steget på stegen mot detta mål. Vi har sett er i aktion och kan känna att ni längtar efter ett sätt för detta att hända. Våra Jordliga allierade är också medvetna om att vad som är planerat går långt bortom att enbart korrigera de många svagheter som handikappar era globala samhällen.

Transformeringen, fysisk och spirituell, som nu griper tag i er värld är ett förspel till en helt ny verklighet för er planet. Händelserna under de senaste decennierna kan ses som de frön som nu kommer fram som era nya övergångsregeringar och det nödvändiga utrensandet, vilket är en föregångare till en global serie av avslöjanden av vår existens ovanför er och våra egna förklaringar av anledningarna till första kontakt. Denna process kan minimera er rädsla och stimulera ett positivt intresse för vår närvaro och första kontakt uppdraget. I ett ända slag så kommer ni att hoppa framåt decennier även århundraden för att nå en punkt där er xenofobi kan tas upp på ett riktigt sätt, först av era regeringar och sedan av oss. När detta väl är omhändertaget så kan gå vidare till mer personliga frågor vilka berör er återgång till fullt medvetande och formandet av er stjärnnation.

Dessa enorma utvecklingar kommer att äga rum strax efter första kontakt. Er snabba återgång till fullt medvetande stöper om er rädsla till Kärlek och era bekymmer till ett glädjefullt längtande. Ni börjar se den stora bilden av Skapelsen. Ni börjar förstå er roll i utvecklandet av den Gudomliga Skapelsen. Ni får förmåga att uppfatta den oändliga logiken i Skaparens gudomliga plan, och det ger en nivå av glädje och inre tillfredställelse som ni för närvarande nästan aldrig upplever. Händelserna som nu kommer med ljusets hastighet är helt otroliga! Ert öde är att återgå till ett tillstånd av fysiska Änglar, och i den kapaciteten är ni medlarna mellan fysikalitet och Himlen. Ni är speciella sändebud från Himlen i denna värld, förtroligt givna Skaparens gudomliga tankar. Ni är mycket speciella Varelser av Ljuset, och Kärleken och Himlens nåd är er!

Idag fortsatte vi vår diskussion om vad som utvecklar sig i er värld. Dessa förändringar är nu redo att manifestera, och ert bidrag är att använda er kunskap och förmåga att assistera Himlen och den Galaktiska Federationen med att utföra en fullskalig första kontakt med er värld. Tiden för att celebrera har nu nått oss! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge