Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - December 7, 2010

December 7, 2010

11 Cib, 14 Yaxk'in, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer åter för att berätta om en del intressanta utvecklingar! Vi arbetar nu med våra Jordliga allierade för att lägga det formella frisläppandet av leveranserna på plats. Vi har också satt upp den slutliga proceduren för att skifta från den nuvarande i praktiken företagsstyrda Amerikanska regimen till den nya övergångsregeringen. Det senare scenariot har blivit reviderat för att tillgodo se många bland de jordligt allierade som anser att en något annorlunda regeringsskifte är viktigt, som ett resultat av de slutliga diskussionerna med den mörka kabalen. Vi beaktar dessa utvecklingar inom ramen för våra första globala uttalanden, då dessa ändringar i sista minuten kan vara mycket mer tidskrävande än förväntat. Målsättningen med dessa sista diplomatiska utbyten är att stärka överenskommelserna för att se till att regeringsskiftet går smidigt och utan hinder. Dessa överenskommelser inkluderar många separata finansiella paket som också får en slutgiltig justering. En inledande period på fyra månader läggs till i banköverenskommelserna, vilka leder till uppbrytandet av världens största bank institutioner.

Dessa tillägg förändrar inte på något sätt vad som kommer att hända. Vad de representerar är ett behov att detta finansiella paket blir en sann indikator av de Jordligt allierades beslutsamhet att etablera ett universellt slagkraftigt finansiellt system baserat på en hårdvaluta. Den exakta logistiken för detta är något som den nya Presidenten och hans kabinett utförligt skall diskutera med det amerikanska folket och hela folket i världen. Det kommer att bli ett decentraliserat och regionalt system och kommer att delvis förlita sig på spridandet av välståndsfonderna som kommer att sättas i verket samma dag som övergångsregeringen tar över maktens tyglar. Den kritiska naturen av tidpunkten för detta kräver att vi gör vad som är nödvändigt för att se till att leveranserna sker som planerat, så vi har inlett en serie åtgärder med hjälp av vår teknologi och expertis av vår tekniska personal. Dessa kritiska fördelningar kommer därför, när det slutgiltiga godkännandet kommer från våra Jordliga allierade, att ske snabbt och lättvindigt av vår utvalda personal. Uppgiften får sin slutgiltiga utformning i talande stund. Drivkraften bakom allt detta är att avsluta dessa huvudsakliga uppgifter så snabbt som möjligt.

Första kontakt uppdraget har sin fulla uppgift att sätta upp globala regeringar som är kvalificerade att ta emot vår kontakt, även om vi redan har haft mycket kontakt med ett flertal stora och mindre regeringar runt omkring i er värld. Dessa diplomatiska åtaganden har givigt oss en full förståelse av hur er globala maktstruktur fungerar. Denna konstruktion har avlat regimer som är djupt inblandade i processen för att generar tillgångar för denna globala struktur, och den ända lösningen till vårt dilemma är att få till stånd fundamentala förändringar i själva basen av denna konstruktion. Med detta som målsättning har vi rekryterat mäktiga grupper och individer vilka är uppriktigt beslutade att införa ett helt nytt sätt att förena makt och tillgångar. Vår växande och ömsesidiga vänskap med dessa människor har resulterat i vad som kommer att hända, vilket gör att den mörka kabalen och deras envisa motstånd oväsentliga. Första kontaktuppdraget handlar om att återföra er till fullt medvetande, inte att blidka ett fåtal högmodiga och bortskämda individer. Detta mål gjordes mer svåruppnåeligt av uppdykandet av medlemmar av Ankara Alliansen.

Medlemmar av Orion Alliansen lyckades att uppnå en serie av formella relationer för att arbeta tillsammans med ett antal av era regeringar. Detta ledde till utbyte av teknologi och möjligheten att återfå ett antal skepp, tillsammans med dess personal, vilka hade kraschat på er värld. Dessa överenskommelser innehöll också träningsprogram i vilka medlemmar av er militär reste till andra världar för att upptäcka hur teleportation och resande i tiden fungerar. Därefter antogs ett antal uppdrag för att ändra på er historik gentemot Atlantis. Dessa uppdrag slutade alla med misslyckanden. Tidslinjen som ni nu följer har ändrats av Himlen och den gudomliga planen, och den kommer mycket snart att föra er till de stora förändringar som vi länge har talat om med er. Mörkrets oförmåga att ändra på denna tidslinje från Himlen är vad som först startade deras panik. Vid det här laget är kabalen helt medveten om att en positiv första kontakt med den Galaktiska Federationen är oundviklig och på väg.

Som vi har uttalat tidigare så är detta de sista ögonblicken av denna verklighet. Den blir nu gudomligt transformerad, tillsammans med er planet, ert solsystem och ni. Många aspekter av denna realitet kan nu ses förändras. Tecken på detta inkluderar den ganska underligga positionen som månen nu har i natthimlen och de många underliga perturbationer hos många stjärnor och närliggande världar. Detta är förebud om de enorma förändringar som varje del av er verklighet nu undergår, och vår roll är att vara en katalys för dessa förändringar. De förre detta medlemmarna i Ankara Alliansen som tidigare hade en relation med den mörka kabalen assisterar nu oss med förberedelserna för att utföra en framgångsrik första kontakt med er. Vet att detta är tidpunkten för när allt detta skall manifestera. En serie av häpnadsvärda händelser utvecklar sig framför er!

Dessa händelser sätter scenen för vad vi ämnar uppnå nästa år. Era nuvarande samhällen är skyldiga inför enbart de i praktiken existerande regimerna, vilka dirigeras av nyckfullheten av den mörka eliten som önskar att kontrollera er såsom tidigare. Dessa intentioner går tvärtemot förordnandet från Ljuset! Ljuset har därför sänt oss att omorganisera er värld och föra er in i fullt medvetande, och vi kan rapportera att den första delen av detta ansvarsområde genomförs nu. De ekonomiska och regeringsstrukturer som sattes upp utav den mörka kabalen vid slutet av Romariket har nu kommit till slutet av sin användbarhet som verktyg för att uttrycka sin makt. Mörkret vet detta och försöker förgäves att skapa lämpliga substitut. Dessa intriger ligger bakom allt som har hänt från början av detta århundrade och framåt, och som alla kan se, dessa försök har alla misslyckats.

Kabalens prövningar kommer inte att upphöra förrän den släpper makten, vilken de nu så uppenbart har förlorat. Vi har arbetat hårt med våra Jordligt allierade för att se till att denna övergång fortsätter att manifestera som Himlen har förordnat. Herre Surea har uttalat att dessa skall hända nu! Vi, i vår tur, har trappat upp vår obevekliga beslutsamhet att på rätt sätt lösa frågan om de mörka och deras undersåtar. En hel del osynliga förändringar pågår, och skapar stora uppbrott och tvekan i kabalens led. Ni behöver få leveranserna och en sann förändring i regeringsskicket. Detta händer på många nivåer, och den slutliga och mest dramatiska delen av denna transformation är redo att komma ut! Våra diplomatiska och förbindelsegrupper lyckas med att förbereda vägen för att detta skall kunna hända. Deras handlande gör det möjligt att en första serie av verkligt underbara uttalanden.

När detta är gjort kan vi formellt avsluta mörkandet av UFO fenomenen och börja uttala vår närvaro till er alla. Detta startar rusningen mot första kontakt. Er värld behöver brådskande dessa förändringar, då Gaia inte längre kan hålla er nuvarande verklighet samman. Hennes ända utväg är en serie av tilltagande naturliga katastrofer som kan sätta er existens som de primära innevånarna på ytan i farozonen. Dessutom så är mångfalden av liv som gör livet på er ytvärld möjlig på väg att utrotas. Under tidigare åldrar så använde sig Gaia av att ommöblera ytan, som den ni nu står inför, för att sätta tillbaka klockan och återställa den livsviktiga mångfalden. Ni är kritiska för vad hon tänker sig. Detta växande dilemma behöver en gudomlig intervention, och det är vi! Vi kommer för att ställa om er medvetandeklocka och förbereda er för era välbehövliga nya ansvarsområden.

Idag har vi uppdaterat er om en del viktiga punkter angående första kontakt. De välbehövliga händelserna som vi diskuterade är nu på gång och vi väntar på deras omedelbara avslutning tillsammans med möjligheten att rulla ut välståndsleveranserna och regimskiftena. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge