Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - March 23, 2010

March 23, 2010

11 Caban, 0 Mac, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer igen med mycket att säga om vad som händer i denna verklighet. För närvarande står Moder Jord redo att påbörja den andra rundan i det inledandet skedet till en enorm serie av Jordliga förändringar. Hon har begärt av oss att vi varnar er om detta och att sätta upp ett sätt för att ha våra Jordliga allierade att verkligen genomföra de regeringsskiftningar som länge har lovats till folket av denna värld. Nyckeln till det nuvarande dödläget är de större centralbankerna i er värld, särskilt den amerikanska centralbanken. Denna bank och dess större systrar har blivit det huvudsakliga hindret för de förändringar som länge har lovats er. I detta hänseende arbetar vi idogt med våra Jordliga allierade för att lösa frågan. Bankerna i er värld är mestadels skapelser av mäktiga individer och grupper som stödjer dem. Dessa grupper behöver upplösas och bli utbytta mot med mer godvilliga och hjälpsamma organisationer. Vi ämnar helt och hållet genomföra detta, med tanke på vad som inte har utvecklats under de senaste två veckorna. De nuvarande ögonblicken i er historia skall vara fulla av händelser, inte lama ursäkter för vad som inte har gjorts.

Vi omprövar nu begränsningarna för vår inblandning med våra Jordliga allierade. Det är nödvändigt att agera, men enbart på ett sätt som är i harmoni med vad Himlen förordar och vad våra Jordliga allierade är kapabla till. Poängen är att dessa nya regeringar behöver vara effektiva på egen hand. Vad ni står inför är ett förspel till vår masslandning. I enlighet med detta har vi i detalj instruerat våra Jordliga allierade vad prioriteterna är för dessa övergångsregeringar. För att främja dessa mål har vi satt ett stort antal förbindelsepersonal och Jordligt baserade individer från vår flotta och från Inre Jorden bland er. Denna personal är ämnad att framförallt agera som medspelare i vad våra Jordliga allierad hade bestämt inom sina egna led bör vara de första handlingarna av dessa övergångsregeringar. Vi sitter nu i möten med våra Jordliga allierade för att snabbt åtgärda vad som har försenat ett antal inledande handlingar. Tiden har kommit och gått för sådana handlingar. Vi sätter nu scenen för dramatiska handlingar som kan ändra vad det nu är som förhindrar ting från att hända.

Som vi har sagt i tidigare meddelanden så behöver vi koordinera djupare interaktion med våra Jordligt allierade med Himlen, och Lord Surea har förordat att en sådan djupare involvering är tillåten. Vi har nu också fått full klarhet i vad vi nu kan införa. Vi instruerar därför vår personal om hur vi skall se till att det önskvärda införs. Vi har ökat antalet observationer av våra skepp och satt mer tryck på den mörka kabalen angående vad som är förväntat att hända. Vi förhandlar också med våra Jordliga allierade om att etablera handlingskommittéer som skall göra vad som är nödvändigt för att snabbt gå framåt på ett antal fronter. NI behöver att välståndsprogrammen levereras, och vi kräver att Böndernas Krav blir i stort blir legalt ostoppade för att sätta scenen för fallet av ett antal av tvivelaktiga regeringar. Mörkret vet vilka instrument som krävs för detta och vi ämnar förneka dem all framgång med att blockera sådana väsentliga åtgärder. Nya valutor, nya regeringar och nya finansiella regler är enbart de första kritiska händelserna som kräver snabbt införande.

Andra åtgärder följer vilka försäkrar er om er frihet. Ni skall återvända till ert suveräna tillstånd och ges medlen för att fullfölja ert sanna öde. Vi ser ett tillfälligt ögonblick under vilket ni kan återta er makt och använda er av teknologier som återrättar era aspirationer på att vara Moder Jords beskyddare. I samband med detta kan ni också återta ert globala kompanjonskap med de många olika arter av valar och delfiner som en del av er ömkligt har mördat. Dessa magnifika Varelser förstår ert dilemma och önskar att förbli i ett tillstånd av förlåtelse. Vi ber er enbart att omedelbart ändra lagarna och vanorna vilka har tillåtet slakten att fortsätta. Etablera fred med dessa Varelser och gå sedan vidare tillsammans mot en ny förståelse. Använd deras enorma vishet för att snabbt förändra det mycket fragila tillståndet som Moder Jord och hennes ekosystem nu finner sig i. Tillsammans så kan de teknologier som nu undanhålls er och ert mognande tankesätt bota ett antal tillstånd som är närvarande i det fysiska och eteriska nätverk som styr er realitet.

Behovet av att förändra det sättet som ert nätverk fungerar är ett livsviktigt första steg mot vad som skall följa. Er hemliga regerings teknologier samt våra är medlen för att snabbt sätta mörkret och dess många intriger på flykten. Att göra detta kan stärka den inledande konstruktionen av en ny uppsättning nätverk som skall bli basen för skapandet av er nya verklighet. Folket från Agarta är helt redo att assistera er med dessa väsentliga frågor. Vi har sett hur ert växande sammanslutning av Ljusarbetare har formats runt om er värld under det sista halva seklet. Himlen ser detta som det första steget i vad ni nu genomför i den närliggande framtiden. Detta är ett sätt att lätt återförena er med era släktingar i den inre Jorden. Moder Jord har för avsikt att ni alla blir hennes beskyddare. Ett nytt återupplivat ekosystem behövs tas om hand om; det är i själva verket detta heliga uppdrag som satte er på denna planet för ca 900,000 år sedan.

De händelser som är nära att infalla är de första stegen i en serie av åtgärder som skall leda till första kontakt. Fram till nu, medan under mörkrets inflytande och deras kumpaner, drevs ni till att förneka vår existens genom att skapa en rädsla hos er att förefalla som underliga inför era medmänniskor. Nu skall ni få den respekt ni förtjänar. Använd den till informera och förbereda andra inför vår ankomst. Vi kommer för att informera och handleda er då Himlen gör er redo att ta på er fullt medvetande. Moder Jord ämnar uppriktigt gå fram så snabbt som ni tillåter då uppdelningen of Jorden i två riken inte lägre är hållbart. Återförening av dessa två aspekter av henne har blivit brådskande och vi behöver därför påskynda de händelser som gör det möjligt för er att återta den roll som Skaparen gav er som fullt medvetna, 5-D Varelser, eller vad som kan kallas fysiska Änglar.

Denna ”nya Ni” är en Varelse som helt och fullt förstår den gudomliga planen och arbetar med stor passion och glädje för att utveckla den till fyskikaliteten. Vi ämnar återingiva er med denna gudomliga vishet. Ni skall kombinera detta med de olika lektionerna som ni har absorberat under era många liv under denna tidigare mörka slöja av tårar. I denna nya värld av Ljus skall ni bli beskyddare för de fyra vatten världar som ni skall befolka och leda. Många häpnadsvärda erfarenheter kommer till er då ni kommer samman för att forma er nya stjärnnation. Stjärnnationer formas utifrån er förnimmande vishet och karaktären av dem som ni har valt att beskydda. När vi kommer samman som ett Råd inom den Galaktiska Federationen, kommer all den enorma visheten som är närvarande inom detta råd att används för att föra fram och handleda denna enorma galax mot Ljuset.

Ni är nästan redo att uppnå detta enorma steg i medvetande tillsammans med dess många olika ansvarsområden. Er verklighet skall föra er in i något som ni inte längre kommer ihåg. Era många myter och undertryckta historia förtäljer om hur ni en gång i tiden var. Det är denna Varelse som är både ert förgångna och er framtid. Vi kommer för att ge er en snabb och lätt väg tillbaka till fullt medvetande. Runt omkring er finns det så mycket disinformation om vad allt detta betyder. Det enorma steget som ni nu skall ta skulle normalt ta ett århundrade eller två. Som ni vet har ni dock inte denna tid tillgänglig till er. Himlens undantag ger er ett nådigt sätt att lösa denna tidspress och de hinder som ligger framför er.

Idag har vi gått igenom en del av vad som händer på er värld och vad vi ämnar göra för att lösa de hinder som återstår. Vår flotta och den Inre Jorden är djupt engagerade för att föra oss alla samman. Vi ämnar, i korthet, att ha medlen som tillåter det stora firandet som vi alla så rikt förtjänar! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge