Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - March 30, 2010

March 30, 2010

5 Kan, 7 Mac, 5 Caban

Selamat Balik! Vi kommer åter med mer att diskutera med er! Många av våra Jordliga allierade har nyligen lagt märke vår effekt på den mörka kabalen. Vi driver dem till att ge upp och släppa de finansiella resurserna som de länge har eftertraktat. Att göra detta är ingen lätt sak. I vilket fall som helst så har vårt speciella lirkande blivit framgångsrikt! Var och en av våra utdragna sessioner med delar av kabalen har lärt oss hur mycket dessa invånare av mörkret påminner om deras tidigare kompanjoner i andra världar på avlägsna stjärnnationer. Vi sätter nu ihop en handbok med standard procedurer för att hjälpa de som tagit på sig denna uppgift. Vi har sett att när deras antal minskar blir de mörka mer mottagliga för våra olika krav. Vi ämnar se till att lägga ned denna gamla och ganska formidabla uppsättning av finansiella institutioner inom en kort framtid. Genom att bryta upp denna uppsättning av ihop bundna organisationer kan vi göra det möjligt att genomföra leveranserna inom den tidsram som har satts för oss utav vårt befälskommando för första kontakt. Övergångsregeringarna kan sedan installeras och er nya verklighet kan föras närmare sin manifestation.

Första kontakt kommer att introducera er till en ny värld som de flesta av er inte känner till hur ni skall fungera i. Vår uppgift är att använda vår expertis för att förbereda er inför vår ankomst och för era slutliga steg mot fullt medvetande. Vi skall inte behandlas respektlöst och inte heller som Gudar vilka skulle vara speciella själar som har förkroppsligat i en fysisk form. Som människor har vi liknade kroppsliga delar. Den ända skillnaden är att vi är större och fullt medvetna. Behandla oss som ni skulle behandla er favorit lärare eller en mycket älskad äldre släkting. Sådana människor är de som ni vänder er till för ledsagande, kunskap och lämplig vishet om livet. Vi ser er som havande en enorm potential som först måste tas fram och sedan manifesterad till fullhet. Vi ser detta i ert vardagsliv och vår dokumentation är full med sådana kommentarer. När ni uppnår fullt medvetande förflyttar ni er omedelbart från att vara en oslipad diamant till den färdiga polerade ädelstenen. Allt vad vi gör är att sätta scenen så att säga som behöver omge och omfatta vad ni skall bli.

Fullt medvetande är basen för den nuvarande kampen mellan Ljuset och mörkret på er värld. Mörkret har satt upp projekt överallt för att på något sätt hålla er i ert nuvarande tillstånd av minnesförlust. När ni blir mer medvetna kommer denna minnesförlust att avta. Ni ser då hur mörkret manipulerar er och hur ni kan börja motverka det. Mörkret skapade ett globalt psykiskt nätverk och dessutom skapades hemliga operationer för att förhindra er förflyttning mot fullt medvetande. Dessa försök har mer eller mindre misslyckats. Himlen och vi är engagerade i olika motåtgärder, vilka har förhindrat att dessa hemska planer har nått någon större grad av framgång. Medan vi har gjort detta har våra Jordliga allierade kommit inom en hårsmån från segern. De återstående uppgifterna tas upp av våra förbindelsegrupper. Dessa kvinnor och män förändrar sina uppdrag från att vara enbart rådgivande till en mer aktiv ställning. Våra inledande framgångar växer, som vi tidigare nämnde. Vår uppgift är att snabbt få er i en position där första kontakt är möjlig.

Vi nämner konstant första kontakt utav en kritisk anledning. Det förändrar helt enkelt allt på er värld. Miljön efter första kontakt är helt annorlunda än innan. Första kontakt ifrågasätter vad ni har blivit sagda om vilka ni är, var ni kom ifrån och vad er relation är till Moder Jord, och i själva verket hela skapelsen! I ett ända svep börjar ni att marschera mot att bli en galaktisk människa och bort från att vara en med begränsat medvetande. Ni börjar anamma koncept som tidigare var löjliga och som nu snabbt blir del av majoritetens tänkande. Detta stora hopp i trossystem är något som era hemliga mästare fruktar. Våra allierade vet detta och har arbetat i samspel med oss för att föra dessa skuggornas invånare in i Ljuset. Er resa behövs vara centrerad på er inombords tillväxt i medvetande och inte hur på hur ni skall överleva. I det senare tillståndet har ni sett er omkring för att föda er själva och ert växande samhälle. Det kommande välståndet är menat att förändra detta och tillåta er att helt och fullt vända er inombords.

När ni gör detta kan ni dagligen observera hur era före detta ledare av er värld kommer att hållas ansvariga av era nya övergångsregeringar. Dessa stora och komplexa rättegångar, såsom Nurnburg, kommer att klart att uttala vad som är kriminellt och icke tolererbart för världssamhället. Ni inträder i ett rike helt annorlunda från den ni nu innebor. Vår uppgift är att övervaka allt detta och försäkra att er värld är fri från den galenskap som har spökat i regeringshallar långt innan Nazi Tyskland föll. Alltför många har böjt sig för bekvämlighet, pengar och makt. Genom att göra så har var och en av dem lagt till sin bit till en realitet som tillät den nya företagsstaten att ta form och sprida sin ondska genom världen. Ingen nation kan helt klandras. Vad som kommer att bli annorlunda är att det gamla sätten kommer att bli otillgängliga. Inledningsvis så är vi här för att hjälpa med att etablera några nya etiska regler och skapa en atmosfär som i sanningen leder till ett nytt sätt.

Inkluderat i detta nya sätt är ert djupa ansvar mot Moder Jords ekosystem. Vad ni först behöver göra är att etablera er relation med henne. Detta betyder att ni behöver reversera en djup tro att ni är separat från henne. Moder Jord, med lite hjälp från gömd teknologi, innehar tillräckligt med vatten, mat och bostäder för alla. Detta kan uppnås utan i stort störa naturen. Nästa steg är att dra tillbaka er närvaro. Mänskliga fötter har stampat över hela Moder Jord. Detta kan till en början förefalla att vara någon slags motsatts, låt oss förklara. Er nuvarande teknologi påverkar naturen. Detta behöver tas om hand om. Ni kan då använda av era andra speciella teknologier som gör att ni kan upphöra med jordbruk, skogsindustri, gruvindustri och tillverkande industri.

När ni avlägsnar er ifrån hur era olika samhällen har sett ut under århundraden, kommer ni att anta nya typer av samhällen. Då välstånd snabbt sprids kommer nya institutioner att behövas formas. Dessa blir förstadier till ert nya galaktiska samhälle. Människor i denna galax gavs en gåva för millioner år sedan från Himlen. Detta är de fyra Samhällslagarna. Dessa heliga utsagor är basen för stjärnnationer och våra samhällen. Vi skall fullt dela med oss av dessa när ni börjar transformera era många olika samhällen. Dessa dokument är enkla och direkta. Det viktigaste är att gå inom er. Lär från er vishet utav ”Jag Är Här” och era gudomliga beskyddare. Låt detta heliga kompanjonskap expandera. Skapa tillsammans ett ”lag” vilkets unika ändamål är att lära er om vilka ni är och hur bäst ni kan tjäna Himlen i fysikalitet.

I det nuvarande är vi hängivna till att rensa ut mörkret från dessa olika hemliga lyor. Våra förbindelsegrupper har ett arbete att utföra och vår första uppgift är nästan slutförd. Mörkret förstår nu att de har kommit till slutet. Det finns lite kvar att göra. Vi arbetar med våra Jordliga allierade och de som delar en liknande vision. Vi inser helt hur viktigt det är att få det nya finansiella system och det nya välståndet på plats. Detta är steget som låter de olika övergångsregeringarna att ta makten. Ju snabbare vi uppnår detta desto bättre! Vår flotta är redo att genomföra en masslandning. Vi ämnar senarelägga detta tills att de nya regeringarna har tagit makten. Följaktligen tjänar det oss att se till att de nya regeringarna tar makten. Tiden närmar sig snabbt för att fira en stor seger för Ljuset!

Idag fortsatte vi vår diskussion om vad som händer på er värld. Många spännande händelser är redo att äga rum. Vår flotta och vår personal gör vad som är nödvändigt och tillåtet av Himlen. De slutliga stegen i denna storslagna serie av händelser är redo att manifestera och tillåta oss att utföra en global masslandning! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge