Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - April 6, 2010

April 6, 2010

12 Batz, 14 Mac, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer med många saker att diskutera med er. Våra Jordliga allierade arbetar med våra förbindelsegrupper för att förbereda världen för uttalandena som skall följas efter leveranserna av era välståndsfonder. De större bankerna på er glob inväntar ödet för den Amerikanska Centralbanken för när denna bank och dess kumpaner i England kollapsar så kan det nya globala banksystemet bli opererbart på allvar. Till dess så pågår olika ansträngningar för att tvinga ut de motsträviga bankerna. Alla andra komponenter av denna övergång är redo och i väntan på en uppstartningsorder. Kina, Japan och en hop av andra nationer slutför stegen för att förbereda för det ögonblicket då den Amerikanska administrationen är utbytt mot den Amerikanska övergångsregeringen. Denna nya regering kommer att formellt markera starten på en period av vänlig kooperation bland nationer. Det mesta av er stress för överlevnad kommer att lyftas när den nuvarande Amerikanska regeringen lämnar scenen. Den mörka kabalen och dess övermodiska manipulation av de Amerikanska och Sovjetiska regeringarna är huvudansvarig för de senaste sextio åren av oenighet.

Er historia står inför en stor vändpunkt. Den mörka kabalen som har varit den verkliga makten bakom den globala scenen står på vippen att ge upp, och dess frånfälle resulterar oundvikligt i fullt avslöjande om vår existens och om en veritabel konstellation av avancerade teknologier! Med ett drag kommer ni att ta ett vetenskapligt hopp utav flera århundraden, och detta kräver en motsvarande hopp i utveckling från er sida in i högre regioner av sinnen och hjärtan. En ny uppfattning om er själva och Skapelsen måste snabbt etableras, vilket genererar en kollektiv erfarenhet av Kärlek, de högre känslorna, och potentialen för fullt medvetande. Ni ger er in på något unikt, och detta något kommer att utmana er och göra er redo för underverket som är fullt medvetande. Dessutom så eggar Moder Jord på er då det finns lite tid kvar för er att förspilla. Ni går fram på en väg med enorma möjligheter och otänkbara belöningar. Fram till nu har ni visat mycket lite av vad ni är kapabla till när det gäller ömsesidig assistans, men när ni väl förenar er med det Gudomliga blir Tjänst er högsta kallelse!

Ert samhälle förskjuts från en inriktning baserad på överlevnad till en av tjänst och ansvar. Spännande forskning inom psykologi och medicin i allmänhet inkluderar studier av kreativitet och hjärnans häpnadsväckande kognitiva förmåga. Detta framåtskridande kommer direkt från ert högre medvetande, vilket driver den nya fokuseringen på era intuitiva kognitiva förmågor. Era vetenskapsmän sträcker sig ut mot aspekter som ger en anvisning om kapacitet för fullt medvetande och som vittnar om en mänsklig potential som går förbi det nuvarande biovetenskapliga paradigmet. Detta kräver nya samhälliga och vetenskapliga modeller som kan innefatta koncept som tar er långt bortom era konventionella uppfattningar. I alla områden där strävanden nu pågår är saker och ting antingen i ett tillstånd av kaos eller aktivt indikerande nya sätt att uppfatta hur er värld verkligen fungerar. Det som var normalt under senaste tusentals år övergår till något helt annorlunda. Ni sitter på kanten av denna verklighet och glider snabbt upp på en väg som inkluderar första kontakt!

Er värld är redan i själva verket helt förbunden med oss, och vårt arbete är nu att förflytta oss båda mot en öppen första kontakt. På grund av nyliga utvecklingar har dock smidigheten i den tidigare planen för första kontakt bytts ut mot några potentiellt besvärliga situationer. Er mörka kabal hade satt upp ett scenario som vi behövde neutralisera, vilket vi har gjort. Er kabals lurendrejerier för att få första kontakt att spåra ur har misslyckats! Detta här lett oss till att till en mycket högre grad och tidigare blanda oss i i era affärer än vad som var förväntat, med våra förbindelsegrupper som arbetar närmare med våra Jordliga allierade. Det har också gjort det nödvändigt att ha mer frekventa kontakter mellan era större regeringar och oss. Era höga militära ledare har visat sig vara mycket hjälpsamma med att förklara vad som behövs för ett effektivt och legalt regeringsbyte. Dessutom har många akademiker och medlemmar i er diplomatiska kår bidragit med värdefulla insikter om hur förändringar kan införas. Nyckeln till förändringar är ett koherent ledarskap tillfälligtvis stött av vår teknologiska överlägsenhet.

Den mörka kabalen är en expert på hur man manipulerar och kontrollerar er. Våra jordliga rådgivare har klart utbildat oss i hur detta fungerar och vi ämnar använda denna information för att föra ert samhälle från att evigt vara på vippen till förändringar till i själva verket se förändringarna falla på plats. Informationen som vi nyligen anskaffade oss inkluderade ett förslag, vilket vi skickade till våra himmelska rådgivare för godkännande. De rekommenderade olika modifikationer, och vi inför nu deras förslag och på så sätt ändrar vi vad våra Jordliga allierade gör. Denna nya inriktningen betonar det snabba färdigställandet av alla mål som påverkar införandet av övergångsregeringarna. Det är av högsta betydelse att dessa nya regeringar börjar arbeta tillsammans för att sätta på plats det mer rättvisa finansiella systemet, införa global skuldförlåtelse och upphöra med det globala mörkläggandet av UFO, och den statligt understödda terrorismen som plågar er värld.

Återigen har våra uppgifter utvidgats och vi är nu än djupare involverade i era affärer och arbetar nära med Moder Jord. Våra vetenskapsmän använder sig av expertisen som våra bröder från Agarta innehar föra att bättre förstå Moder Jords behov av vad som måste ske. Ni har ett stort ansvar till Moder Jord, och denna gudomliga tjänst förbinder er till den Inre Jorden och tillåter er att smida ett underbart förbund med era kusiner i den Inre Jorden. Vi har sätt deras enorma hängivenhet till er hemmavärld, och de är helt redo att ge er handledning och demonstrera hur ni kan transformera er stora Kärlek för Moder Jord till handling. Denna kunskap omfattar er måne och återuppståendet av Jordens före detta himmelska kompanjoner. Detta ämne för oss till ett kapitel av er outtalade historia, vilken vi skall låta Agarterna berätta.

Liksom Jorden använder ert solsystem hennes ökade aktivitet för att förbereda för hennes förskjutning in i verklighet av femte dimensionen med fullt medvetande. De större och yttre planeterna av gas justerar de elektrogravitations fält som håller allt i balans. Detta enorma fält sträcker sig runt ert solsystem som en enorm placenta och är nu redo att föda er nya verklighet. De många icke-kroppsliga Varelser som bor i ert solsystem väntar glädjefullt på det ögonblicket då ni lätt kan kommunicera med varandra. De har i sanningen en outtömlig kunskap om detta system och alla dess planeter och de kan berätta om hur planeten Pax, bortom mars, var förstörd och hur den skall återkonstrueras av Elohim. Detta är bara en titt på den värld som skall öppnas för er när ert fulla medvetande väl är återetablerat.

Våra medicinska lag från den Galaktiska Federationen har nyligen rapporterat att många bland er har smärtor i den lägre ryggen, och axlarna, samt har problem med hjärta, lever och njurar. Denna blandning av åkommor kommer sig av införandet av nya chakra centra; diafragman, tymus och ett nytt centra för hjärtat. Dessa nya centra är förknippade med uppvaknandet av de olika meridianerna som länge har slumrat inom er. Dessa meridianer kommer så småningom att bli integrerade med er kropps expanderade nervsystem. En av Himlens första mål är att för att ut så mycket som möjligt av ert fysiska själva från sitt slumrande tillstånd, och dessa smärtor och krämpor är del av att få er till ett tillstånd från vilket ert hopp till fullt medvetande, med hjälp av Ljuskamrarna i den Inre Jorden, lätt kan ske.

Idag fortsatte vi med vår diskussion om er nya verklighet och hur den transformeras. Er värld upplever överallt idag det kaos som är del av er nuvarande verklighets sönderfall. Av förståliga skäl är ni frustrerade och ni undrar när och hur denna turbulens skall upphöra. Vi arbetar med Himlen och våra Jordliga allierade för att få denna enormt komplicerade operation slutförd på ett gudomligt och tidsenligt sätt. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge