Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 30 augusti 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 30 augusti 2016

8 Batz, 15 Uo, 13 Caban

Selamat Jalwa! Den här världen befinner sig nu under stress. Avgörande konflikter utspelas överallt. Ljuset har lyckats få övertaget i alla dessa slutgiltiga tilldragelser. Det mörka kan tydligt se att dess sista strider bara kan sluta i nederlag. Dersa sista argument, som vänder sig mot det nya penningsystemet och det åtföljande finansiella systemet, har man i stort sett redan tagit beslut om. Även införandet av de nya valutorna har börjat. Man kan räkna med att många av er snart kommer att få viktig information som låter er ta den valuta som ni köpte för flera år sedan och byta ut dem mot enorma summor. Dessa är bara en del av ett sätt för att rivstarta de många efterlängtade valutaväxlingar som först utlovades för några år sedan. De största hindren kom från den amerikanska de facto regimen, som i hög grad fruktade resultaten av en sådan stor penningutväxlingar, gjorda av dem som aldrig tidigare fått en så omfattande rad enorma möjligheter. Hur som helst, vi står nu bara vid början, och detta på grund av de många förseningar som hindrat utsändningen av det som kallas "välståndsprogrammen." Detta faktum har förändrat den ursprungliga ordningsföljden något.

Välståndsprogrammen har länge varit knutna till det som nu kallas den nya NESARA-republiken. Det är denna enhet som det mörka fruktar kraftigt. Den ger makten till en juridisk enhet som har uppdraget att vända tillbaka den här regeringen till amerikansk konstitutionell auktoritet och få slut på alla de olagliga metoder som allvarligt förnedrade och degraderade dess valuta och minskade människors rättigheter. Detta nya tillfälliga styre (4 månader) ska rätta till allt detta och ge Amerika en civilrätt (common law), frihet och enormt välstånd. Det är denna nya regering som kommer att uppmuntra fred, samarbete och harmoni mellan nationer. Den ska också göra de första globala trevarna för att närma sig oss, vilket snabbt kommer att leda till ett fullt avslöjande om vår välvilliga existens. Det kommer att göra det möjligt för oss att tala till er offentligt om första kontakt och om hur vi, tillsammans, kan förflytta er alla mot fullt medvetande. Den här processen kommer att omfatta vårt mentorprogram och användandet av en levande KristallLjusKammare. Allt detta kommer att innefattas och förklaras i en rad viktiga föreläsningar av era Uppstigna Mästare!

Denna process, denna fastställda förändring innehåller en medvetandetillväxt (en andlig medvetenhet) som Himlen nu dagligen "strålar ned" till er. Ni behöver inse att det som för närvarande pågår är en del i en stor verklighetsförändring som helt och hållet får sin koreografi av Himlen. För närvarande bor ni på en dimensionellt delad värld. Den inre delen, känd för oss som Agartha, är en Inre Jordisk värld fylld med fullt medvetna Varelser som lever i en 5-dimensionell värld. Den andra delen är er verklighet på ytan, vilken är en 3-dimensionell värld som blev resultatet av vidriga experiment på Atlantis. Dessa experiment har hållit er i en verklighet med begränsat medvetande. Ni är avkomman från ett experiment som i stora drag haft sin verkan under de senaste tretton årtusendena. Detta ovanliga fenomen är tänkt att avslutas under de närmaste åren och vi finns här för att vara de utvalda instrumenten för att säkra dess framgång. Himlen har på allvar för avsikt att ta er tillbaka till fullt medvetande och förena den här världens dimensionella väsen. Denna handling kommer elegant att vända er tillbaka till era tidigare verkligheter.

Den nuvarande tidpunkten markerar slutet på den här tidsåldern och början på en ny, vilken skapats för er transformering till fullt medvetna Varelser. Den här processen har en flytande tidplan som anges av Himlen. Vi har full förståelse för hur frustrerande det är med den långa tid det tar. Återigen måste vi påminna er om att ni avslutar den här verkligheten genom att förändra den till en verklighet som utmärks av det som de flesta av er mycket väl kan kalla mirakler. Du och jag förändrar själva karaktären hos den här verkligheten. Ni kommer att lära er att skapa skepp som lätt och snabbt kan genomkorsa rymden och därmed resa från en värld till en annan. De här resorna kommer bara att ta några minuter och i grunden skingra de föreställningar som ni haft så länge. Använd de här tiderna till att återigen lära er om er sanna historia och om ert ursprung bland stjärnorna. Allteftersom ni blir mera medvetna kommer dessa verkligheter att bli era. Nyckeln till detta ligger i hur du själv tillåter dig att gå framåt. Det handlar helt och hållet om Ande och inte om det ni kallar materiella energier. Mer om detta senare!!!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Jag är en trött resenär som under de många århundradena och årtusendena som jag har vandrat, har sett både Ljuset och det mörka hos många Själar. Jag gick med långa steg runt på det här landet för att samla visdom och för att omfamna Ljuset. Himlen har gett mig en storslagen uppgift. Den uppgiften är att undervisa mänskligheten om Ljuset, och att avslöja det mörkas otaliga svek. De här resorna låter mig möta många värdiga män och kvinnor och att i en speciell strimma av Ljus enkelt förvandla dem till de underverk som de faktiskt är. För närvarande är ni verkligen de värdiga personer som är i behov av en gudomlig omvandling. Himlen har utformat en plan som jag och andra nu följer i förundran. Ni är på väg mot ett underbart öde. Denna väg beträdes fortfarande av många med mörka övertygelser, som verkligen har för avsikt att kasta er åt sidan. Var försiktiga med dessa personer och var utan tvekan medvetna om att Ljuset är här för att försäkra er att den här vägen troget leder till ett heligt slut.

Var starka och ignorera de fördömdas konstigheter. De som försöker bevara det här helvetet befinner sig i själva verket på gränsen till ett stort utrotande. Denna rad med förändringar kommer att föra er ansikte mot ansikte med ett antal dystra realiteter. Du är ett av Skaparens ringaktade barn. Genom en långvarig minnesförlust har ni förlorat er väg. Vi finns här för att återställa den väg som det mörka tvingade er att överge för så länge sedan. Tillbaka på den här vägen kommer ni att återigen upptäcka er mänskliga vänlighet och helighet, vilken det mörka täckt med uppdelning, splittring och bedrägeri. Ljuset kommer på det här sättet att göra det möjligt för dig att lära dig många okända saker om dig själv. Du är ett Väsen fyllt med Skaparens godhet. Det är vår uppgift att skrubba fram detta bakom århundraden av smuts vilket nu omger er. Så var på er vakt och lyssna noga på det vi kommer att säga!

Ljuset har länge skyddat dig, vilket hindrat det mörka från att släcka de särskilda essenser, som är ditt verkliga jag. Vårt uppdrag är att föra detta heliga kärl vidare och återigen fylla det med det som det är avsett att bära. Det här projektet fortskrider som planerat. Innerst inne frustrerar denna långa sekvens med viktiga samtal er något. Detta kan man naturligtvis förvänta sig. Ni har blivit varelser som, liksom det mörka, är fyllda med onödiga bekymmer. Detta är en av de saker som snart kommer att rensas bort från din Ljustäckta själ! Ni kommer att lära er gudomligt tålamod och upptäcka sanningar som ni lämnat bakom er när ni föll från det ohämmade gudomliga medvetandets heliga nåd. Detta heliga verktyg kommer återigen att presenteras för er. Var kloka och ta emot det som Himlen så nådigt ger er. Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi vår veckorapport om det som händer runt om i världen. En ny verklighet håller på att födas, vilken markeras av ett växande välstånd och nytt styre. Mycket gott som alla kan se visar sig nu överallt! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge