Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - November 23, 2010

November 23, 2010

7 Cauac, 17 Xul, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer åter med mer att diskutera med er! Runt omkring i världen börjar en enorm ekonomisk kollaps att visa sig. Många med kunskap säljer nu sina investeringar i världens aktie- och obligationsmarknader. Dessa välbärgade och inflytelserika investerare inser att deras likar som medlemmar i den mörka kabeln inte har någon utväg och står inför en bister och otrevlig framtid. Det nuvarande ekonomiska systemet fungerar nu mer eller mindre via konstgjord andning, men trots alla bevis för detta runt omkring dem så är kabalen fortfarande fast besluten att finna en lösning till denna allt värre situation. Deras allt mer desperate planer visar för dem hur världens förhållande verkligen är utan förhoppning och den ända utvägen är att acceptera det oundvikliga och tillåta Jordens allierades stora plan att manifestera helt fullt. Tråkigt nog så anser kabalen att det är det sista man vill göra. Men faktum kvarstår att detta är det sättet på vilket den ökande kalamiteten lätt kan lösas och tillåta ett säkert och ihållande välstånd för alla. Detta välstånd kommer dock att vara fritt från kabalisternas manipulation, och det skrämmer dem en hel del.

De nuvarande globala förhållandena visar vissa tecken till uppgång i olika länders nationella ekonomier, men dessa indikationer är i motsats till de underliggande förhållandena som fortsätter att bli värre. Kabalisterna vet hur sant detta är och deras senaste försöka att kontrollera både den öppna och hemliga globala reserven av guld är ett annat tecken på deras panik och bestörtning över vad som väntar dem. Det är beundransvärt hur våra Jordliga allierade har lyckats att behålla kontroll över det mesta av världens gömda guld och har också kunnat stoppa alla större transfereringar av guldtillgångar från globala centralbanker. Under tiden så står värdet av världens valutor på spel då Euron och dollarna står inför ytterligare devalveringar. Det är nu klart att eran av fiat pengar är nästan slut. Från varje hörn kommer rop på att återgå till en hårdvaluta, och de finansiärer som har en hemligt samarbete med våra Jordliga allierades planer leder denna ansträngning. Den förestående kollapsen av det monetära fiat systemet styrs av den samma övergripande fusk och bedrägeri som har karaktäriserat det globala bankväsendet alltsedan efter Andra Världskriget.

Det kan verkligen bli sagt att det är ett fall av ”hur fädernas brott slår mot sönerna”, som kan bevittnas genom de dagliga misslyckandena av kabalens många nyliga misslyckade knep. Vi observerar denna kabal då den slår fram och tillbaka som en fisk på torra land och försöker att få luft. Dessa kabalister har dock ändå en väg ut ur denna smärtsamma situation: fullt samarbete med våra Jordliga allierade! Det kanske skulle förvåna dem vad ett öppet och rättvist samarbete kunde uppnå. Deras rädsla för konsekvenserna om sanningen kommer ut kunde i själva verket bli mycket mindre allvarlig än vad de nu befarar. Dessutom så skulle ett hjärtligt delande av deras enorma förmögenheter kunna hjälpa dem att uppnå en grad av förbarmande, då detta drastiskt skulle kunna förändra hur de ses av samhället. Annunaki var mycket visa då de instruerade dem att förändra sina sätt och bli mer öppna mot nya synsätt. Eftersom ögonblicket för ett globalt delat välstånd har kommit så föreslår vi denna väg som ett sätt för kabalen att lösa en del av sina nuvarande svårigheter med våra Jordliga allierade.

Den nuvarande fokuseringen för vårt uppdrag av första kontakt är att bli förespråkare för förändringar. Det sättet på vilket er globala verklighet fungerar har nu nått sin begränsning i fråga om funktionsduglighet. Detta betyder att något måste förändras och det snabbt! Dessutom har vi de enorma förändringarna i medvetande som ni genomgår, specifikt med referens till er globala miljö, vilket nu mycket otillräckligt reflekterar framstegen med era inre förändringar. Ni borde vid det här laget bo i en helt annorlunda värld. Mörkrets Era har kommit till sitt slut och bytet till en ny Ljus baserad verklighet är nu på väg. Det är ledsamt att de mörka är så desperata att hålla sig fast vid sina gamla och kontrollerande sätt, och de är uppenbarligen fortfarande inte villiga att acceptera några nya och spännande perspektiv. Vishet bakom denna istadighet kan ifrågasättas, då kraften för förändringar är helt enkelt för stark för att kunnas stå emot mycket längre. En enorm serie av transformationer står framför dem och det är dags att släppa det som inte längre ens kan lappas ihop.

Under denna lilla tid som återstår för dem så behöver kabalen ägna sin fulla fokus på att komma fram med en detaljerad plan med vilken de kan närma sig våra Jordliga allierade i en sann anda av samarbete. En sådan förändring i attityd kan åstadkomma mirakel för dem. Våra Jordliga allierade ser anledningen till de kommande förändringarna som en helig uppgift som är inspirerad av Himlens förordnande. Och Himlen inspirerar förlåtande! För att låta detta blomma ut så behövs en atmosfär av Kärlek och samarbete att sättas upp. Men om det istället blir fortsatt motstånd så kan det förutspås ett mycket olyckligt slut för denna sista mörka kabal. Vi förstår spelen som deras före detta Anunnaki mästare satte på plats för alla dessa tusen år sedan, men nu är det dags för kabalen att tillbakavisa dessa spel genom att träda fram och berätta sanningen om de sista årtusendena. En sådan handling tillsammans med en attityd av fullt samarbete kan i stor utsträckning lindra deras öde. Denna möjlighet frösvinner snabbt och det är dags att följa vårt välmenande råd.

Moder Jord trappar upp hennes kampanj för att varna hennes befolkning på ytan att en stor serie av geologiska förändringar står redo att börja. Inledningen till detta tog formen av ett snabbt ökande av jordbävningar över 7.0 på Richter skalan. Dessa jordbävningar sker runt om hela planeten med målsättningen att göra hela hennes befolkning alert till hur viktigt det är att fullborda deras preliminära förändringar mot fullt medvetande och att förflytta sig till den Inre Jorden för att avsluta processen. Gaia ämnar återförena hennes inre och yttre världar och det skall göra i tre steg: det första steget var en serie av enorma jordskalv och vulkanutbrott mellan åren 1870 och 2000. Det andra steget, vilket nu pågår, är potentiellt katastrofalt för människor och Gaia ämnar genomföra det i faser. Lösningen för mänskligheten är att gå framåt och fullborda sitt införande till fullt medvetande.

Er planet är en levande Varelse under transformation, vilket ni alla är. Det huvudsakliga fordonet till er återgång till fullt medvetande är första kontakt. Vi kommer till er värld helt medvetna om detta heliga ansvar. För närvarande finns det en sista mäktig mörk grupp i er värld, vilken många gånger har blivit varnad av oss om vad dess pågående envishet kan leda till. De fortsätter ändå med sitt behov att klänga sig vid makten och att förneka er de förändringar som ni desperat behöver. Himlen har bett oss att föra bort alla återstående hinder för er återgång till fullt medvetande. Så, vad vi först gör är att göra det helt klart för dessa mörka tjänare att deras ända intelligenta alternativ nu är att gå på den breda vägen mot frihet för hela det globala samhället. Vi vill göra det mycket tydligt att ett misslyckande med att nu handla positivt kan leda till ödesdigra konsekvenser.

Första kontakt är en operation som vi är engagerade med att genomföra framgångsrikt. Vi tänker inte åka härifrån förrän ni är fullt medvetna och i en process att forma er nya stjärnnation. Agarterna är redo att assistera er och att göra gemensam sak med denna entusiasmerande uppgift. Återföreningen av den inre och yttre Jorden är början av processen för att återföra detta solsystem till dess ursprungliga energimönster. Vi är ivriga att se hur fullt kapabla ni är. När den första intergalaktiska konferensen hålls i er stjärnnation så kommer er unika potential att börja visa vad den står för. Detta löfte låg gömt djupt inom er medan ni genomgick ert äventyr i begränsat medvetande, och nu har tiden kommit för er att bli vad ni var skapade för.

Idag talade vi om våra bekymmer med de mörka kabalisterna och föreslog en väg för dem att i högsta grad lindra konsekvenserna som deras förräderi kommer att medföra. Vägen de nu väljer kan ge dem antingen ett värdefullt tillfälle till en ärevördig restitution eller omvänt, en bittert ånger som skapas av den rättvisa bestraffningen som deras svek medför. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge