Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 23 augusti 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 23 augusti 2016

1 Chicchan, 8 Uo, 13 Caban

Dratzo! Stora framsteg görs nu. Bland de Äldre (the Elders) och de olika Kungliga grupperna finns det en stark och oförklarlig oro över att det mörka på något sätt hade fejkat sitt frånfälle. Detta har starkt färgat hur dessa mäktiga grupper ser på den här enorma överlåtelsen av pengar. Vår uppgift är att bevisa att dessa uppfattningar inte har någon grund. För närvarande fungerar vårt kraftfulla program för att med framgång motverka dessa ogrundade föreställningar. De Äldste ser tydligt att ett frisläppande av detta enorma lager med pengar inte på något sätt kan misslyckas. Även om det mörka kanske kan stjäla en del av de här pengarna, har vi möjlighet att snabbt ta tillbaka dem och arrestera alla inblandade. På grund av den här nu bevisade förmågan är de Äldste och de Kungliga äntligen redo att på nytt fastställa datumen för släppandet. Således känner vi djupt att den globala revalveringsprocessen (the global RV exchange) faktiskt kan förverkligas och därmed låta denna komplexa revalveringsprocess börja. De här kraftfulla valutaförändringarna kan sedan leda till distributionen av välståndspaketen och nya regeringar!

Så snart de nya pengarna släpps, kommer detta att föra fram en hel massa fonder som har legat på is under flera månader. Det här stoppet har hindrat släppandet av ett stort antal obligationer, humanitära fonder och andra liknande projekt. Vi förväntar oss att under de kommande veckorna ska alla dessa pengar som försenats av kinesiska och europeiska Äldre slutligen behandlas och distribueras till dem som länge utlovats dessa mycket speciella pengar. Ytterligare något under fullbordan är neutraliseringen av den mörka kabalens hantlangare inom de nuvarande korrupta regeringarna i den här världen. Vi är övertygade om att dessa beslut är slutgiltiga och kommer att låta världens många samhällen översvämmas med pengar vilka formellt hållits undan under åratal. De här pengarna kan snabbt göra det möjligt att påbörja ett antal viktiga projekt inom renhållning, vatten och bostäder. Er värld behöver också sluta upp med sitt långa beroende av Gaias naturresurser. Dessa projekt omfattar även en annan viktig sektor, nämligen att få slut på förstörelsen av naturliga ekosystem. Allt detta är naturligtvis bara början!

Detta påverkar mänskligheten på ett antal olika sätt. Stoppet förlänger skadliga strategier, skapade för att använda den här världens religiösa falanger till att skapa katastrofer. Det är dessa potentiella katastrofer som besvärar många och orsakar glädje bland skurkarna i den här världen. Så många möjligheter finns för närvarande. Er värld omvandlas nu snabbt och det är viktigt för penningflödet att det snabbt manifesteras. Äntligen är många beredda att avsluta det gamla och börja en säker marsch mot en ny global lösning. Vi ser att ert växande medvetande används på nya och underbara sätt. De gamla uppfattningarna utplånas och en ny verklighet börjar långsamt manifesteras. Det är i detta medvetandeskifte som vi finner hopp för era nya och ständigt växande verkligheter.

Våra medarbetare övervakar hela denna utveckling och vi är i ständig kontakt med de Uppstigna Mästarna och våra kusiner i Agartha. Deras gemensamma reflektioner är att ni växer i många olika riktningar. Det som verkligen behövs är en del klokt överinseende. Ni behöver upptäcka den historia som så lättvindigt förlorades genom Anunnakis och deras ondskefulla hantlangares handlingar. Den här processen är något som era Uppstigna Mästare först kommer att förmedla. Vi ska i ytterligare detalj komma in på dessa för närvarande för er dolda händelser. Detta gör vi via ett antal samtal mellan dig och din mentor. Inledningsvis använde Anunnaki avancerad teknologi och lät senare hantlangarna upprätthålla fruktan och kraft genom att utnyttja den där teknologin. Hela denna mängd med tidigare episoder i er historia behöver belysas i detalj. Vi har i vår ägo en historia som bäst berättas genom "tidsresor." Allt detta kan vara mycket förvirrande. Så var medvetna om att mycket återstår att berättas för er. Dessa sanna historier kommer att skapa förutsättningar för er återgång till fullt medvetande.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi är mycket nöjda med det som händer runt denna värld. Överallt börjar ett nytt växande medvetande bli en viktig faktor. Ni förflyttar er bortom det som det mörka lärt er, och ni önskar djupt skapa nya tankar och nya sätt. Med detta följer även de gamla uppfattningarna som fortsätter att hålla sig fast vid er som klister. Vi ber att ni använder era gemensamma åtaganden till att övervinna de här svårigheterna. Kom ihåg att skapa nya vägar och att använda era gemensamma erfarenheter till att uppnå fantastiska möjligheter. Nyckeln är er positivitet och era visioner. Dessa saker kan hjälpa er att uppnå de mål ni så starkt önskar. Så var modig och villig att ta genomförbara chanser. Ditt mod och din villighet kan få dig att uppnå stordåd!

Var och en av er växer på sitt eget unika sätt. Du behöver koncentrera dig på ditt bästa sätt att uppnå din högsta önskan. En av de saker som du behöver göra är att mentalt fokusera på hur du vill genomföra dina planer. Med andra ord, konstruera en "mind map". Den här planen kan visa dig, steg för steg, hur du bäst kan förverkliga din vision. Många av Mästarna gör detta hela tiden. Vi kan sedan använda dem som vägledare för att faktiskt genomföra det som krävs för att slutföra dessa välsignade planer. Allteftersom du blir skicklig i att arbeta med planer, kan du skapa och enkelt manifestera vad du än behöver, och observera hur flödet fungerar. Ett av de bästa sätten att göra detta är helt enkelt att bryta ner din idé i de nödvändiga stegen. Reflektera sedan över hur flödet i den här visionen fungerar. Resten kan vara lätt att göra!

All denna inre bearbetning är viktig för att få en bättre förståelse för hur du bäst kan uppnå det du vill. Den andra viktiga faktorn är helt enkelt att upptäcka hur du arbetar och kommunicerar med dig själv. Den här upptäckten om hur du går framåt är en nyckel till att framgångsrikt arbeta tillsammans med andra. I samtliga fall behöver du förbli positiv och se dina projekt såsom framgångsrika strävanden. En annan faktor är att förbli en stark del i det globala kollektivet. Det som håller på att utvecklas är i själva verket ett kollektivt åtagande. Det är er magnifika, positiva vision som tillsammans med våra ansträngningar gör det möjligt för er att lyckas. Många individer uppnår stora bedrifter tack vare det ni har gjort för att göra iordning planen för dem. Låt oss tacka er alla, och välsigna er för de energier som ni frivilligt har gett till dessa projekt för att omvandla Gaia och hennes folk. Hosianna! Hosianna!

Idag har vi fortsatt att ge er rapporter för att förklara det som händer runtom i världen. Alla dessa händelser har möjliggjorts genom ert positiva visualiserande. Tidpunkten för de här stora förändringarna är nu! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge