Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 6 september 2016


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 6 september 2016

3 Cauac, 2 Zip, 12 Caban

Många intressanta händelser sker nu. Den viktigaste är att de som har hand om leveransen av stora mängder humanitära fonder förbereder sig för att leverera dem. Denna omfattande globala överföring av fonder utlovar att skapa medel för att förändra hur den här världen fungerar. Många delar av det här klotet har undanhållits erforderliga möjligheter för att bygga upp välbehövliga vatten-och avloppssystem och moderna transportsystem. Med finansiell hjälp kan de nationer som det gamla finanssystemet antingen misskötte eller förnekade hjälp nu påbörja den komplicerade konstruktions-och utförandeprocessen. Dessa olika projekt kan snabbt ge även den mest primitiva regionen det nödvändiga vattnet, god sanitet och elektricitet, så att de kan bli moderna självförsörjande enheter i den här världen. Sedan kan man också föra in ett mera tidsenligt utbildningssystem. De här projekten ska garantera att varje del av den här världen är sammankopplad med det världsomspännande nätet, liksom även att alla kan få tillgång till de saker som anses vara en del av den här moderna världens självklarheter. Sålunda kommer dessa fonder, dessa pengar att få slut på nackdelarna med den tidigare finansiella verkligheten!

Allteftersom denna nya verklighet moderniserar den här världen utvidgas den också och bevarar mångfalden inom de ekologiska systemen. Under de sista två århundradena har en omfattande samling inhemsk flora och fauna skadats genom mänskligheten. Denna massförstörelse genomfördes tidigare antingen för att ta över regionens naturresurser eller i ”utvecklingens namn”. Det primära syftet för närvarande är att skifta och tillgodose sätt som ökar mänsklighetens levnadsstandard och bevara de ekosystem som är viktiga för att bevara djur och växtliv, träd och land som vi alla behöver för att växa och trivas. Dessa nyligen planerade återställande åtgärder ska få livets naturliga ordning att växa och frodas igen. Vi uppmuntras av det sätt, på vilket ni börjar överge gamla uppfattningar som fördömde existensen av så ädla verkligheter. De gamla ekonomiska tillvägagångssätten kommer att begravas i Ljuset av ett nytt växande välstånd. En annan faktor i allt detta är ert stadigt växande nya medvetande.

Ni börjar utveckla nya uppfattningar och avsikter vilka bokstavligen kommer att förändra ytan på det här underbara klotet. Gaia ser på det ni gör och ler. Ni för in ett härligt Ljus till varje del av den här globen. De som tidigare använde sina teknologier för att fylla denna glob med dödens innersta väsen ser nya teknologier föra tillbaka en Livgivande essens som verkligen är förvånande. Tills nyligen skrev grupper av era biologer ett flertal rapporter som vitt och brett pekade mot en global förintelse. Det finns nu en antydan om det motsatta, ett blomstrande Liv på den här världen. Detta beror till stor del på de uppfattningar ni tillägnat er om hur ni kan förändra det sätt som det globala samhället ser på sig själv. Ni ser hur lätt ni kan återställa den här världen när ni förändrar det sätt på vilket ni behandlar platser där era naturresurser finns. Därför håller ni på att upptäcka vitaliteten hos återhämtningen inom hela er världs olika ekosystem.

Medan ni fortsätter att titta på det som i första hand är nödvändigt för den här nya världen går ni på nytt igenom de där projekten som ni måste göra först. Ni sätter sålunda samman allt det som ni behöver för att bidra. Alla större projekt kommer att behandlas enligt varje regerings önskningar och fonderna kommer att tilldelas dem genom de Kungliga och Äldre i Öst och Väst. Ni kommer att inrikta er på de projekt som bygger upp alla era healingcentra och på de ansträngningar som era företag och visioner kräver. De här åtgärderna har godkänts i förväg och många av er kan förvänta er att få ta emot era första små biståndsfonder. Efter det kommer ni att få ta emot summor veckovis eller månadsvis, på det sätt ni så planerat till alla era underbara idéer. Alla dessa fonder kommer även att ge signal om att de länge efterlängtade välståndsfonderna kommer att ges ut. Dessa häpnadsväckande händelser kommer dessutom att tillåta att den nya NESARA-republiken deklareras av den nyutnämnde tillfällige presidenten. (ö.a. gäller USA)

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de gångna veckorna har frågorna kring fonddistributionsprogrammet lösts, det program som vi alla i välsignelse har arbetat fram. Praktiskt taget har alla dessa avbrott nu uppnått de utlovade fondfördelningarna och leveransstadierna. Detta betyder att vår gemensanna vision är framgångsrik. Det mörka har neutraliserats. Ljuset har äntligen triumferat. Uppgiften att nysta upp den här långa fördröjningsprocessen är avklarad. Vår avsikt är att använda våra förmågor till att garantera att en värld i välstånd etableras. Den första nyckeln till detta är de vitt utbredda välståndsprogrammen. Deras slutliga leverans ger tilltro till att ersätta ”företaget USA” (USA Inc) med det nya NESARA-styret. För att stödja genomförandet av detta kommer ett antal mycket viktiga allmänna tillkännagivanden. Den nya regeringen kommer att återställa Konstitutionen och vända tillbaka USA till en äkta civilrätt. Dessutom kommer den att göra styret mera livsdugligt genom att göra Kongressens verksamhet synlig för folket.

Er kollektiva visualisering och ert växande medvetande har gjort allt detta möjligt. Amerika kommer att återställas till det vi avsåg när det föddes. Den här proceduren kräver att ni ser på regerandet i ett annorlunda ljus. Ni behöver dagligen deltaga inom någon regeringsaspekt. Det mörka ville länge skapa en verklighet där den här möjligheten var omöjlig. NESARA tar bort denna från dem och ger den tillbaka till er. Använd den här tiden till att göra regerandet till en sann del av dig. Välsigna dagligen detta styrande och försäkra dig om att det är till gagn för var och en på sätt som möter ditt gillande. Detta innebär inte på något sätt någon form av dominans. Regerandet är meningen att vara ett redskap att ta till som sista utväg, och vars handlingar möter allas gillande! Kärnpunkten i detta är att upprätthålla friheten och samhällsnyttan i ens handling.

Under den här kommande tiden kommer ni att få ett välstånd som låter er uppnå era drömmar och ett styre som speglar er nya verklighet. Var hela tiden medveten om vad som sker runt omkring dig. Nyckeln till allt detta är fokusering och att förverkliga en vision som du har haft under lång tid. Himlen har alltid belönat dem som planerar att uppnå gott arbete och använder sin flit till att uppnå välsignelser från Himlen och från oss. Vi är evigt tacksamma för att ni växer i andlig potential och hjälper alla att uppnå sina mål. Vi tackar nådigt alla som förstår skönheten i det som Himlen lägger fram inför er. Denna nya gudomliga tid kommer att ge er välstånd, frihet och en förnyad känsla av ansvar. Med höjningen till fullt medvetande återförenar sig mänskligheten i glädje med sin vitt spridda familj från Ljuset! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsätter de rapporter som vi sänder ut veckovis. Äntligen befinner vi oss på själva randen till det som man i decennier har berättat för er. Använd den här stunden till att glädjas, fira och välkomna in denna nya tidsålder med frihet och överväldigande välstånd! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge